Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Giải trí
 4. Du lịch
 5. Thể thao
 6. Gia đình
 7. Kinh tế
 8. Ẩm thực
 9. Đời sống
 10. Nhịp sống số
 11. Pháp luật
 12. Thế giới
 13. Tư vấn
 14. Media

Văn hóa

01 Tháng Bảy 2022

10 tỉnh, thành đồng bằng Sông Hồng triển khai Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh

Thứ Năm 26/05/2022 | 16:04 GMT+7

VHO- Hội nghị triển khai Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Hồng đã được BTC triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” (BTC 248) phối hợp với UBND TP. Hải Phòng tổ chức chiều 26.5  tại Hải Phòng.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy phát biểu tại Hội nghị

Dự và phát biểu tại Hội nghị có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy; ông Hồ Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Trưởng BTC 248, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam; ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện 10 tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Hồng và nhiều doanh nghiệp…

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh: “Văn hóa doanh nghiệp không chỉ là hình ảnh doanh nghiệp mà còn là hình ảnh quốc gia, với các hành vi ứng xử cụ thể. Đó là ứng xử với khách hàng, cộng đồng; là cách giao tiếp với đối tác trong và ngoài nước, trách nhiệm với xã hội, nhất là khi chúng ta tham gia vào các Hiệp định đối tác song phương, đa phương thì vai trò của văn hóa doanh nghiệp càng được thể hiện sâu sắc, toàn diện...”.

Ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng BTC 248, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam

Trải qua các giai đoạn phát triển của đất nước, cùng với nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa, nhiệm vụ xây dựng văn hóa doanh nghiệp ngày càng được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, kế thừa, bổ sung, phát triển và hoàn thiện trong các Nghị quyết trọng tâm về văn hóa. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng một lần nữa nhấn mạnh nhiệm vụ “xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân và kinh doanh”. Đặc biệt, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24.11.2021 và Chiến lược phát triển Văn hóa đến năm 2030 tiếp tục nhấn mạnh vai trò của xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vấn đề xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh trong quá trình phát triển bền vững của đất nước.

Nhằm cụ thể hóa các quan điểm của Đảng về vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã chọn ngày 10/11 hàng năm là Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam. Tại lễ công bố và phát động Cuộc vận động Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: xây dựng văn hóa doanh nghiệp chính là xây dựng lợi thế cạnh tranh, lợi thế thương mại và bản sắc văn hóa Việt Nam trên sân chơi của nền kinh tế toàn cầu. Do đó, đây là nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ kiến tạo, Chính phủ hành động, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. “Đó phải là một phần không thể tách rời trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia sáng tạo, khởi nghiệp, đồng thời xây dựng phát triển nền tảng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam gắn với những truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc, coi phát triển văn hóa doanh nghiệp là yêu cầu cơ bản, cấp thiết, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp để phát triển bền vững…”, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy phát biểu.

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị

Lãnh đạo Bộ cũng ghi nhận, sau 5 năm triển khai Cuộc vận động Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, BTC 248 và Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam đã tiến hành các Hội nghị triển khai cuộc vận động rộng rãi trên toàn quốc, góp phần lan tỏa thông điệp về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh đến đông đảo các doanh nghiệp ở trong và ngoài nước.

Ngày 28.12.2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2021- 2026, trong đó có nội dung quan trọng là xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. “Để cụ thể hóa các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2022. “Đặc biệt, trong chủ đề công tác năm 2022, Bộ VHTTDL xác định chủ đề trọng tâm là “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác cán bộ”. Trong xây dựng môi trường văn hóa cơ sở, Bộ đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 là phối hợp với Hiệp hội phát triển văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam và các cơ quan liên quan phát động và trao giải thưởng “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh”, dự kiến tổ chức vào tháng 11”, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho biết.

Tọa đàm Xây dựng thương hiêu bằng sứ mệnh xã hội trong khuôn khổ Hội nghị

Đánh giá cao Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đã lựa chọn TP. Hải Phòng là nơi triển khai Bộ Tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam cùng các tỉnh, thành vùng Đồng bằng Sông Hồng, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy khẳng định, Bộ VHTTDL luôn tích cực, trách nhiệm phối hợp với Hiệp hội, các Bộ, ngành liên quan trong tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững theo đúng quy định của pháp luật.

“Việc triển khai Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam sẽ là cơ sở, tạo niềm tin vững chắc với cộng đồng doanh nghiệp trong lao động sản xuất, kinh doanh; khích lệ tính sáng tạo với những mô hình hay, cách làm mới để doanh nghiệp Việt Nam ngày càng có bước phát triển trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra”, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy khẳng định.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hồ Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Trưởng BTC 248, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam nhấn mạnh, để thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc như Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra, chúng ta rất cần có một cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh, năng động, đoàn kết, hướng tới phát triển bền vững. Mục tiêu đó chỉ có thể đạt được khi các doanh nghiệp phát triển hài hòa dựa trên các trụ cột: kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, trong đó văn hóa chính là "yếu tố cốt lõi", là nền tảng dẫn dắt và điều chỉnh các trụ cột khác.

Theo ông Hồ Anh Tuấn, Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam là bộ chuẩn mực đầu tiên về văn hóa kinh doanh được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện, các Bộ, ngành tham gia. Quá trình xây dựng đã nhận được sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các Bộ, ngành, nhà khoa học, chuyên gia, các doanh nghiệp và báo chí truyền thông. Bộ tiêu chí là căn cứ cho việc xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” hằng năm. Một trong những nội dung trọng tâm cần thực hiện ngay trong năm 2022 của BTC 248 và Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam là tổ chức hướng dẫn về triển khai Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam đến cộng đồng doanh nghiệp trên toàn quốc.

“Việc triển khai Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam với 10 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Sông Hồng sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng hình ảnh, nâng cao vị thế và phát triển bền vững bằng văn hoá, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi”…”, ông Hồ Anh Tuấn chia sẻ.

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng nhận định, việc triển khai Bộ tiêu chí cùng với Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” sẽ góp phần tích cực vào quá trình phục hồi và phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước, nhất là sau đại dịch Covid-19 vừa qua.

 Hội nghị đã diễn ra với nhiều nội dung như giới thiệu Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam và Quy chế xét,công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam”; giới thiệu 10 doanh nghiệp đoạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2021. Đặc biệt, chuyên đề và tọa đàm Xây dựng thương hiêu bằng sứ mệnh xã hội mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa, với sự tham gia của nhiều diễn giả nổi tiếng, chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Trong khuôn khổ Hội nghị, ông Hồ Anh Tuấn cùng lãnh đạo 10 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng đã ký kết chương trình phối hợp triển khai Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam.

BẢO ANH

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục theo ngày

«Tháng Bảy 2022»
T2T3T4T5T6T7CN
27
28
29
30
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2022 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top