Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Giải trí
 4. Du lịch
 5. Thể thao
 6. Gia đình
 7. Kinh tế
 8. Ẩm thực
 9. Đời sống
 10. Nhịp sống số
 11. Pháp luật
 12. Thế giới
 13. Tư vấn
 14. Media

30 Tháng Sáu 2022

671 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú”trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3

Thứ Tư 23/02/2022 | 10:33 GMT+7

VHO- Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 vừa ký hai Tờ trình số 49 /TTr-HĐNN3, 50/TTr-HĐNN3 trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3.

 Nghệ nhân Ưu tú Tạ Thị Hình (Bắc Ninh bên phải) được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân

 Theo đó, Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 (Hội đồng cấp Nhà nước) đã tổ chức phiên họp toàn thể tại trụ sở Bộ VHTTDL từ ngày 21-22.12.2021. Tại phiên họp, Hội đồng cấp Nhà nước đã xét 71 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, xét 600 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 do Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ trình theo đúng quy trình, thủ tục, hồ sơ quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25.6.2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Căn cứ kết quả cuộc họp, có 71 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” đạt từ 90% số phiếu thành viên đồng ý trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng cấp Nhà nước, đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3. Có 600 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” đạt từ 90% số phiếu thành viên đồng ý trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng cấp Nhà nước, đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3.

Hội đồng cấp Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể cho 70 “Nghệ nhân Ưu tú”; truy tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể cho 01 “Nghệ nhân Ưu tú” đạt từ 90% số phiếu thành viên đồng ý trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng cấp Nhà nước.

Về danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”, Hội đồng cấp Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể cho 582 cá nhân; truy tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể cho 18 cá nhân đạt từ 90% số phiếu thành viên đồng ý trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng cấp Nhà nước.

671 nghệ nhân được đề nghị xét tặng các danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” là những “báu vật nhân văn sống”, là những nhân tố đã, đang nắm giữ, bảo vệ và trao truyền những giá trị tinh túy của các loại hình di sản văn hóa phi vật thể: Nghệ thuật trình diễn dân gian; Tri thức dân gian; Ngữ văn dân gian; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Tiếng nói, chữ viết; Lễ hội truyền thống. Trong đó, các “Nghệ nhân Ưu tú”, các cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” ở loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian có số lượng lớn nhất. 

 BẢO NGÂN

Print

PHÒNG CHỐNG COVID

Close 2022 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top