Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới
04 Tháng Mười Hai 2023

Đảng bộ Bộ VHTTDL: Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

Thứ Năm 28/09/2023 | 14:52 GMT+7

VHO - Sáng 28.9 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020 - 2025. Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chủ trì Hội nghị.

Uỷ viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, Chánh văn phòng Đảng ủy Bộ VHTTDL Nguyễn Thị Hạnh đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban thường vụ quý III năm 2023. Theo đó, Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức đã đạt kết quả tốt, tư tưởng của hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ ổn định, tính cực triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành và công tác xây dựng Đảng ở cơ quan, đơn vị. 

Công tác học tập, quán triệt được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo chất lượng. Công tác phát triển Đảng, xét công nhận đảng viên chính thức, phát thẻ đảng, công tác kiện toàn tổ chức Đảng được thực hiện đúng quy trình, quy định, đạt chất lượng và hiệu quả. Công tác hiệp y cán bộ và kết luận tiêu chuẩn chính trị, bổ sung, kiện toàn cấp ủy đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy định. Công tác tham mưu, xây dựng và ban hành các văn bản để hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương...

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Tuấn Linh đã báo cáo dự thảo sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 03 tháng cuối năm 2023.  Theo đó, 9 tháng đầu năm 2023, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thường trực Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, triển khai các nội dung công tác theo chương trình làm việc đã ban hành từ đầu năm; Tổ chức 02 Hội nghị giới thiệu tuyên truyền nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị thông tin chuyên đề về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm Voffice cho cấp ủy của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng ủy Bộ; Chỉ đạo giao ban sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 của các Khối đảng trực thuộc, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định mới của Trung ương, các hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ hằng tháng, tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ quý I/2023, sơ kết 6 tháng đầu năm 2023. Chỉ đạo các tổ chức đảng phối hợp với chính quyền thực hiện tốt chuyên đề năm 2023 "quyết liệt, hiệu quả, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm".

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Tuấn Linh trình bày báo cáo dự thảo sơ kết công tác xây dựng Đảng

Tập trung chỉ đạo định hướng công tác tuyên truyền; tăng cường nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên để kịp thời xử lý những vấn đề mới phát sinh; phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ, Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ triển khai thực hiện tốt các hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2023, đặc biệt là đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2023.

9 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục bám sát Nghị quyết đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng ủy Bộ, các Nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương để cụ thể hóa bằng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện, đảm bảo đúng chủ trương, định hướng. Tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra. Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị triển khai hoàn thành kế hoạch công tác 9 tháng đầu năm 2023 của Bộ trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Lãnh đạo các tổ chức đảng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm nguyên tắc của Đảng trong mọi hoạt động và từng bước đưa hoạt động các cấp ủy đi vào nề nếp, nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Chánh văn phòng Đảng ủy Bộ Nguyễn Thị Hạnh trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban thường vụ quý III năm 2023

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường; việc sơ kết tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định; Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; tích cực đổi mới nâng cao chất lượng chi bộ; sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ từng bước có nề nếp, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy có nhiều chuyển biến, đã tích cực, chủ động hơn. Công tác dan vận và lãnh đạo đoàn thể quần chúng được quan tâm đúng mức góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và thủ trưởng cơ quan đơn vị. Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Bộ có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo và điều hành, bám sát quy chế làm việc, đảm bảo sự chỉ đạo tập thể, phân công nhiệm vụ, giải quyết công việc theo thẩm quyền, gắn trách nhiệm cá nhân. Tăng cường công tác nắm tình hình ở cơ sở.

Đại diện các khối đảng trực thuộc đã có những đóng góp cụ thể về các nội dung trong báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2023, và đóng góp các ý kiến để triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2023.

Tại Hội nghị, Uỷ viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông ghi nhận các ý kiến đánh giá và đóng góp tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến tâm huyết, xây dựng, đồng thời có sự hợp tác chặt chẽ, luôn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để Đảng ủy ngày một lớn mạnh. Trong 3 tháng cuối năm các đơn vị tiếp tục rà soát các đầu việc, phát huy thế mạnh để nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Hội nghị

Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng đề nghị phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo cán bộ đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham gia xây dựng các chủ trương lớn, vấn đề lớn, có tính chiến lược, và các nhiệm vụ quan trọng của ngành, của Bộ; xây dựng các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy thực hiện các nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước, và của Bộ VHTTDL. Cùng với đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng từ sớm, từ xa của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh việc giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tăng cường các cuộc họp sinh hoạt chi bộ. Thứ trưởng cũng đề nghị các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ VHTTDL cần mở các chuyên mục trao đổi các chuyên đề nóng, thời sự, thể hiện được quan điểm và định hướng dư luận xã hội cho đúng với quan điểm của ngành, của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là giải đáp những thắc mắc, khúc mắc về các lĩnh vực, hoạt động của ngành VHTTDL.

THÚY HIỀN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2023 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top