Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới

Chính trị

25 Tháng Hai 2024

Đại biểu Quốc hội chia sẻ với ngành Văn hoá về chấn hưng văn hóa và đạo đức dân tộc

Thứ Tư 01/11/2023 | 17:06 GMT+7

VHO - Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 6, ngày 1.11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024... Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp

Phát biểu tại phiên thảo luận, liên quan đến nội dung chấn hưng văn hóa và đạo đức dân tộc, đại biểu Lê Thanh Vân, Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau bày tỏ chia sẻ với ngành Văn hóa và đồng tình với khái niệm văn hóa được Bộ trưởng Bộ VHTTDL đưa ra tại phiên giải trình, làm rõ một số vấn đề được đại biểu Quốc hội nêu (chiều 30.10), đó là văn hóa là những giá trị tinh hoa nhất trong ngôn ngữ, trong nghệ thuật, tôn giáo và đặc biệt là ứng xử.

Theo đại biểu, để chấn hưng văn hóa dân tộc, đạo đức ứng xử thì có ba nhóm người phải có trách nhiệm đi đầu. Thứ nhất là giới lãnh đạo và quản lý, đây là nhóm phải đi đầu về trách nhiệm dẫn dắt về đạo đức văn hoá, thứ hai là thầy cô giáo trong nhà trường và thứ ba là cha mẹ trong gia đình. "Ba nhóm người này mà dẫn đầu về văn hóa đạo đức thì tôi tin thế hệ trẻ của chúng ta sẽ có ứng xử, có đạo đức, văn hóa tốt hơn", đại biểu bày tỏ.

Thảo luận tại phiên họp, đại biểu Chamaléa Thị Thủy, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận cho rằng, con người là yếu tố rất quan trọng, vì yếu tố con người quyết định thành bại của mọi chính sách khác. Các chính sách lớn chậm được triển khai, lúng túng trong thực hiện thì nguyên nhân chính là do nguồn lực thực hiện còn hạn chế, năng suất lao động thấp, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, nguồn nhân lực thiếu và yếu trong một số ngành mũi nhọn. Đại biểu Chamaléa Thị Thủy đề nghị cần đầu tư nhiều hơn nữa, hiệu quả hơn nữa vào yếu tố con người, thực hiện hiệu quả các chính sách về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa cho giáo dục và đào tạo, xây dựng chính sách phát huy hiệu quả giá trị văn hóa, khơi dậy sức mạnh dân tộc, tinh thần yêu nước và khát vọng vươn lên của người Việt, tạo nền tảng bền vững và lâu dài cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Đại biểu Lê Thanh Vân bày tỏ chia sẻ với ngành Văn hóa và đồng tình với khái niệm và nội dung văn hóa được Bộ trưởng Bộ VHTTDL đưa ra tại phiên giải trình trước đó

Trước đó, như Văn Hoá đã phản ánh, phát biểu giải trình, làm rõ thêm nội dung văn hoá khi triển khai, thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia vào ngày 30.10, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cho biết, bên cạnh những kết quả mà ba Chương trình mục tiêu quốc gia đã đạt được, vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn. Nhiều vấn đề cần được soi chiếu, tiếp cận ở góc độ văn hoá.

Liên quan vấn đề đạo đức xã hội xuống cấp mà một số đại biểu đã đề cập, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, đặt vấn đề đó là đúng. Nghị quyết của Đảng đã đề cập vấn đề này. Theo Bộ trưởng, đạo đức xã hội là hình thái ý thức xã hội, nó tập hợp các bộ quy tắc để giúp con người định hướng đến giá trị tốt đẹp nhất đó là trung thực, lòng nhân ái, công bằng tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta đã có cơ sở chính trị trong vấn đề này như: Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kết luận số 76/KL/TW ngày 4.6.2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Chỉ thị số 06 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Chức năng quản lý nhà nước trong vấn đề này cũng đã đầy đủ khi Quốc hội cũng đã ban hành nhiều bộ luật, Chính phủ ban hành các Nghị định, chiến lược về văn hóa. Vì vậy, để phát huy tốt hơn nữa ý thức, văn hóa con người hiện nay, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng mong muốn các đại biểu Quốc hội cùng lan tỏa thông điệp sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, gắn bó giữa gia đình nhà trường và xã hội.

"Khi nhiệm vụ phát triển văn hóa trở thành nhiệm vụ thường trực của mỗi người dân, nền tảng văn hóa được hình thành một cách tự nguyện trong mỗi cộng đồng, từng cấp từng ngành thì chắc chắn sẽ khắc phục được tình trạng đạo đức xuống cấp", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Phát biểu làm rõ thêm một số nội dung về văn hoá tại phiên thảo luận ngày 30.10, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Khi nhiệm vụ phát triển văn hóa trở thành nhiệm vụ thường trực của mỗi người dân, nền tảng văn hóa được hình thành một cách tự nguyện trong mỗi cộng đồng, từng cấp từng ngành thì chắc chắn sẽ khắc phục được tình trạng đạo đức xuống cấp

Phát biểu kết thúc phiên thảo luận chiều nay 1.11, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, sau 1,5 ngày thảo luận tại Hội trường, đã có 69 đại biểu phát biểu, 24 đại biểu tham gia tranh luận, còn 92 đại biểu Quốc hội đã đăng ký nhưng chưa phát biểu, đề nghị các đại biểu gửi ý kiến về Ban Thư ký để kịp thời tổng hợp. Có 05 Bộ trưởng đã tham gia phát biểu, giải trình nhiều vấn đề được cử tri, nhân dân và các đại biểu Quốc hội quan tâm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, các đại biểu Quốc hội thống nhất, năm 2023 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, vượt khả năng dự báo, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến phát triển, tuy nhiên, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự sâu sát, cố gắng, quyết tâm của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các ngành, các cấp, sự đóng góp to lớn của cả dân tộc, kiều bảo ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế, nên nền kinh tế nước ta đã đứng vững, từng bước phục hồi, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, lĩnh vực xã hội, đời sống nhân dân cơ bản đảm bảo, an ninh quốc phòng được giữ vững, công tác đối ngoại đạt nhiều thành tựu nổi bật.

Tuy nhiên, năm 2024 và thời gian còn lại của cả nhiệm kỳ, do tác động bất lợi từ bên ngoài và do những yếu kém nội tại của nền kinh tế, các đại biểu Quốc hội đề nghị theo dõi sát tình hình trong nước và trên thế giới, quyết tâm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra cho năm 2023, 2024 và cho cả nhiệm kỳ.

Phiên thảo luận tại Hội trường chiều 1.11

Các đại biểu Quốc hội đề nghị cần phân tích cụ thể, có giải pháp ứng phó, tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn trước mắt cũng như kiên định các mục tiêu dài hạn, yêu cầu phát triển bền vững để tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cân đối thu chi ngân sách nhà nước, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, tháo gỡ các khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tác động năng lực tăng trưởng, các động lực tăng trưởng chính gồm đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng, ổn định thị trường tiền tệ, tín dụng, tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất, tăng khả năng hấp thụ vốn, điều hành hợp lý giá, lãi suất, kiểm soát hợp lý chất lượng tín dụng.

Nhiều đại biểu Quốc hội đề cập đến vấn đề trách nhiệm, tinh thần, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng lãng phí; tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, sợ sai, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức và vấn đề bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm…

 Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, các Bộ trưởng đã tham gia phát biểu về một số vấn đề nổi lên của ngành, lĩnh vực mình phụ trách, tuy nhiên, do thời gian có hạn, chưa thể trả lời đầy đủ các vấn đề mà các đại biểu đã nêu. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các Bộ trưởng ghi nhận để tiếp tục trả lời, giải trình tại phiên chất vấn tới đây của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, ý kiến của các đại biểu Quốc hội đã được ghi âm, ghi chép đầy đủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan Chính phủ, cơ quan thẩm tra và các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Hội trường, các ý kiến thảo luận tại tổ để đưa vào các nội dung quan trọng, cần thiết của các Nghị quyết của Quốc hội, gửi đại biểu Quốc hội cho ý kiến và trình Quốc hội xem xét, thông qua.

TÙNG QUANG; ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Hai 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1718
19
20
21
22
23
24
25
26272829123
45678910

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top