Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Mười Một 2023

Về việc chi trả tiền Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT: Rút ngắn thủ tục, chi trả tiền Giải thưởng trong thời gian sớm nhất

Thứ Năm 28/09/2023 | 11:09 GMT+7

VHO- Về những thông tin nhiều tác giả chưa được nhận tiền Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT sau 4 tháng vinh danh, Bộ VHTTDL cho biết, thực hiện chỉ đạo tại Công văn ngày 26.9.2023 của Văn phòng Chính phủ về việc chi trả tiền thưởng, ngày 27.9, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ đã ký Công văn số 4062/BVHTTDL-KHTC, gửi Bộ Tài chính danh sách cá nhân được nhận tiền thưởng kèm theo tên đơn vị, cơ quan và dự toán kinh phí bổ sung cho từng đơn vị, cơ quan tương ứng theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

Ngày 19.5, lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT đã được Bộ VHTTDL trang trọng tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội

Bộ VHTTDL cho biết, công tác xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT được thực hiện theo Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 133/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90.

Ngày 19.5, lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT đã được trang trọng tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

 Về việc chi trả tiền thưởng cho các tác giả được vinh danh, ngay từ sớm, Bộ VHTTDL đã chủ động triển khai các bước phối hợp theo đúng quy trình; có công văn báo cáo cấp có thẩm quyền và các Bộ, ngành liên quan nhằm sớm thực hiện  thủ tục chi trả tiền thưởng cho các tác giả sau khi được vinh danh.

Ngày 6.4.2023, Bộ VHTTDL đã có công văn số 1322/BVHTTDL-KHTC gửi Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí tiền thưởng. Theo đó, Bộ VHTTDL đã rà soát các tác giả, đồng tác giả được nhận tiền thưởng. Mức giải thưởng và việc thực hiện chi trả được căn cứ khoản 2, điều 6 và điểm c, khoản 2, điều 7 thuộc Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29.9.2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT.

Mức thưởng hiện nay của Giải thưởng Hồ Chí Minh là 270 lần lương cơ sở, của Giải thưởng Nhà nước là 170 lần. Bộ VHTTDL đã rà soát và tổng hợp dự toán đề nghị Bộ Tài chính xem xét, bổ sung kinh phí năm 2023 tiền thưởng xét tặng các Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước.

Ngày 22.6, Bộ VHTTDL có Công văn số 2488/BVHTTDL- KHTC gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà báo cáo kinh phí tiền thưởng xét tặng Giải thưởng. Công văn nêu rõ, căn cứ Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ: “Tiền thưởng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật được bố trí trong kinh phí của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật”, Bộ VHTTDL đã gửi Công văn đề nghị Bộ Tài chính bổ sung dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2023 để chi trả tiền thưởng cho các tác giả được tặng, truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT (đối với các hồ sơ do Bộ VHTTDL trình Hội đồng cấp Nhà nước).

 Về việc chi trả tiền thưởng cho các tác giả được vinh danh, ngay từ sớm, Bộ VHTTDL đã chủ động triển khai các bước phối hợp theo đúng quy trình; có công văn báo cáo cấp có thẩm quyền và các Bộ, ngành liên quan nhằm sớm thực hiện  thủ tục chi trả tiền thưởng cho các tác giả sau khi được vinh danh

Việc chi tiền thưởng cho các tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng các Giải thưởng còn lại do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi có hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT chịu trách nhiệm chi tiền thưởng cho các tác giả, đồng tác giả.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, hồ sơ gửi kèm danh sách tác giả nhận thưởng thuộc các Hội VHNT đặc thù như Hội Nhạc sĩ, Hội Điện ảnh, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam không có cá nhân, tập thể thuộc Bộ VHTTDL. Điều này chưa đảm bảo quy định của Nghị định số 91/2017 quy định chi tiết một số điều về Luật thi đua, khen thưởng.

Bộ Tài chính cũng nêu trong báo cáo Chính phủ: Các tập thể, cá nhân, thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước quyết định khen thưởng thì Bộ, ban, ngành, tỉnh đoàn thể trung ương đó có trách nhiệm chi thưởng từ ngân sách nhà nước của cấp mình và hạch toán chi thành mục riêng.

Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ VHTTDL bổ sung báo cáo danh sách tên cá nhân nhận thưởng kèm theo tên đơn vị, cơ quan tương ứng theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành (phân định rõ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương), gửi Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí theo quy định.

Ngày 26.9, Bộ VHTTDL đã nhận được Công văn số 7376/VPCP- KTTH (gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ VHTTDL) về nội dung chi trả tiền thưởng. Công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, yêu cầu Bộ VHTTDL nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại các văn bản trước đó về việc chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT; trên cơ sở đó hoàn thiện đề xuất gửi Bộ Tài chính, thời gian trước ngày 30.9.2023.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng yêu cầu Bộ Tài chính rà soát, xem xét và đề xuất việc bố trí kinh phí chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 5.10.2023.

Thực hiện chỉ đạo tại công văn 7376, ngày 27.9, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ đã ký Công văn số 4062/BVHTTDL-KHTC, cho biết Bộ VHTTDL đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính và hoàn thiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Đồng thời, tại Công văn, Bộ VHTTDL gửi danh sách cá nhân được nhận tiền thưởng kèm theo tên đơn vị, cơ quan và dự toán kinh phí bổ sung cho từng đơn vị, cơ quan tương ứng theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

Như vậy, công tác xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 133/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90 và các văn bản pháp luật liên quan.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế và phản ánh từ các văn nghệ sĩ, dư luận trong những ngày qua, Bộ VHTTDL đã tiếp tục khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính, báo cáo cấp có thẩm quyền các nội dung liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo việc chi trả tiền thưởng nhanh nhất.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, sáng 28.9, Bộ trưởng đã trực tiếp báo cáo Thủ tướng về những nội dung này. Theo đó, Thủ tướng đã có chỉ đạo các thủ tục hành hành chính liên quan cần được khẩn trương rút gọn, sớm trình Chính phủ cấp tiền khen thưởng cho các tác giả, đồng tác giả được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước trong thời gian sớm nhất.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng cho biết đã làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính và thống nhất sẽ phối hợp xử lý sớm nhất những vấn đề liên quan, đảm bảo công tác chi trả tiền Giải thưởng nhanh chóng, kịp thời.

PHƯƠNG ANH, ảnh: TRẦN HUẤN

 

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Mười Một 2023»
T2T3T4T5T6T7CN
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2930123
45678910

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2023 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top