Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới

Chính trị

03 Tháng Mười Hai 2023

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 của Báo Văn Hóa

Thứ Tư 20/09/2023 | 08:00 GMT+7

VHO - Báo Văn Hoá đăng tải toàn văn Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 kèm theo Quyết định số 2548/QĐ-BVHTTDL ngày 30.8.2023 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL. Kế hoạch tuyển dụng này cũng đã được đăng tải trên Báo Văn Hoá in (số báo 3934, ra ngày 20.9.2023) và được niêm yết công khai tại Toà soạn Báo Văn Hoá (số 124 phố Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) từ ngày 20.9.2023. 

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

===

 

KẾ HOẠCH

Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Báo Văn Hóa

 (Kèm theo Quyết định số 2848 /QĐ-BVHTTDL, ngày 30 tháng 8 năm 2023
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

PHẦN I

CĂN CỨ, MỤC ÐÍCH, YÊU CẦU

 I. Căn cứ pháp lý:

1. Luật Viên chức ngày 15.11.2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25.11.2019;

2. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25.9.2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

3. Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 2.12.2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

4. Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11.6.2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư;

5. Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28.6.2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11.6.2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư;

6. Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26.8.2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông;

7. Thông tư 09/2022/TT-BVHTTDL ngày 28.10.2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành mỹ thuật;

         8. Căn cứ Quyết định số 1269/QĐ-BVHTTDL ngày 17.5.2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023.

       9. Căn cứ Quyết định số 1646/QĐ-BVHTTDL ngày 26.6.2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

10. Công văn số 1225/BVHTTDL-TCCB ngày 31.3.2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt chủ trương tuyển dụng năm 2023.

II. Mục đích, yêu cầu

1. Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của Báo Văn hóa.

         2. Tuyển dụng theo đúng chỉ tiêu biên chế, vị trí việc làm của đơn vị đã được phê duyệt.

         3. Đảm bảo việc tuyển dụng đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định; bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật.

Phần II

NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

I. Phương thức tuyển dụng: Thi tuyển

II. Phạm vi tuyển dụng: Tuyển dụng viên chức vào các chức danh nghề nghiệp phóng viên, biên tập viên, chuyên viên, họa sỹ.

III. Đối tượng tuyển dụng: Những người có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và điều kiện tuyển dụng của vị trí việc làm cần tuyển của Báo Văn Hóa.

IV. Chỉ tiêu tuyển dụng:

1. Số lượng người làm việc được giao năm 2023: 32 chỉ tiêu

2. Số lượng người làm việc chưa sử dụng: 10 chỉ tiêu 

3. Số lượng viên chức cần tuyển dụng ở từng vị việc làm: 10 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

Số TT

Đơn vị tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng

Vị trí việc làm

1

Ban Trị sự 

02

01 chuyên viên hành chính.

- 01 phóng viên hạng III chuyên trách nội dung tin, bài quảng cáo, truyền thông

2

Ban Thư ký - Điện tử

03

- 01 biên tập viên hạng III thực hiện công tác tổ chức đề tài, biên tập tin, bài, ảnh theo kế hoạch xuất bản của đơn vị.

- 01 họa sỹ hạng III thực hiện công việc dàn trang, thiết kế mỹ thuật, thiết kế các maket trên ấn phẩm báo in, báo điện tử.

- 01 phóng  viên hạng III thực hiện viết, biên tập tin, bài, ảnh thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình, kinh tế, chính trị, xã hội trên Báo Điện tử

3

Ban Phóng viên

02

02 phóng  viên hạng III thực hiện viết, biên tập tin, bài, ảnh thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình, kinh tế, chính trị, xã hội.

4

Văn phòng đại diện phía Nam

03

03 Phóng viên hạng III thực hiện viết, biên tập tin, bài, ảnh thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình, kinh tế, chính trị, xã hội tại khu vực Trung bộ, Nam Trung bộ-Tây Nguyên và Nam bộ.

 

Tổng cộng

10

 

  V. Điều kiện tuyển dụng: 

  1. Điều kiện chung

         1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển viên chức: 

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên; 

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

         2. Điều kiện cụ thể của từng vị trí việc làm

2.1. Vị trí Chuyên viên hành chính (mã ngạch 01.003) Ban Trị sự: 01 vị trí

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương (nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện trong thời gian tập sự).

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành hành chính, luật, kinh tế.

2.3. Vị trí Phóng viên hạng III (mã ngạch V.11.02.06): 07 vị trí (01 phóng viên Ban Trị sự, 01 phóng viên Ban Thư ký – Điện tử; 02 phóng viên Ban Phóng viên; 03 phóng viên Văn phòng đại diện phía Nam.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành phóng viên (nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện trong thời gian tập sự).

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành báo chí. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác ngành báo chí thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành báo chí.

2.4. Vị trí Biên tập viên hạng III (mã ngạch V.11.01.03) Ban Thư ký - Điện tử: 01 vị trí.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành biên tập viên hoặc có chứng chỉ hành nghề biên tập viên (nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện trong thời gian tập sự);

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành báo chí, xuất bản. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác ngành báo chí, xuất bản thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, xuất bản do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành báo chí, xuất bản.

2.5. Vị trí Họa sĩ hạng III (mã ngạch V.10.08.27) Ban Thư ký - Điện tử: 01 vị trí

- Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật (nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện trong thời gian tập sự).

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành mỹ thuật, sư phạm mỹ thuật.

  3. Lệ phí tuyển dụng:

  Lệ phí tuyển dụng được thực hiện theo nội dung Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

  4. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và tổ chức thi tuyển

4.1. Nội dung Phiếu đăng ký dự tuyển:

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (mẫu đính kèm ở phía dưới) theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

4.2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là  30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

4.3. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Ban Trị sự, Báo Văn Hóa, số 124 phố Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

4.4. Tổ chức thi tuyển: Thành phố Hà Nội.

VI. Nội dung và hình thức thi tuyển

1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung: Thi trắc nghiệm trên máy tính (nội dung thi trắc nghiệm không có phần tin học).

1.1. Nội dung thi gồm 2 phần:

Phần I:  Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút. 

1.2. Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

1.3. Cơ quan thông báo kết quả thi vòng 1 ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài thi trên máy vi tính. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1.

1.4. Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

1.5. Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức thi vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a)  Hình thức thi: Thi thực hành trên máy tính

b) Thời gian thi: 180 phút.

c) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, cụ thể như sau:

- Vị trí Chuyên viên hành chính (Ban Trị sự): Thực hiện soạn thảo 02 văn bản hành chính theo nội dung yêu cầu.

- Vị trí Phóng viên hạng III (Ban Trị sự): Thực hiện viết 01 bài truyền thông trên báo in và 01 bài truyền thông trên báo điện tử theo nội dung yêu cầu.

- Vị trí Phóng viên hạng III (Ban Thư ký-Điện tử): Thực hiện viết, biên tập, trình bày 01 tin, 01 bài trên báo điện tử theo nội dung yêu cầu.

- Vị trí Phóng viên hạng III (Ban Phóng viên; Văn phòng đại diện phía Nam): Thực hiện viết, biên tập, trình bày 01 tin trên báo điện tử, 01 bài trên báo in theo nội dung yêu cầu.

- Vị trí Biên tập viên hạng III (Ban Thư ký- Điện tử): Thực hiện biên tập 01 tin, 01 bài viết, 01 phóng sự ảnh trên báo in hoặc báo điện tử theo nội dung yêu cầu.

- Vị trí Họa sĩ hạng III (Ban Thư ký-Điện tử): Thực hiện công việc thiết kế mỹ thuật 01 trang báo in; 01 bài viết trên báo điện tử; 01 minh họa trên báo in hoặc báo điện tử theo nội dung yêu cầu.

d) Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100.

VII. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

d) Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả vòng 2 theo quy định. 

  VIII. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Sau khi được phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023, Tổng Biên tập Báo Văn Hóa và Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Báo Văn Hóa tiến hành các công việc:

1. Thông báo tuyển dụng viên chức trên các phương tiện thông tin đại chúng;

2. Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển;

3. Đề xuất thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức;

4. Xây dựng nội dung tài liệu thi; thành lập các bộ phận giúp việc của Hội đồng thi: Ban giám sát, Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo (nếu có), Ban kiểm tra, sát hạch và Tổ Thư ký giúp việc (trong trường hợp cần thiết).

5. Công bố danh sách đủ điều kiện dự thi;

6. Tổ chức thu phí dự tuyển và sử dụng theo quy định của pháp luật;

7. Tổ chức thi tuyển và chấm thi;

8. Thông báo kết quả thi tuyển;

9. Nhận đơn phúc khảo và chấm phúc khảo (nếu có); giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức thi tuyển theo quy định của pháp luật;

10. Báo cáo quá trình tổ chức kỳ thi và đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận kết quả thi tuyển viên chức;

11. Quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với kết quả tuyển dụng. Ký hợp đồng làm việc với người trúng tuyển viên chức theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Xem và đăng tải Mẫu số 01 (Phiếu đăng ký dự tuyển)

Print

Tải tài liệu

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Mười Hai 2023»
T2T3T4T5T6T7CN
27
28
29
30
1
2
3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2023 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top