Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới

Chính trị

08 Tháng Mười Hai 2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hoá toàn quốc năm 2023

Thứ Hai 28/08/2023 | 15:23 GMT+7

VHO - Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2.9 và 78 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa (ngày 28.8.1945-28.8.2023), chiều 28.8, Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực Văn hoá toàn quốc năm 2023 đã được Bộ VHTTDL trang trọng tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Dự Hội nghị có Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị

Cùng dự Hội nghị có: nguyên Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan; Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn; Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Ninh Bình Đoàn Minh Huấn; Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Trịnh Văn Quyết;  lãnh đạo Bộ VHTTDL; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy/Thành ủy, UBND các tỉnh, thành; đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đặc biệt là 78 gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực Văn hóa toàn quốc.

Ghi nhận thành tích của toàn ngành VHTTDL đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng Hội nghị. Tại Hội nghị, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của Tổng Bí thư. 

Trong thư, Tổng Bí thư khẳng định, nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chúng ta vui mừng nhận thấy, ngành Văn hóa nước ta đã có nhiều cố gắng, tích cực đổi mới cách nghĩ, cách làm; nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đạt được một số kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị

 "Đặc biệt là từ sau thành công của Hội nghị Văn hóa toàn quốc, ngành Văn hóa chúng ta đã có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943; xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035..., góp phần tạo nguồn sinh lực mới, khí thế mới cho sự nghiệp xây dựng, chấn hưng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Công tác xây dựng môi trường văn hóa gắn với xây dựng con người đã đi đúng hướng, lấy cơ sở làm trọng tâm, nhân dân là chủ thể, văn nghệ sĩ giữ vai trò quan trọng để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh. 

Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Nhiều mô hình mới, cách làm hay, nhiều điển hình tiên tiến được phát huy, nhân rộng, góp phần thiết thực để xây dựng nền tảng đạo đức tốt đẹp, giá trị “chân - thiện - mỹ” của con người, làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, cuộc sống của mỗi gia đình hạnh phúc hơn. Hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực Văn hóa toàn quốc năm 2023 là một cơ hội tốt để các nhà quản lý, những người làm công tác văn hóa, thực hành văn hóa trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, cùng nhau trân quý, nhân rộng những cách làm sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh với tinh thần: “Từng giọt nước nhỏ thấm vào lòng đất, chảy về một hướng mới thành suối, thành sông”.

Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư nêu rõ, Văn hóa là một phạm trù rất rộng, có thể được hiểu dưới nhiều góc độ khác nhau với nhiều cách tiếp cận khác nhau, rất phong phú, đa dạng. Nhưng dù theo nghĩa rộng hay nghĩa hẹp thì khi đã nói đến văn hóa là nói đến những gì là tinh hoa, tinh tuý nhất, được kết tinh, hun đúc thành những giá trị tốt đẹp, cao thượng, đặc sắc nhất; rất nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình, tiến bộ. Nhiệm vụ chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam là một nhiệm vụ chiến lược lâu dài, rất cần sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; sự nỗ lực, nỗ lực nhiều hơn nữa; quyết tâm, quyết tâm cao hơn nữa của toàn ngành Văn hóa. Chúng ta không chủ quan, tự mãn, quá vui mừng, say sưa trước những kết quả bước đầu và cũng không hề nhụt chí, nản lòng trước những khó khăn, thách thức đang còn phải đối mặt.

“Tôi tha thiết mong muốn và tin tưởng rằng, những người làm công tác văn hóa nói chung, những gương điển hình tiên tiến được tuyên dương nói riêng cần luôn luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” để phát huy vai trò tiên phong, giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng, ý chí và quyết tâm xây dựng, phát triển đất nước ta ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thành công các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra”, Tổng Bí thư gửi gắm những điều tâm huyết đến đội ngũ những người làm công tác văn hóa nói chung, những gương điển hình tiên tiến được tuyên dương nói riêng.

Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023 là dịp để đánh giá phong trào thi đua của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thời gian qua; đánh giá quá trình triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ, 4 giải pháp để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới theo Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Đồng thời là dịp để biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những gương điển hình tiêu biểu của ngành trong hoạt động tham mưu, quản lý, tổ chức, thực hiện các hoạt động văn hóa trên toàn quốc.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong những năm qua, Bộ VHTTDL luôn chỉ đạo đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng; coi thi đua là biện pháp quan trọng, động lực, đòn bẩy để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành. 

Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành với phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc” và “Quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến”; đầu năm 2022, tổ chức Hội nghị phát động, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác theo chủ đề “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác cán bộ”; năm 2023 với chủ đề “Chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả”. Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo của toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ. 

Các phong trào thi đua đã được triển khai đến tận cơ sở, tạo sự chuyển biến rõ nét về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của công chức, viên chức, HLV, VĐV. Chất lượng hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, du lịch trên địa bàn cả nước được cải thiện đáng kể. Những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc được phát huy. Nhiều di tích tiếp tục được quan tâm tu bổ, tôn tạo gắn với phát triển du lịch. Đã có nhiều tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn có giá trị cao, phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội.

Với động lực từ phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc tại các giải thể thao quốc tế “Vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc”... các HLV, VĐV đều nỗ lực, khổ luyện hết mình, quyết tâm, sáng tạo để đạt được những thành tích tốt nhất tại các sự kiện thể thao quốc tế. Hai kỳ SEA Games liên tiếp (SEA Games 31 và 32), Đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ nhất toàn Đoàn. 

Đối với ngành Du lịch, ngành đã phát động phong trào “Vì môi trường du lịch xanh, sạch”; “Việt Nam điểm đến an toàn, thân thiện và chất lượng”... Mặc dù trong năm 2020, 2021 chịu tác động nặng nề bởi đại dịch nhưng chỉ số năng lực phát triển du lịch của Việt Nam vẫn tăng cao. 

Với những thành tích thi đua đó, Hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến lần này là dịp để ghi nhận những nỗ lực của ngành VHTTDL; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, động lực mới, đột phá mới từ văn hóa để đóng góp cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Đây cũng là dịp để biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được lựa chọn từ các đơn vị, địa phương; tiếp tục làm cho phong trào thi đua của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, thực sự là động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác trong thời gian tới.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt và phim phóng sự về phong trào thi đua của Ngành và 78 gương điển hình tiên tiến đã được thiết kế, xây dựng như một sợi dây xuyên suốt, báo cáo về những thành tựu, quá trình phát triển của ngành bằng ngôn ngữ nghệ thuật của âm nhạc, điện ảnh. 

Đại biểu dự Hội nghị cũng đã được nghe chia sẻ, tâm sự của những tấm gương tiêu biểu, đại diện 78 gương điển hình tiên tiến được tuyên dương: NNND Hoàng Thị Bích Hồng; tỉnh Thái Nguyên;  diễn viên múa Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam; Phạm Thu Hằng;  Giám đốc Thư viện tỉnh Đồng Tháp Trần Thị Mỹ Trinh, Giám đốc Thư viện tỉnh Đồng Tháp; Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên Phan Thuyết Trình.

Đặc biêt, tại Hội nghị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ VHTTDL trang trong trao tặng Bằng khen và biểu trưng cho 78 gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực VHTTDL trong toàn quốc.

PHƯƠNG ANH – ĐÌNH TOÁN; ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Mười Hai 2023»
T2T3T4T5T6T7CN
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2023 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top