Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới

Chính trị

27 Tháng Chín 2023

Sự cần thiết ban hành quy định mới xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật

Chủ Nhật 28/05/2023 | 19:15 GMT+7

VHO - Ban hành Nghị định quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật thay thế Nghị định số 90/2014/NĐ-CP và Nghị định số 133/2018/NĐ-CP nhằm hoàn thiện, khắc phục những vấn đề còn bất cậpmang lại cơ sở pháp lý đầy đủ hơn trong việc xét tặng và truy tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về VHNT cho tác giả sáng tạo tác phẩm VHNT góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi đua, khen thưởng nói chung và pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật nói riêng.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về VHNT trao “Giải thưởng Nhà nước” về VHNT năm 2021 cho NSƯT Trần Ly Ly. Ảnh: Trần Huấn

Sự cần thiết 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,  Bộ VHTTDL đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật (dự thảo Nghị định).

Theo Tờ tình gửi Chính phủ, Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29.9.2014 của Chính phủ về “Giải thưởngHồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” và Nghị định số 133/2018/NĐ-CP ngày 1.10.2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29.9.2014 của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” (Nghị định số 90/2014/NĐ-CP và Nghị định số 133/2018/NĐ-CP), được ban hành đã mang lại hiệu lực, hiệu quả trong công tác xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”.

 Cụ thể, Bộ VHTTDL đã tổ chức được hai đợt xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuậtĐợt 1, năm 2016 đã có 18 tác giả (đồng tác giả) có tác phẩm, cụm tác phẩm được Chủ tịch nước tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và 95 tác giả (đồng tác giả) có tác phẩm, cụm tác phẩm được Chủ tịch nước tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuậtĐợt 2, năm 2021, có 16 tác giả (đồng tác giả) có tác phẩm, cụm tác phẩm được Chủ tịch nước tặng, truy tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và 112 tác giả (đồng tác giả) có tác phẩm, cụm tác phẩm được Chủ tịch nước tặng, truy tặng Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật. 

Các tác phẩm, cụm tác phẩm văn học, nghệ thuật của các tác giả (đồng tác giả) được tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” đã góp phần tạo nên sức lan toả sâu rộng đối với toàn xã hội, có tác dụng tốt trong giáo dục, xây dựng con người mới, nâng cao trình độ thẩm mỹ của nhân dân, đóng góp vào thành tựu chung của nền văn học, nghệ thuật nước nhà, góp phần động viên, khích lệ lớp trẻ say mê lao động sáng tạo nghệ thuật, tạo ra nhiều công trình, tác phẩm có giá trị lớn đối với đời sống xã hội và phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước. Các văn nghệ sĩ được trao giải thưởng thấy tự hào và vinh dự vì những đóng góp của mình cho nền văn hóa, nghệ thuật nước nhà.

Tuy nhiên, căn cứ thực tiễn cho thấy, quá trình xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởngNhà nước” còn những bất cập như: Trong lĩnh vực điện ảnh “phim kết hợp nhiều loại hình” theo quy định của Luật Điện ảnh năm 2022 chưa được đưa vào để xét tặng giải thưởng. Mặt khác, về đối tượng, quy trình, thủ tục xét tặng còn trùng lặp, chưa khoa học, một số nội dung cần lược bỏ hoặc bổ sung như kịch bản được dựng thành phim và được công chiếu, kịch bản múa, kịch bản sân khấu được dàn dựng và công diễn, họp báo tại mỗi cấp Hội đồng, chưa quy định cơ quan thường trực Hội đồng cấp cơ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được sử dụng con dấu của đơn vị trong thực hiện một số hoạt động của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng ủy quyền; một số quy định còn lặp lại quy định của Luật thi đua, khen thưởng hiện hành chưa bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật như nguyên tắc xét tặng, thời gian xét tặng và công bố “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởngNhà nước”.

Từ những lý do nêu trên, để triển khai thi hành hiệu quả Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và bảo đảm quy trình, thủ tục xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật, việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 90/2014/NĐ-CP và Nghị định số 133/2018/NĐ-CP là cần thiết. 

Nội dung cơ bản dự thảo Nghị định

Quy định về đối tượng xét tặng hoặc truy tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật cho các tác giả, đồng tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trìnhthuộc các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, kiến trúc, múa, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, văn học và văn nghệ dân gian.

Quy định giải thích một số khái niệm để hiểu thống nhất trong áp dụng triển khai Nghị định khi được ban hành.

Quy định về nguyên tắc xét tặng, thẩm quyền tổ chức xét tặng, công bố giải thưởng, quyền và nghĩa vụ của tác giả có tác phẩm, công trình được tặng giải thưởng, kinh phí xét tặng và tiền thưởng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật.

Quy định điều kiện và tiêu chuẩn xét tặng hoặc truy tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật cho tác giả là công dân Việt Nam có tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật được xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” phải trung thành với Tổ quốc, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tác giả là người nước ngoài có tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật, nghiên cứu về Việt Nam được xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp và phong tục tập quán tốt đẹp của Việt Nam có tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” phải đáp ứng các điều kiện (i) Đã được công bố, sử dụng dưới các hình thức xuất bản, kiến trúc, triển lãm, sân khấu, điện ảnh, phát thanh, truyền hình, giảng dạy, đĩa hát và các hình thức khác kể từ ngày 0 tháng 9 năm 1945. Thời gian công bố tối thiểu là 5 năm đối với “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và ba năm đối với “Giải thưởng Nhà nước” tính đến thời điểm nộp hồ sơ tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý về văn hoá hoặc Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương; (ii) Không có tranh chấp về quyền tác giả kể từ thời điểm được công bố.

Quy định tác giả được xét tặng hoặc truy tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” phải có tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật đáp ứng các tiêu chuẩn tiêu bao gồm: (i) Đối với những tác phẩm, công trình được công bố, sử dụng từ năm 1993 trở về trước: Có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống Nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và sự phát triển nền văn học, nghệ thuật Việt Nam; Đặc biệt xuất sắc; có giá trị rất cao về văn học, nghệ thuật, về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật. (ii) Đối với những tác phẩm, công trình được công bố, sử dụng sau năm 1993: Có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống Nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và sự phát triển nền văn học, nghệ thuật Việt Nam;Đặc biệt xuất sắc; có giá trị rất cao về văn học, nghệ thuật, về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật. Đã được tặng ít nhất một giải Vàng, giải A, giải Nhất tại các cuộc thi, liên hoan chuyên nghiệp và triển lãm về văn học, nghệ thuật cấp quốc gia do Bộ VHTTDL tổ chức hoặc được tặng giải Nhất (giải A hoặc giải Vàng) của Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương thuộc lĩnh vực chuyên ngành hoặc được tặng giải thưởng cao nhất tại các cuộc thi, liên hoan chuyên nghiệp và triển lãm về văn học, nghệ thuật quốc tế có uy tín.

Quy định tác giả được xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” phải có tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật đáp ứng các tiêu chuẩn bao gồm: (i) Đối với những tác phẩm, công trình được công bố, sử dụng từ năm 1993 trở về trước: Có tác dụng tốt trong giáo dục, xây dựng con người mới, nâng cao trình độ thẩm mỹ của Nhân dân, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển nền văn học, nghệ thuật Việt Nam; Có giá trị cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật. (ii) Đối với những tác phẩm, công trình được công bố, sử dụng sau năm 1993: Có tác dụng tốt trong giáo dục, xây dựng con người mới, nâng cao trình độ thẩm mỹ của Nhân dân, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển nền văn học, nghệ thuật Việt Nam; Có giá trị cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuậtĐã được tặng ít nhất một Giải Nhất, Nhì (Giải A, B hoặc Giải Vàng, Bạc) tại các cuộc thi, liên hoan chuyên nghiệp và triển lãm về văn học, nghệ thuật cấp quốc gia do Bộ VHTTDL tổ chức hoặc được tặng Giải Nhất, Nhì (Giải A, B hoặc Giải Vàng, Bạc) của Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương thuộc lĩnh vực chuyên ngành hoặc được tặng giải thưởng chính tại các cuộc thi, liên hoan chuyên nghiệp và triển lãm về văn học, nghệ thuật quốc tế có uy tín.

Quy định tổ chức và nguyên tắc làm việc của Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật.  Hội đồng xét tặng được thành lập ở từng cấp, theo từng lần xét tặng, bao gồm: Hội đồng cấp cơ sở; Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước. Quy định cụ thể số lượng, thành phần của từng cấp Hội đồng.

Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xét tặng hoặc truy tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật của ba cấp Hội đồng;  quy định chi tiết về quyền tác giả để có căn cứ giải quyết những nội dung liên quan đến vấn đề đồng tác giả.

Quy định hiệu lực của văn bản và trách nhiệm tổ chức thi hành văn bản.

Bố cục dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định ngoài phần căn cứ pháp lý, nội dung được chia thành 5  chương 20 điều bao gồm:

Chương I. Quy định chung (gồm bảy điều từ Điều 1 đến Điều 7).

Chương II. Điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật (gồm ba điều từ Điều 8 đến Điều 10).

Chương III. Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật(gồm bốn điều từ Điều 11 đến Điều 14).

Chương IV. Hồ sơ, trình tự, thủ tục xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật (gồm bốn điều từ Điều 15 đến Điều 18).

Chương V. Điều khoản thi hành (gồm hai điều từ Điều 19 đến Điều 20).

Xem toàn văn dự thảo Nghị định tại đây

TÙNG QUANG

Print

Tải tài liệu

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Chín 2023»
T2T3T4T5T6T7CN
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
272829301
2345678

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2023 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top