Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới

Chính trị

02 Tháng Mười 2023

Tổ quốc và nhân dân đang rất cần sự dấn thân của văn nghệ sĩ

Thứ Hai 22/05/2023 | 11:05 GMT+7

VHO-  Chúc mừng các tác giả, thân nhân tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT, tại Lễ trao tặng những giải thưởng cao quý này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, đất nước ta cần nhiều hơn nữa các tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Hơn lúc nào hết, Tổ quốc và nhân dân đang rất cần sự dấn thân và lòng dũng cảm của văn nghệ sĩ.

 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT cho các tác giả và đại diện gia đình cố tác giả

Sau quá trình tổ chức xét tặng công tâm, khách quan và trách nhiệm cao, tại Lễ trao tặng Giải thưởng diễn ra vào cuối tuần qua tại Hà Nội, đã có 16 tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh; 112 tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm được tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT.

Đảng, Nhà nước luôn tạo điều kiện sáng tác tốt nhất cho văn nghệ sĩ

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho các tác giả, thân nhân tác giả có cụm tác phẩm xuất sắc. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã trao tặng Giải thưởng Nhà nước cho 112 tác giả, thân nhân tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm xuất sắc về VHNT.

Nhắc lại câu nói của Bác Hồ: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, trân trọng, khuyến khích, biểu dương và tạo mọi điều kiện để văn nghệ sĩ sáng tác được nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu văn hóa - tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ, và khoa học. Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943 ra đời với ba nguyên tắc Dân tộc hóa, Đại chúng hóa và Khoa học hóa đã trở thành ngọn cờ tập hợp các tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ theo tiếng gọi non sông, tham gia vào cuộc kháng chiến vĩ đại do Đảng lãnh đạo, phục vụ cách mạng, phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

Dành tình cảm sâu sắc để tri ân các thế hệ văn nghệ sĩ bằng tài năng sáng tạo và sức lao động bền bỉ đã làm ra các tác phẩm, cụm tác phẩm có giá trị đặc biệt xuất sắc về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật, Chủ tịch nước ghi nhận, các cơ quan thời gian qua đã cố gắng trong việc đổi mới công tác xét tặng, đáp ứng yêu cầu, mục đích của Giải thưởng cao quý này, phù hợp với thực tiễn VHNT thời kỳ mới. Chủ tịch nước lưu ý, thời gian tới, với tinh thần tôn vinh những văn nghệ sĩ đã dâng hiến trọn đời cho cách mạng, cho nền VHNT nước nhà, để đúng với tấm lòng biết ơn chân thành và sâu sắc của chúng ta, không được “bỏ sót” các tác phẩm thực sự có giá trị, không để các văn nghệ sĩ xứng đáng nhưng chưa được vinh danh.

 

Đất nước ta cần nhiều hơn nữa các tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Đó là những tác phẩm phản ánh được thực tiễn sinh động của đời sống xã hội, tầm vóc của công cuộc đổi mới ở mọi lĩnh vực, thúc đẩy một đời sống dân chủ lành mạnh, phản ánh vẻ đẹp tâm hồn con người Việt Nam và khát vọng lớn lao của toàn dân tộc.

(Chủ tịch nước VÕ VĂN THƯỞNG)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, đất nước ta cần nhiều hơn nữa các tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Đó là những tác phẩm phản ánh được thực tiễn sinh động của đời sống xã hội, tầm vóc của công cuộc đổi mới ở mọi lĩnh vực, thúc đẩy một đời sống dân chủ lành mạnh, phản ánh vẻ đẹp tâm hồn con người Việt Nam và khát vọng lớn lao của toàn dân tộc. Khẳng định hơn lúc nào hết, Tổ quốc và nhân dân đang rất cần sự dấn thân và lòng dũng cảm của văn nghệ sĩ, Chủ tịch nước nêu, Đảng, Nhà nước và nhân dân tiếp tục tin tưởng, chờ đợi những tác phẩm VHNT mới, ngang tầm với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng bày tỏ, những ý kiến của Chủ tịch nước thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với văn hóa nói chung, VHNT nói riêng. Bộ VHTTDL, Liên hiệp các Hội VHNT và các hội chuyên ngành sẽ tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, sớm triển khai vào thực tiễn; hướng đến mục tiêu có nhiều tác phẩm, cụm tác phẩm có giá trị đặc biệt xuất sắc sẽ được vinh danh trong những đợt xét tặng Giải thưởng thời gian tới.

 Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao Giải thưởng Nhà nước về VHNT cho tác giả, NSƯT Trần Ly Ly

Tại lễ trao giải, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trình bày báo cáo về công tác tổ chức và xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2021. Nhận thức ý nghĩa quan trọng của công tác xét tặng Giải thưởng và trách nhiệm của mình, trong thời gian qua, Bộ VHTTDL luôn thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, phối hợp với các Ban, Bộ, ngành liên quan rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định về thi đua, khen thưởng theo hướng cải cách hành chính, bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan quản lý nhà nước, các tác giả trong quá trình xét tặng Giải thưởng. “Với tinh thần làm việc công tâm, khách quan, trách nhiệm cao của các cấp Hội đồng, công tác xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2021 đã hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Chủ tịch nước đã ký các Quyết định tặng, truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước cho các tác giả, đồng tác giả…”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết.

 

Bộ VHTTDL, Liên hiệp các Hội VHNT và các hội chuyên ngành sẽ tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, sớm triển khai vào thực tiễn; hướng đến mục tiêu có nhiều tác phẩm, cụm tác phẩm có giá trị đặc biệt xuất sắc sẽ được vinh danh trong những đợt xét tặng Giải thưởng thời gian tới.

(Bộ trưởng NGUYỄN VĂN HÙNG)

Đối với những vấn đề còn tồn tại, Bộ trưởng cho biết, Bộ VHTTDL đang khẩn trương xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 90/2014/NĐ-CP, Nghị định số 133/2018/NĐ-CP về công tác xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT cho phù hợp hơn với thực tế, đáp ứng các quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng có hiệu lực thi hành từ năm 2023.

Những cảm xúc tự hào

Không gian Nhà hát Lớn trang trọng, lắng đọng trong nhiều cung bậc cảm xúc đẹp đẽ và tự hào. Nhiều tác giả đến nhận Giải thưởng khi tuổi đã cao, sức khoẻ đã yếu, gương mặt hằn in dấu vết thời gian, đôi chân không còn nhanh nhẹn nhưng ánh mắt, gương mặt rạng ngời niềm hạnh phúc. Nhiều tác giả đã đi xa nhưng những đóng góp, cống hiến của họ cho nền VHNT nước nhà vẫn còn sống mãi…

 Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Lễ trao giải

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam có mặt tại Nhà hát Lớn để chúc mừng các tác giả được trao tặng những Giải thưởng danh giá của Đảng, Nhà nước. Ông chia sẻ, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đánh giá cao của nhân dân đối với cống hiến của các văn nghệ sĩ, trí thức. Lễ trao giải năm nay đã tiếp tục động viên, khuyến khích và ghi nhận những cống hiến của những tác giả, nhóm tác giả. Sự miệt mài lao động, hy sinh một cách âm thầm và lặng lẽ của từng văn nghệ sĩ bấy lâu nay đã mang đến cho chúng ta những xúc cảm tự hào và sự ngưỡng mộ, cảm phục. “Các Giải thưởng không chỉ ghi nhận thành tích, giá trị tác phẩm của các tác giả mà còn là sự động viên các văn nghệ sĩ tiếp tục dấn thân trên con đường sáng tạo. Trong đó, thế hệ đi trước chính là tấm gương cho các tác giả trẻ hôm nay. Chúng ta đều nhìn thấy sự cống hiến hết mình từ các bậc tiền bối, thế hệ văn nghệ sĩ cha anh trong những buổi lễ tôn vinh như thế này. Rất nhiều người đã mất, hoặc không có mặt do sức khoẻ yếu… nhưng công lao và tác phẩm để lại của họ vẫn luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân trân trọng, ghi nhận bằng những Giải thưởng cao quý nhất về VHNT…”, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân bày tỏ.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cũng nhấn mạnh, qua các Giải thưởng, giới văn nghệ sĩ càng tăng thêm niềm tin, có động lực để tiếp tục sáng tạo, đi vào đời sống, tìm kiếm những đề tài mới, khó, trong hoàn cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức để cho ra đời những tác phẩm giá trị. Chính họ sẽ nối tiếp dòng chảy của đời sống VHNT với các tác phẩm xuất sắc, có giá trị cao. “Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng cùng với sự quan tâm, Đảng và Nhà nước sẽ có những hỗ trợ thiết thực để các tác phẩm có giá trị sẽ càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn, có sức sống bền lâu trong đời sống VHNT của dân tộc…”, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chia sẻ.

NSƯT Trần Ly Ly, Quyền Cục trưởng Cục NTBD đón nhận Giải thưởng Nhà nước với cụm tác phẩm: Tiết mục múa: Múa, Mầm đất, Hạn hán, Dũng sĩ rừng Sác, chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi được nhận một giải thưởng vô cùng danh giá. Với thế hệ nghệ sĩ trẻ, sự ghi nhận này là một vinh dự, động lực để chúng tôi tiếp tục làm việc, tiếp tục phấn đấu…”. NSƯT Trần Ly Ly bộc bạch, hơn ai hết, mỗi văn nghệ sĩ, tri thức đều rất khát khao có được những tác phẩm giá trị để cống hiến cho cộng đồng, cho đất nước. “Tôi hy vọng rằng thế hệ trẻ tiếp tục có nhiều sáng tạo hơn nữa. Trong thời kỳ hội nhập, để chắt lọc và tạo nên một sản phẩm giá trị sẽ có rất nhiều thách thức. Vì vậy, các nghệ sĩ trẻ càng cần phải cố gắng, nghiên cứu, chắt lọc để tạo ra được những giá trị mới, xứng tầm thời đại...”, NSƯT Trần Ly Ly chia sẻ. 

 

 PHƯƠNG ANH - ĐÌNH TOÁN - NGỌC NHIÊN; ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Mười 2023»
T2T3T4T5T6T7CN
25
26
27
28
29
30
1
2
Thể thao Việt Nam tại Asian Games 19: Tiếp tục hy vọng

Thể thao Việt Nam tại Asian Games 19: Tiếp tục hy vọng

VHO - Tối nay 2.10, nhà vô địch Asian Games (Asiad) 2018 Bùi Thị Thu Thảo sẽ thi đấu ở chung kết nội dung nhảy xa vào lúc 18h45. Đây chính là nội dung đã mang về cho Thảo chiếc HCV ở kỳ Đại hội tổ chức trên đất Indonesia hơn 5 năm về trước.

Chi tiết
345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2023 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top