Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới

Chính trị

01 Tháng Mười 2023

Thống nhất đề nghị xây dựng dự án Luật Chuyển đổi giới tính

Thứ Sáu 12/05/2023 | 14:00 GMT+7

VHO- Sáng 12.5, tiếp tục Chương trình Phiên họp thứ 23, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về đề nghị xây dựng dự án Luật Chuyển đổi giới tính. Tại phiên họp, 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự phiên họp đã thống nhất trình Quốc hội cho ý kiến việc đưa dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp

Theo tờ trình đề nghị xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính của đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí, hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bản dạng giới đã được điều chỉnh cơ bản thành Luật Chuyển đổi giới tính. Theo đó, dự án Luật đã thu hẹp phạm vi điều chỉnh, đối tượng điều chỉnh của dự án Luật; đổi tên Luật Bản dạng giới thành Luật Chuyển đổi giới tính; làm rõ hơn căn cứ chính trị, căn cứ pháp lý; điều chỉnh tương đối nhiều về điều kiện, quy trình, thủ tục chuyển đổi giới tính. Trên cơ sở đó, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí đã chỉnh lý lại toàn bộ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật (gồm: Tờ trình, báo cáo đánh giá tác động của chính sách, báo cáo thực trạng xã hội và pháp luật; đề cương dự án Luật…), trong đó kế thừa có chọn lọc kết quả nghiên cứu, xây dựng dự án Luật Chuyển đổi giới tính do Bộ Y tế chuyển đến đại biểu Quốc hội. Vì vậy, bố cục, nội dung trong hồ sơ đề nghị đã được thay đổi cơ bản; các nội dung đã tiếp thu, chỉnh lý chiếm khoảng 60% dung lượng đề nghị xây dựng Luật.

Bộ luật Dân sự đã có sự phân định rất rõ ràng quyền xác định lại giới tính (Điều 36) và quyền chuyển đổi giới tính (Điều 37). Việc xác định lại giới tính là dành cho những người có giới tính khi sinh chưa hoàn chỉnh nên phải xác định lại giới tính. Hiện nay, vấn đề xác định lại giới tính đang được thực hiện bằng Nghị định số 88/2008/NĐ-CP và không có vướng mắc trên thực tiễn. Do đó, đề nghị xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính chỉ triển khai quy định của Điều 37 Bộ luật Dân sự, không quy định nội dung của Điều 36 Bộ luật Dân sự.

GS. Nguyễn Anh Trí cho biết, dự án Luật cũng đã thu hẹp phạm vi, đối tượng điều chỉnh, chỉ tập trung vào người đã can thiệp y học thành 2 dạng giới nam và nữ. Vì nếu xét theo khái niệm bản dạng giới thì quá rộng, còn nhiều vấn đề chưa chín, còn tranh cãi, nên khó đạt được sự đồng thuận trong xã hội ở thời điểm này và chưa phù hợp với đặc điểm văn hóa, xã hội, phong tục, tập quán của Việt Nam, cũng như hệ thống pháp luật hiện hành (trong đó có Điều 37 của Bộ luật Dân sự về chuyển đổi giới tính).

Chính sách 1 (về điều kiện để công dân được chuyển đổi giới tính) được điều chỉnh theo hướng: Giảm số lần được công nhận giới tính mới từ 2 lần xuống 1 lần trong cuộc đời. Quy định như vậy nhằm hạn chế sự xáo trộn trong xã hội, không làm ảnh hưởng đến công tác quản lý của Nhà nước; bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành. Bổ sung quy định phải thực hiện can thiệp y học thì mới được công nhận đã chuyển đổi giới tính.

Chính sách 2 (thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính của công dân) được điều chỉnh theo hướng: Thay vì công dân có quyền lựa chọn can thiệp y học để chuyển đổi giới tính sau khi đã được công nhận bản dạng giới, thì công dân bắt buộc thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính thì mới được Nhà nước thừa nhận là người chuyển giới.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí báo cáo tại phiên họp

Hội đồng công nhận giới tính do UBND cấp huyện thành lập được thay bằng hội đồng can thiệp y học để chuyển đổi giới tính, do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thành lập. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm cấp giấy xác nhận đã can thiệp y học để chuyển đổi giới tính cho công dân. Nội dung này, đại biểu Quốc hội kế thừa có chọn lọc kết quả nghiên cứu của Bộ Y tế. Đồng thời, bổ sung chính sách quy định công nhận các trường hợp đã can thiệp y học để chuyển đổi giới tính trước ngày Luật Chuyển đổi giới tính có hiệu lực. Nội dung này ĐBQH kế thừa có chọn lọc kết quả nghiên cứu của Bộ Y tế.

Về "Thẩm quyền và thủ tục công nhận giới tính của người chuyển đổi giới tính", công dân nộp đơn đề nghị công nhận giới tính đến cơ quan quản lý nhà nước về hộ tịch cấp huyện. Hồ sơ đề nghị cấp giấy công nhận giới tính mới của công dân gồm: Giấy khai sinh, lý lịch tư pháp;  xác nhận tình trạng hôn nhân là độc thân; giấy xác nhận đã can thiệp y học. Chậm nhất là từ 8 đến 11 ngày, cơ quan quản lý nhà nước về hộ tịch cấp huyện cấp giấy công nhận giới tính mới và ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Trần Hồng Nguyên cho biết: Thường trực Ủy ban Pháp luật và các cơ quan thống nhất với sự cần thiết nghiên cứu, xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính nhằm xác lập cơ chế thực hiện quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 là “việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật”; đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nhu cầu của một nhóm đối tượng trong xã hội về thực hiện chuyển đổi giới tính.

Thường trực Ủy ban Pháp luật cơ bản thống nhất với 4 nhóm chính sách lớn trong đề nghị xây dựng Luật. Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật nhất trí đề nghị UBTVQH trình Quốc hội xem xét, đưa dự án Luật Chuyển đổi giới tính vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 nhưng điều chỉnh thời gian trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến, cụ thể trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ tám, thông qua tại kỳ họp thứ chín.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên UBTVQH đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, tích cực, khẩn trương của đại biểu Quốc hội; cũng như công tác phối hợp chặt chẽ của các Ủy ban của Quốc hội với đại biểu Quốc hội để trong thời gian ngắn hoàn thiện hồ sơ, trình UBTVQH. Việc đại biểu Quốc hội phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong sáng kiến lập pháp là điều đáng trân trọng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh và đánh giá cao dự án luật của đại biểu Nguyễn Anh Trí, thể hiện tinh thần rất cao đối với Quốc hội, đại biểu cũng rất nghiêm túc, tâm huyết, cầu thị, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp trước, đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Phiên họp UBTVQH sáng 12.5

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị làm rõ thêm về cơ sở thực tế để xây dựng luật, nội hàm chuyển đổi giới và có đánh giá tác động về văn hóa, xã hội, tâm lý, tôn giáo ảnh hưởng như thế nào đối với việc chuyển đổi giới tính và chú trọng công tác tuyên truyền.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cũng đề nghị đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí cần tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, bảo đảm chất lượng tốt nhất, có tính thuyết phục cao khi trình Quốc hội. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường khẳng định, Văn phòng Quốc hội cùng các cơ quan hữu quan sẽ hỗ trợ tối đa để đại biểu Quốc hội tiếp tục xây dựng, hoàn thiện dự án luật, nếu đại biểu có yêu cầu.

Tại phiên họp, đại diện Bộ Y tế và Bộ Tư pháp khẳng định, Chính phủ nhất trí về sự cần thiết của việc xây dựng luật Chuyển đổi giới tính. Đồng thời ủng hộ đại biểu Nguyễn Anh Trí trình đề nghị xây dựng Luật; cho rằng dự án Luật này sẽ góp phần thể chế hóa quy định của Hiến pháp, có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của công dân.

Về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Anh cho rằng hồ sơ về cơ bản đã đảm bảo yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đã tiếp thu ý kiến góp ý của các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành cũng như các tổ chức có liên quan, đủ điều kiện để được xem xét và đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng cũng nhất trí với Ủy ban Pháp luật, để đại biểu Quốc hội có thêm thời gian nghiên cứu và hoàn thiện hồ sơ, đề xuất trình Quốc hội dự án luật vào kỳ 8 và thông qua vào kỳ 9 của Quốc hội khóa XV.

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh: Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoan nghênh, đánh giá cao đại biểu Quốc hội đã rất khẩn trương, tích cực, nghiêm túc tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của UBTVQH tại Phiên họp thứ 22. Chính phủ cũng đã thống nhất với đại biểu Quốc hội, đề nghị Thường vụ Quốc hội giao cho đại biểu Quốc hội thực hiện nhiệm vụ này và thực hiện quyền của đại biểu Quốc hội trong sáng kiến lập pháp và Chính phủ cam kết chỉ đạo các Bộ phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, vẫn còn có ý kiến băn khoăn, nhất là về vấn đề phạm vi thế nào là chuyển đổi giới tính và thời điểm trình Quốc hội.

Tại phiên họp, 100% Ủy viên UBTVQH dự phiên họp đã thống nhất trình Quốc hội cho ý kiến việc đưa dự án Luật Chuyển đổi giới tính vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Ủy ban Pháp luật báo cáo đầy đủ ý kiến của các Ủy viên UBTVQH, nêu rõ các ý kiến còn băn khoăn về nội dung dự án Luật để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV tới đây.

NGUYÊN HÙNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Mười 2023»
T2T3T4T5T6T7CN
25
26
27
28
29
30
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2023 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top