Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới
 14. Media

Chính trị

04 Tháng Sáu 2023

Khơi dậy mọi tiềm năng, nội lực gắn kết cộng đồng

Thứ Tư 08/03/2023 | 10:49 GMT+7

VHO- Ngay từ Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng năm 1930, Đảng ta đã đề cập đến vấn đề phát triển văn hóa, con người. Năm 1943, trong “Đề cương về văn hóa Việt Nam” tiếp tục chỉ rõ “Mặt trận văn hóa là một trong ba mặt trận (chính trị, kinh tế, văn hóa)”. Đến năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất và khẳng định văn hóa phải hướng dẫn quốc dân thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ “văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”…

 TP.HCM luôn chú trọng phát triển văn hóa, con người thành phố hướng đến các giá trị chân - thiện - mỹ. Hình ảnh trong lễ hội Áo dài TP.HCM

 Triển khai thực hiện đường lối xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam của Đảng, các chủ trương, chính sách của TP.HCM luôn chú trọng phát triển văn hóa, con người TP hướng đến các giá trị chân - thiện - mỹ, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của một đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học hàng đầu của cả nước.

Với chủ trương đó, nhiều năm qua Đảng bộ và chính quyền TP đã quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình hành động với các nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, xây dựng con người trên địa bàn TP phù hợp trong giai đoạn mới. Thực tiễn đã chứng minh, chính những yếu tố về lịch sử, văn hóa, con người TP đã tạo nên sức mạnh tổng hợp của vùng đất trù phú “địa linh nhân kiệt”, có sức khơi dậy mọi tiềm năng, nội lực gắn kết cộng đồng vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Cốt cách, con người Sài Gòn - TP.HCM cũng vì thế mà mỗi ngày một sáng, trọng tình, trọng nghĩa, chất phác, thẳng thắn và giàu đức hy sinh; dám nghĩ dám làm, sẵn sàng tiếp thu cái mới một cách năng động, sáng tạo. Tất cả những truyền thống quý báu đó đã tạo cho TP nguồn động lực phát triển, ổn định, tạo sức mạnh làm nên những chiến công vẻ vang trong quá trình đấu tranh giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Trong giai đoạn mới, công tác tư tưởng văn hóa được Đảng bộ, chính quyền TP đặc biệt chú trọng, từng bước hình thành các chuẩn mực con người mới hướng đến văn minh, hiện đại, nghĩa tình, góp phần xây dựng TP.HCM luôn “vì cả nước, cùng cả nước”. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng được nâng cao, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, tạo sự lan tỏa và phát huy tích cực trong đời sống xã hội… Triển khai thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình và Kế hoạch chiến lược phát triển gia đình Việt Nam. Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cũng được quan tâm. Song song đó, để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, TP tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, dự án nhằm tạo dựng không gian, môi trường văn hóa lành mạnh.

Hệ thống thiết chế văn hóa ngày càng được hoàn thiện đã phát huy hiệu quả việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; phục vụ đa dạng nhu cầu học tập, sinh hoạt văn hóa, vui chơi, giải trí cho nhân dân, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội và củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Công tác trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa được đẩy mạnh, đảm bảo phục vụ tốt cho du lịch và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, luôn gắn với giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử cách mạng của dân tộc. Đối với lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy hiệu quả các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc, đặc biệt là các loại hình đặc trưng của Nam Bộ thông qua triển khai các đề án quan trọng.

Văn học nghệ thuật tiếp tục có bước phát triển. Hoạt động sáng tạo, sáng tác, quảng bá, biểu diễn các tác phẩm văn học nghệ thuật được quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và đạt được nhiều kết quả. Nhiều khuynh hướng sáng tác, biểu diễn nghệ thuật lành mạnh, tích cực được phát huy. Sản phẩm văn học nghệ thuật phát triển mạnh mẽ về số lượng, đa dạng, phong phú về loại hình và đề tài, góp phần tích cực xây dựng nhân cách, bồi đắp tâm hồn con người, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa của nhân dân. Song song với thể thao thành tích cao, phong trào thể dục thể thao phát triển sâu rộng trong cộng đồng. Tỷ lệ người tập luyện thường xuyên tăng dần qua các năm.

Nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa, con người TP đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; để văn hóa, con người TP thực sự trở thành nền tảng tinh thần, động lực của sự phát triển, TP.HCM đã đề ra năm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Một là, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt nhằm nâng cao nhận thức đầy đủ hơn nữa về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt quan điểm phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội. Hai là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ba là, kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại tạo động lực phát triển bền vững. Bốn là, xây dựng môi trường văn hóa, nghệ thuật, thể thao lành mạnh, hình thành và phát huy không gian văn hóa Hồ Chí Minh, làm cho nét đẹp văn hóa luôn là nguồn sức mạnh đặc thù của con người TP được vinh dự mang tên Bác. Năm là, tập trung đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa, thể thao tiêu biểu, mang tầm vóc khu vực, tương xứng với vai trò, vị trí của một đô thị đặc biệt.

Thực tiễn xây dựng nền văn hóa và con người đã và đang đặt ra cho chúng ta nhiều thách thức trong giai đoạn mới. Đảng ta luôn khẳng định quan điểm văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực phát triển bền vững, con người là trung tâm trong chiến lược phát triển. Vì thế, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu trong thời đại mới, thực sự trở thành nền tảng tinh thần và động lực phát triển là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng. Hơn 320 năm là một khoảng thời gian không dài đối với một đô thị lớn, nhưng Sài Gòn - TP.HCM đã trở nên phồn hoa, đô hội với những sắc thái văn hóa đa dạng, không ngừng vươn lên, phát triển và hội nhập, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, có vị trí chính trị quan trọng, là đầu mối giao lưu, hội nhập quốc tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. 

Giám đốc Sở VHTT TP.HCM TRẦN THẾ THUẬN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Sáu 2023»
T2T3T4T5T6T7CN
29
30
31
1
2
3
4
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2023 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top