Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới
 14. Media

Chính trị

02 Tháng Sáu 2023
Khai mạc Triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Khai mạc Triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ VHTTDL tham dự Triển lãm

Tới dự Lễ khai mạc có các Uỷ viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí Thư Võ Văn Thưởng; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các Uỷ viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Trịnh Văn Quyết… cùng đại diện văn phòng Trung ương Đảng, văn phòng Chính phủ, ban, Bộ, ngành Trung ương, TP.Hà Nội, chuyên gia, các nhà khoa học…

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh trải qua 8 thập kỷ, Đề cương về văn hóa Việt Nam đã và đang khẳng định những giá trị to lớn, đúc kết nhiều kinh nghiệm quý đối với thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 là cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa, là ngọn đèn thức tỉnh giới văn sĩ trí thức và cả dân tộc trong đêm trước Cách mạng Tháng Tám. Đề cương đã góp phần quan trọng vào khắc phục tư tưởng tự ti, thổi bùng ngọn lửa yêu nước, tự hào dân tộc, chí khí anh hùng. Bản Đề cương chỉ rõ, cuộc cách mạng về văn hóa phải gắn liền với cách mạng giải phóng dân tộc. Với 3 nguyên tắc cơ bản dân tộc - đại chúng - khoa học đã được từng bước quán triệt, thực hiện trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đề cương còn góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, đưa đến sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (năm 1945), thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (năm 1954), cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (năm 1975) và thắng lợi của sự nghiệp đổi mới (từ năm 1986 đến nay); góp phần đưa đất nước tiến lên theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn. Trong công cuộc đổi mới và hội nhập, tư tưởng của bản đề cương vẫn còn nguyên giá trị, tính thời sự

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ VHTTDL tham quan Triển lãm

Triển lãm ảnh Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam là một triển lãm đặc biệt, giới thiệu tới người xem bày 80 bức ảnh quý, được bố cục thành 2 phần. Phần thứ nhất là các ảnh tư liệu, phần lớn là ảnh đen trắng, được chụp và lưu trữ từ năm 1945 đến nay. Trong đó, có bản chụp toàn văn Đề cương về văn hóa Việt Nam in trên Tạp chí Tiên phong số 1 (tháng 11.1945); ảnh về Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946; ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các hoạt động văn hóa, văn nghệ và văn nghệ sĩ như hình ảnh các văn nghệ sĩ đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự “Triển lãm văn hóa” tại Nhà Khai Trí - Tiến Đức, Hà Nội (góc phố Hàng Trống - Lê Thái Tổ hiện nay) năm 1945; Bác Hồ thăm lớp bổ túc văn hóa của bà con lao động Lương Yên, thăm trường Văn hóa nghệ thuật Hải Phòng và chơi đàn guitar; Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ 3 năm 1962 vui mừng đón Bác tới dự; Bác Hồ nói chuyện tại Hội nghị sơ kết của ngành Văn hóa năm 1958; Bác bắt nhịp bài ca kết đoàn tại Đại hội Đảng lần thứ 3 năm 1960; Bác Hồ với các cháu học sinh trường Thiếu sinh quân tại Việt Bắc, trong dịp các cháu họp mặt mừng thọ Người 60 tuổi, năm 1950; Bác Hồ nói chuyện với học sinh Trường Nghệ thuật Sân khấu Trung ương ở khu văn công Mai Dịch, Hà Nội, ngày 25.11.1961; Chủ tịch Hồ Chí Minh dự cuộc ngâm thơ, bình thơ của các cụ phụ lão và các văn nghệ sĩ tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, ngày 5.2.1962;…

Hay những hình ảnh đồng chí Trường Chinh xem Triển lãm tranh miền Nam lần thứ 8 và trưng bày ảnh về Quảng Trị giải phóng năm 1972, xem Triển lãm tranh cổ động năm 1973 và nói chuyện với cán bộ, nghệ sĩ tại Triển lãm Điêu khắc năm 1974; đồng chí Lê Duẩn nói chuyện với anh chị em diễn viên Đài Tiếng nói Việt Nam năm 1972 và xem phòng trưng bày nghệ thuật dân gian tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam năm 1972; Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp xem triển lãm văn nghệ từ miền Nam gửi ra, năm 1968; Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói chuyện tại Hội nghị tổng kết công tác văn hóa năm 1970; …

Phần thứ hai là ảnh về những thành tựu trong gìn giữ, phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hoá Việt Nam như “Nghệ thuật Xòe Thái” được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Những hình ảnh này sẽ được lưu giữ lại để minh chứng cho việc Xòe Thái từ đây không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng người Thái, mà đã và đang trở thành niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam hôm nay và mai sau. Tiếp đến là những hình ảnh nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Quyết nghị ghi danh của UNESCO đối với di sản cũng khẳng định, sự ghi danh này sẽ góp phần đắc lực vào việc lưu giữ bản sắc văn hóa Chăm ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á…

Ngoài nhiều hình ảnh ghi lại những giá trị văn hóa trường tồn của dân tộc, triển lãm còn trưng bày các bức ảnh về một số hoạt động văn hóa nghệ thuật nổi bật những năm gần đây như Hội thảo Văn hóa 2022 chủ đề Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa ; Hội thảo quốc gia Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới… và những hình ảnh về các hoạt động của ngành VHTTDL như hình ảnh Lễ phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành VHTTDL tại Nghệ An; SEA Games 31…

Khách tham quan triển lãm

 “Triển lãm ảnh Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam là một hoạt động rất ý nghĩa nhằm kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023). 80 bức ảnh được trưng bày tại triển lãm tuy chưa thể phản ánh được một cách đầy đủ tất cả các hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với việc phát triển văn hóa nhưng cũng đã cho thấy từ khi bản Đề cương về văn hoá ra đời đến nay, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề phát triển văn hoá. Với sự quan tâm đó và những định hướng, chỉ đạo đúng đắn trong đường lối phát triển văn hoá của Đảng, văn hoá Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, góp phần vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, phát triển đất nước hiện nay”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết.

Với sự cung cấp kịp thời các tư liệu từ các cơ quan, đơn vị liên quan, triển lãm được tổ chức trang trọng, thiết thực, có sức lan tỏa, gắn kết với các sự kiện văn hóa quan trọng của đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam. Thông qua các bức ảnh cho thấy, xuyên suốt chiều dài lịch sử 80 năm qua, từ khi bản Đề cương ra đời đến nay, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề phát triển văn hoá.

NGỌC NHIÊN – ĐÌNH TOÁN; ảnh: TRẦN HUẤN

Print
3556 Rate this article:
No rating

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

x

Danh mục bài viết

«Tháng Sáu 2023»
T2T3T4T5T6T7CN
29
30
31
1
234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2023 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top