Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới
 14. Media

Chính trị

29 Tháng Giêng 2023

Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết và tôn vinh di sản văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Thứ Sáu 18/11/2022 | 22:00 GMT+7

VHO- Tuần Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hoá Việt Nam năm 2022 đã khai mạc vào tối 18.11 tại Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc sắc Khát vọng Việt Nam. Sự kiện do Bộ VHTTDL, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp tổ chức.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực trao quà cho đồng bào DTTS tham dự Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hoá Việt Nam 2022

Tới dự Lễ khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hoá Việt Nam năm 2022 có Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách ThựcThứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ VHTTDL; lãnh đạo Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, tỉnh/thành phố; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, MTTQ Việt Nam và đông đảo nghệ nhân, diễn viên quần chúng, đồng bào DTTS…

Đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước

Phát biểu khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam năm 2022, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, Tuần Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam năm 2022 diễn ra từ ngày 18 – 23.11.2022 là sự kiện nhằm tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng; tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Ngày hội còn là dịp để đồng bào các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu các giá trị văn hoá mang đậm bản sắc của dân tộc mình tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng với đồng bào các dân tộc

Sau hơn 35 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về chính trị, kinh tế -  xã hội, quốc phòng an ninh. Trong lĩnh vực văn hoá, đường lối, chủ trương phát triển văn hoá của Đảng tiếp tục có sự đổi mới sâu sắc về vai trò của văn hoá trên cơ sở kế thừa nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh và xu thế tất yếu, khách quan của thời đại. Trong tác phẩm Một số vấn đề lý luận thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai luận điểm chính về văn hoá được nêu gồm Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hộiXây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nền tảng tinh thần của xã hội được đề cập chính là hệ giá trị về mặt tinh thần của con người Việt Nam. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, khát vọng độc lập, tự chủ, tự cường; là tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn, muôn người như một; là lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý, đức tính cần cù, sáng tạo trong chiến đấu, lao động… đã được kiến tạo vững vàng và thử thách bền bỉ qua hàng ngàn năm lịch sử, trở thành nền tảng vững chắc cho đời sống tinh thần xã hội.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, lúc sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã khẳng định: “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi”. Những đặc trưng của nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc cũng được nêu rõ tại Nghị quyết Trung ương 9 khoá XI là dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Trong Tuyên ngôn Toàn cầu về đa dạng văn hoá (2001) và Công ước Bảo vệ và phát huy đa dạng các biểu đạt văn hoá (2005), UNESCO đã nhấn mạnh văn hoá là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững. “Vì vậy, văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam năm 2022

Bộ trưởng cho biết thêm, Tuần Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hoá Việt Nam 2022 có nhiều hoạt động ý nghĩa như gặp mặt già làng, trưởng bản, những nghệ nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hoá của các dân tộc; tổ chức trưng bày, triển lãm giới thiệu sản phẩm, không gian văn hoá, tái hiện các lễ hội độc đáo của các dân tộc; các tiết mục dân ca, dân vũ đặc sắc. Trong đó, có các sự kiện được lần đầu tổ chức như Liên hoan trình diễn trang phục các DTTS Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022; Giải vô địch Anh tài Vật dân tộc quốc gia năm 2022.

Với chuỗi sự kiện ý nghĩa, Tuần Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hoá Việt Nam 2022 hứa hẹn sẽ mang lại bầu không khí vui tươi, đoàn kết, lan toả tình yêu văn hoá dân tộc; mang lại sự trải nghiệm quý báu với nhân dân và du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ những chủ nhân tương lai của đất nước; để những thế hệ đi sau biết trân quý những giá trị văn hoá của dân tộc mình, trân quý sự thống nhất trong đa dạng của văn hoá Việt Nam thông qua hệ thống di tích, di sản văn hoá phi vật thể đồ sộ của dân tộc. Đoàn kết để có khát vọng cháy bỏng. Đoàn kết để quyết tâm, nỗ lực hiện thực hoá khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Phát biểu chào mừng và chỉ đạo tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ, đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta được kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tầng lớp nhân dân không phân biệt thành phần giai cấp dân tộc, tôn giáo đã tập hợp, đoàn kết với lá cờ của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam tạo nên sức mạnh vĩ đại, làm nên Cách mạng Tháng 8 lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết,thành công, thành công đại thành công”, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là đường lối chiến lược của Đảng ta, là bài học lớn của cách mạng Việt Nam; góp phần tạo động lực quan trọng cho công cuộc đổi mới toàn diện, mang lại những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta. Trong suốt 92 năm hình thành và phát triển, MTTQ Việt Nam đã tập hợp đoàn kết ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết thống nhất góp phần hoàn thành mục tiêu cách mạng cao cả do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chào mừng và chỉ đạo tại Lễ khai mạc

“Tuần Đại đoàn kết các dân tộc là hoạt động thường niên được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, là nơi hội tụ những giá trị văn hoá tiêu biểu của 54 dân tộc Việt Nam. Các hoạt động hướng về ngày Di sản Văn hóa Việt Nam năm nay có ý nghĩa sâu sắc, hưởng ứng Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Đồng thời, biểu dương các tấm gương tiêu biểu từ cộng đồng đồng bào các dân tộc trong cả nước, tôn vinh các hoạt động bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc.Tuần Lễ Đại đoàn kết sẽ giới thiệu về những nét đẹp văn hóa truyền thống lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần tương thân, tương ái, tình yêu quê hương đất nước và con người Việt Nam”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng mong muốn các cấp, các ngành các tổ chức, các cơ quan đơn vị tiếp tục chung sức, đồng lòng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức xã hội, phát huy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo nên tảng tinh thần vững chắc đưa đất nước đi lên trên con đường hội nhập và phát triển. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ VHTTDL triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2021 - 2025, đặc biệt là Chiến lược phát triển Văn hoá đến năm 2030, làm cho các giá trị văn hóa truyền thống thấm sâu vào đời sống xã hội trở thành sức mạnh nội sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế.

Dòng chảy khát vọng mãnh liệt

Điểm nhấn của Lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần đại đoàn kết các dân tộc -  Di sản văn hóa Việt Nam năm 2022 và Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía bắc lần thứ I, năm 2022 với chủ đề Khát vọng Việt Nam. Các tiết mục được chia làm 2 chương Những sắc màu di sản các dân tộc Việt Nam và Đại đoàn kết các dân tộc, thành công lớn và khát vọng Việt Nam

Lễ khai mạc diễn ra trên sân khấu nổi hồ Đồng Mô, được thiết kế theo hình chiếc quạt, với các nan quạt chụm về một hướng, biểu trưng cho một Việt Nam cùng chung ý chí, tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Trên tổng thể sân khấu lớn còn có 4 sân khấu để các diễn viên, nghệ sĩ, nghệ nhân cùng đồng diễn (sân khấu đảo lớn, sân khấu mặt nước, sân khấu đường pist trước khu vực khán đài, sân khấu cầu xi măng). Phần trình diễn các trang phục truyền thống được lồng ghép vào tổng thể chương trình nghệ thuật. Phần biểu diễn của lực lượng nghệ sĩ chuyên nghiệp gồm những nghệ sĩ như NSND Thanh Ngoan, NSND Thanh Hải, NSƯT Mai Hoa, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Thanh Vân, NSƯT Khánh Trang và lớp nghệ sĩ trẻ như: Đinh Mạnh Ninh, Hà Lê, Phương Mai... với các ca khúc ca ngợi vẻ đẹp của quê hương đất nước, tình đoàn kết các dân tộc như: Hát múa Non nước hữu tình, liên khúc Khúc hát tiên rồngVũ hội Ka TêLửa tình Cao Nguyên

]

Chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang đậm dấu ấn văn hoá tại Lễ khai mạc

Các tiết mục mang đậm giá trị truyền thống, sâu lắng nhưng không kém phần trẻ trung, sôi động đã giúp người xem cảm nhận rõ nét cuộc sống của đồng bào các dân tộc anh em qua những lát cắt trong cuộc sống, được tái hiện bằng âm nhạc và những điệu dân ca, dân vũ... Cùng với đó là phần trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc do các nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ 17 tỉnh phía Bắc thể hiện đã đem lại những cảm xúc đặc biệt cho người dân, du khách khi đến với đêm khai mạc cũng như theo dõi qua sóng truyền hình. Đặc biệt ở cuối chương trình, khán giả đã có dịp mãn nhãn với màn bắn pháo hoa rực rỡ. Chương trình nghệ thuật được đầu tư quy mô, hoành tráng, kết hợp giữa những giá trị truyền thống của văn hoá với công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại đã trở thành lời chào mừng ấn tượng cho Tuần Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hoá Việt Nam năm 2022.

Trình diễn trang phục dân tộc

Sự kiện thu hút đông đảo nguời dân, du khách; nghệ nhân, diễn viên quần chúng là người DTTS đến theo dõi

Tham dự đêm khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hoá Việt Nam 2022, NNƯT Sình Văn Phong, dân tộc Pà Thẻn (Hà Giang) không giấu được sự xúc động: “Tôi thấy rất hạnh phúc khi những nét đặc trưng về di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc anh em được hòa chung trên sân khấu hoành tráng tại nơi đây. Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam thật sự trở thành nơi kết nối, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc trên đất nước Việt Nam. Đặc biệt hơn cả nhân dịp này, chúng tôi được trực tiếp tham gia vào công cuộc quảng bá, thể hiện sự tự hào về những đặc trưng trong phong tục, tập quán của dân tộc mình. Những ngày qua, chúng tôi đếm ngược từng ngày để chờ đến ngày khai hội chính thức. Đồng bào các dân tộc liên tục lên những ý tưởng độc đáo, có sự chuẩn bị tốt nhất để chào đón du khách đến với không gian văn hoá của khu các làng dân tộc”.

Phần bắn pháo hoa chào mừng khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hoá Việt Nam 2022

Cũng trong ngày 18.11, chuỗi các sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ như khai mạc các hoạt động chung của Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía bắc lần thứ I, năm 2022Hội nghị gặp mặt nghệ nhân và những người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc; Ngày hội đại đoàn kết dân tộc đã diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi

Cùng chung cảm xúc, chị Ma Thị Dung, dân tộc Nùng (Bắc Giang) chia sẻ: “Nhờ có Tuần Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hoá Việt Nam 2022, đồng bào DTTS từ khắp mọi miền Tổ quốc có dịp được cùng nhau hội ngộ tại “Ngôi nhà chung”. Hình ảnh đồng bào các dân tộc cùng nắm chặt tay nhau tại đêm khai mạc Tuần lễ là minh chứng cho một dân tộc luôn đoàn kết, vượt qua khó khăn, nỗ lực vì sự phát triển thịnh vượng của đất nước. Dù là người Tày, Mường, Dao, Xơ Đăng, Ê Đê… giờ đây, chúng tôi như hoà vào làm một dưới bầu không khí hứng khởi của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi “Hỡi ai con cháu Rồng Tiên/ Mau mau đoàn kết vững bền cùng nhau”.

HOÀNG NGUYÊN – ĐÌNH TOÁN; ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Giêng 2023»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
303112345

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2023 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top