Chính trị

24 Tháng Giêng 2021

Trưng bày chuyên đề “Việt Nam – Độc lập, tự cường”

Chủ Nhật 30/08/2020 | 10:56 GMT+7

VHO- Sáng nay 30.8 tại Hà Nội, trưng bày chuyên đề cấp quốc gia Việt Nam – Độc lập, tự cường đã chính thức khai mạc nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 – 19.8.2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 02.9.2020). Trưng bày còn là dịp thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ và các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, Bộ VHTTDL, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề cấp quốc gia lần này. Đến dự trưng bày có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông…

Tham quan trưng bày 

Với hơn 200 tài liệu, hình ảnh tiêu biểu, Trưng bày chuyên đề Việt Nam - Độc lập, tự cường giới thiệu đến công chúng về ý chí quyết tâm, quá trình phấn đấu vì độc lập dân tộc, những hy sinh gian khổ của cả dân tộc Việt Nam để xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam hôm nay. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 75 năm qua, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã giữ vững độc lập chủ quyền, xây dựng và phát triển đất nước, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực và trở thành một quốc gia có uy tín trên trường quốc tế.

Nội dung trưng bày chuyên đề gồm 5 phần. Phần I: Đường tới độc lập, tự do. Nội dung phần trưng bày này điểm lại những dấu mốc lịch sử quan trọng của Cách mạng Việt Nam từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam năm 1858 đến khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công.

Trưng bày khắc họa rõ nét từng giai đoạn của lịch sử dân tộc

Chứng kiến sự thất bại của các phong trào yêu nước chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, người thanh niên trẻ Nguyễn Tất Thành  đã quyết định ra nước ngoài tìm con đường giải phóng dân tộc. Trong quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã tích cực chuẩn bị các điều kiện, tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Sau khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành đấu tranh cách mạng, đi đến thành công của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, giành chính quyền về tay nhân dân. Để rồi ngày 2.9.1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á, chấm dứt chế độ phong kiến ở Việt Nam, kết thúc hơn 80 năm dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ.

Du khách tham quan trưng bày

Ở phần II Kháng chiến kiến quốc (1945 - 1954), những hình ảnh, tài liệu, hiện vật đã thể hiện giai đoạn vô cùng khó khăn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ, những đối sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng và Chính phủ nhằm giải quyết nạn đói, nạn dốt, chống thù trong giặc ngoài, từng bước đưa đất nước ta ra khỏi vòng hiểm nguy, giữ vững quyền tự do, độc lập. Trong giai đoạn (1945 – 1954), Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế chống thực dân Pháp. Nêu cao tinh thần độc lập, tự do, quyết chiến, quyết thắng “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, nhất tề đứng lên lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp, giành những thắng lợi vẻ vang. Đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm 1954.

Phần III Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong khói lửa chiến tranh (1954 - 1975) đã đưa người xem trở lại những ngày tháng  sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, đất nước bị chia cắt làm 2 miền. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng. Ở miền Nam, đế quốc Mỹ từng bước phá hoại Hiệp định Giơnevơ, biến đây thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ. Đảng và Nhà nước đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Tại miền Bắc, nhân dân vừa sản xuất, vừa chiến đấu để khôi phục kinh tế - xã hội, đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội và hoàn thành vai trò hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn miền Nam. Ở miền Nam, nhân dân ta lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giành nhiều thắng lợi vẻ vang với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chuyển qua phần IV Xây dựng lại đất nước và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1975 -1986), câu chuyện kể về sau ngày giải phóng, cả nước bắt tay vào hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, ổn định sản xuất. Các lĩnh vực của đời sống xã hội được tăng cường đầu tư. Hệ thống cơ sở hạ tầng cho phát triển công nghiệp được quan tâm xây dựng. Dù gặp nhiều khó khăn do hậu quả nặng nề của chiến tranh để lại, nhưng trong vòng 10 năm (1975-1985), đất nước đã đạt được những thành tựu bước đầu.

Hòa bình chưa được bao, Việt Nam lại phải đối mặt với thù trong, giặc ngoài. Với tinh thần độc lập, tự cường, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nhân dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu chống lại hai cuộc chiến tranh ngoại xâm quy mô lớn ở biên giới phía Tây Nam và phía Bắc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Cuối cùng, triển lãm kết thúc với phần Đổi mới, hội nhập và phát triển (1986-2020). Đường lối Đổi mới được đề ra tại Đại hội VI của Đảng đã đánh dấu bước ngoặt cơ bản, có tính quyết định trong sự nghiệp phát triển của Việt Nam. Đổi mới đã làm thay đổi bộ mặt, vị thế của đất nước, kinh tế tăng trưởng, văn hóa phát triển, xã hội ngày càng trở nên năng động và có những bước chuyển mình kỳ diệu. Quốc phòng được giữ vững, an ninh quốc gia được bảo đảm. Sự chuyển đổi đã giải phóng lực lượng sản xuất, khơi dậy và phát huy được nguồn lực của các thành phần kinh tế, mở ra cơ hội phát triển cho các ngành nghề - lĩnh vực, cơ hội làm giàu cho mỗi người Việt Nam, vì sự phồn vinh của đất nước.

Cũng nhân dịp này, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Hội Tem Việt Nam trưng bày một số bộ sưu tập tem về chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” gồm 320 phơi tem với hàng ngàn mẫu tem và vật phẩm bưu chính.

ĐÌNH TOÁN; ảnh: KHIẾU MINH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Thời tiết

18oC

Độ ẩm: 68%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 00:30:00
ngày 2021-01-24

Danh mục bài viết

«Tháng Giêng 2021»
T2T3T4T5T6T7CN
28
29
30
31
1
23
4
5
6
7
8
910
11
12
13
14
15
1617
18
19
20
21
22
2324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập: CHU THỊ THU HẰNG
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2021 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa
Back To Top