Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Giải trí
 4. Du lịch
 5. Thể thao
 6. Gia đình
 7. Kinh tế
 8. Ẩm thực
 9. Đời sống
 10. Nhịp sống số
 11. Pháp luật
 12. Thế giới
 13. Tư vấn
 14. Media

Chính trị

03 Tháng Mười Hai 2021

Bộ VHTTDL: Tổng kết chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước

Thứ Tư 29/07/2020 | 18:48 GMT+7

VHO - Chiều 29.7 tại Hà nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng giai đoạn 2021 - 2030. Thứ trưởng Tạ Quang Đông chủ trì Hội nghị.

Báo cáo về Công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020, Bộ VVHTTDL cho biết, vấn đề cải cách hành chính đã được các đơn vị thuộc Bộ quan tâm, xây dựng và triển khai, bám sát chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, của Bộ Nội vụ, thực hiện theo sự phân công và chủ đạo của Bộ. Phần lớn các chương trình đề ra đến nay đều đã được các đơn vị triển khai thực hiện.

Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính luôn được lãnh đạo Bộ dành sự quan tâm đặc biệt, xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành, thường xuyên có chủ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo tinh thần của Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ nên công tác cải cách hành chính của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã được tiến hành đồng bộ, bảo đảm chất lượng, phục vụ tốt cho các hoạt động của ngành.

Công tác xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo hợp hiến, hợp pháp; các thủ tục hành chính đã được thống kê, đơn giản và gọn nhẹ. Các thủ tục hành chính về các lĩnh vực thuộc ngành văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình đã được rà soát nhiều lần, từng bước loại bỏ được các giấy tờ không cần thiết, tạo sự thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Việc thực hiện cơ chế một cửa ngày càng được cải tiến theo hướng tạo điều kiện thuận lợi đối với các tổ chức và cá nhân tham gia thực hiện thủ tục hành chính.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Bộ máy tổ chức tiếp tục được sắp xếp hợp lý, theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo phù hợp và gọn nhẹ. Việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ và các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ được quy định cụ thể, rõ ràng, hạn chế sự chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp lại một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động của cơ quan, đơn vị. Việc triển khai phân cấp mạnh trong một số lĩnh vực, đặc biệt là về quản lý tổ chức, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức và quản lý tài chính - ngân sách đã góp phần tạo sự chủ động, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở các cấp được nâng lên: Đội ngũ cán bộ, công chức hàng năm đều được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và các kỹ năng hành chính; công tác tuyển dụng công chức,viên chức đã có sự đổi mới về nội dung, hình thức tuyển dụng, đặc biệt đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc chấm điểm; công tác đào tạo, bồi dưỡng từng bước gắn với vị trí việc làm; công tác đánh giá, khen thưởng cơ bản đã đánh giá đúng người, đúng việc, đặc biệt là công tác đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu được duy trì thực hiện hiệu quả; công tác tuyển chọn cán bộ lãnh đạo quản lý ở đơn vị sự nghiệp tiếp tục được thực hiện, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình...

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính được tăng cường. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử để cập nhập văn bản và công khai các thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn bị thuộc Bộ đã cải tiến lề lối làm việc và giúp lãnh đạo đơn vị kiểm soát được quy trình chất lượng, thời gian giải quyết công việc.

Chỉ số cải cách hành chính của Bộ VHTTDL từ năm 2012 đến 2018 đạt giá trị trung bình 80,55%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ VHTTDL cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại và hạn chế trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020. Cụ thể: 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính chưa thực sự quyết liệt. Hệ thống pháp luật còn cồng kềnh, phức tạp. Vẫn còn tình trạng chậm ban hành, nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật.

Thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp. Số lượng các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông còn ít. Việc rà soát các thủ tục hành chính tại một số đơn vịu còn mang tính thụ động, chưa thực sự được quan tâm.

Việc thực hiện tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp thuộc bộ chưa thực sự hiệu quả, việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ còn mang tính hình thức; chưa thực sự gắn kết giữa giao nhiệm vụ, giao biên chế và giao kinh phí..

Sơ dĩ còn những tồn tại nêu trên, là do các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Cụ thể: Nguồn lực và những điều kiện bảo đảm cần thiết cho cải cách hành chính còn nhiều hạn chế; Vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính đối với cải cách hành chính tại một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Một số đơn vị chưa thực sự chủ động trong việc nghiên cứu, tìm các giải pháp đột phá để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chưa nhận thấy đầy đủ trách nhiệm phải thực hiện công tác cải cách hành chính theo lĩnh vực, ngành phụ trách từ đó thiếu sự phân công, phân nhiệm rõ ràng trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại đơn vị.

Ông Lê Đức Trung - Phó Chánh Văn phòng Bộ đọc báo cáo tổng kết

Trên cơ sở đánh giá cụ thể kết quả đạt được và những tồn tại, phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm, Bộ đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn 2021 - 2030. 

Theo đó, Bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Nội vụ nhằm xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước theo hướng tinh gọn; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển bền vững.

Thực hiện cải cách hành chính một cách đồng bộ trên các lĩnh vực: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hoá nền hành chính.

Tham dự Hội nghị, ông Phạm Văn Sơn, đại diện Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ nhận định: Bộ VHTTDL là một trong những Bộ đã tổ chức rất sớm thành lập tổ công tác về Cải cách hành chính. Đây là cơ sở để triển khai công tác cải cách hành chính của Bộ.

Bộ VHTTDL là bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực và có nhiều nét đặc thù như việc tuyển dụng đối với văn nghệ sỹ trẻ, chế độ chính sách đối với những công chức, viên chức hoạt động trong các lĩnh vực đặc thù như nghệ thuật. Tuy nhiên, Bộ VHTTDL đã thực hiện rất quyết liệt việc cải cách hành chính trên các lĩnh vực quản lý của ngành và thu được nhiều kết quả, có nhiều lĩnh vực đạt kết quả 100%, góp phần ổn định kinh tế, chính trị, xã hội, nâng cao tinh thần của nhân dân.

Ông Sơn cũng cho biết, qua theo dõi suốt thời gian vừa qua, về chỉ số Par index (chỉ số cải cách hành chính) của Bộ VHTTDL, nhiều năm Bộ nằm trong top 10, ba năm liền nằm xếp thứ 6, trong đó có các chỉ số khó như việc sắp xếp cấu trúc bộ máy nhưng Bộ đã làm tốt, có thể làm cơ sở cho các bộ ngành khác học tập; hay như việc cải cách thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian cho người dân và doanh nghiệp, củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, chỉ số cải cách hành chính của Bộ từ 2013 đến nay có chiều hướng đi xuống, từ xếp thứ 6 năm 2013 đến năm 2019 đã xuống thứ 14/17. Đề nghị Bộ tìm hiểu nguyên nhân vì sao có sự thụt lùi để khắc phục. Bộ VHTTDL cần phát huy những kết quả tốt trong giai đoạn vừa qua, đồng thời phải tìm ra nguyên nhân chính khiến chỉ số Par index  bị giảm sút, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý của Bộ về công tác quản lý hành chính. Bộ cần bám sát chỉ đạo của Chính phủ trong công tác cải cách hành chính, đồng thời cần sáng tạo cho phù hợp với đặc thù của lĩnh vực quản lý. 

Ông Phạm Văn Sơn, đại diện Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) phát biểu

Phát biểu kết luận tại tại Hội nghị, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, để có được kết quả cao trong việc thực hiện Tổng thể chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chú trọng công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền cải cách hành chính; đưa nội dung cải cách hành chính vào các cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ hằng tuần; kịp thời tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành. Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng  đánh giá cao tinh thần tích cực, chủ động thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 của các đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hoá, thể thao và du lịch. 

Để công tác cải cách hành chính của Bộ tiếp tục đạt được kết quả cao, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đặt ra 6 nhiệm vụ căn bản:

Thứ nhất,  Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và Bộ ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp; đổi mới quy trình, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ, đảm bảo sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp khi ban hành văn bản.

Thứ 2, Xây dựng kế hoạch rà soát các quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ, đề xuất các phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính; công bố, công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính.

Thứ ba, Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18/NQ-TW và Nghị quyết số 19/NQ-TW.

Thứ tư, Nghiên cứu, triển khai công tác cán bộ theo Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức và các Nghị định, thông tư hướng dẫn, đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật; Tiếp tục rà soát và xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về công tác cán bộ, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật; tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương theo quy định của Đảng, Chính phủ; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tổ chức cán bộ đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Thứ năm, Tăng cường kiểm tra, giá sát, tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của các đơn vị thông qua việc triển khai thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định sô 117/2013/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP; Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, nghiên cứu, tổng hợp báo cáo đề xuất cơ chế, chính sách phát triển ngành Văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến đặt hàng như: hệ thống định mức kinh tế, kỹ thuật, cơ chế tính giá, đặt hàng, đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công; tiếp tục rà soát điều kiện kinh doanh, thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.

Thứ sáu, Nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ và các đơn vị, nâng cao chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin, chất lượng Cổng thông tin điện tử của Bộ và trang thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc Bộ. 

Triển khai có hiệu quả Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ; nâng cấp Cổng dịch vụ công của Bộ đáp ứng đầy đủ các tính năng, tiêu chuẩn kỹ thuật đúng quy định. 

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7.3.2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử gia đoạn 2019 - 2020, định hướng 2025 tại Quyết định số 1224/QĐ-BVHTTDL ngày 29.3.2019 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

 Vận hành, duy trì, mở rộng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp của Bộ. Thực hiện tốt việc trao đổi văn bản điện tử qua Trục liên thông văn bản quốc gia, đảm bảo 100% văn bản được xử lý trên môi trường mạng.

Thường xuyên rà soát, nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo các danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5.3.2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống quản lý nhà nước; rà soát, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; triển khai ISO điện tử.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho các đơn vị, cá nhân xuất sắc

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã trao tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 18 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020.

HOÀNG HƯƠNG; ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Thời tiết

17oC

Độ ẩm: 72%

Tốc độ gió: 0 km/hkm/h

Cập nhật lúc 19:30:00
ngày 2021-12-03

Danh mục bài viết

«Tháng Mười Hai 2021»
T2T3T4T5T6T7CN
29
30
1
2
3
45
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập: CHU THỊ THU HẰNG

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2021 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top