17 Tháng Giêng 2021

Lấy ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị cố đô Huế: Đề cao vai trò, trách nhiệm của cộng đồng

Thứ Tư 20/05/2020 | 11:23 GMT+7

VHO- Từ 18.5 đến hết ngày 27.5, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (viết tắt Trung tâm) tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về Nhiệm vụ quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể Di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

 Cán bộ của Trung tâm hướng dẫn người dân những nội dung lấy ý kiến góp ý cho Nhiệm vụ quy hoạch

Nội dung này sẽ được hoàn thiện và trình các cấp phê duyệt, làm cơ sở cho công tác quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản Huế trong tương lai.

Chồng chất những bất cập

Theo ghi nhận, trong hai ngày 18-19.5, khuôn viên di tích Phu Văn Lâu đã thu hút sự quan tâm của người dân TP Huế đến tìm hiểu về nội dung Nhiệm vụ quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể Di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050. Tuy nhiên, phần lớn người dân chỉ đến xem nội dung của đề án. Cuối giờ chiều 19.5 vẫn chưa có cá nhân, tổ chức nào đóng góp ý kiến theo phiếu tại di tích Phu Văn Lâu.

Kể từ khi được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới, hệ thống Quần thể Di tích Cố đô Huế đã trải qua 2 giai đoạn bảo tồn và phát huy giá trị: Giai đoạn 1996-2010 theo Quyết định 105/QĐ-TTg và giai đoạn 2010-2020 theo Quyết định 818/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu của 2 giai đoạn trên tập trung chủ yếu cứu vãn di tích và phục hồi, phát huy giá trị. Việc lập quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể Di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050 sẽ hướng đến mục tiêu “tôn vinh và tạo động lực tăng trưởng mới”, thực hiện chiến lược phát triển Đô thị di sản Thừa Thiên Huế theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Trong quá trình thực hiện Quyết định 818/QĐ-TTg (giai đoạn 2010-2020) đã phát sinh một số bất cập như cơ chế chính sách, hành lang pháp lý trong bảo tồn Quần thể Di tích Cố đô Huế; những khó khăn trong bảo tồn Di sản văn hóa phi vật thể; những tồn tại trong bảo tồn di sản kiến trúc cảnh quan; những khó khăn, bất cập trong việc bảo tồn cổ vật; những mâu thuẫn trong việc thực hiện xã hội hóa trong bảo tồn di sản; khó khăn, tồn tại về nguồn vốn đầu tư cho bảo tồn di tích; khó khăn hạn chế về vật tư truyền thống và chuyên gia; những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của di tích; bất cập trong phân cấp quản lý... Và bất cập lớn nhất chính là hạ tầng kinh tế, văn hóa và du lịch.

Đó là hệ thống không gian dịch vụ, tiện ích, trình diễn, sáng tạo, sản xuất, chế tác và thương mại hoá sản phẩm, chuỗi hoạt động tạo nguồn thu, văn hóa và du lịch chưa tương xứng với quy mô và giá trị di sản, hoặc chưa được quan tâm đúng mức, đúng cách. Nguồn thu chính của khu di sản đang dừng lại từ bán vé tham quan. Đây là một nguồn thu không nhỏ, nhưng so với tiềm năng, lợi thế thì vẫn còn một khoảng cách khá xa. Điều này gây ảnh hưởng tới công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị di sản trên mọi phương diện, đặc biệt trong việc tạo ra việc làm, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách, tạo cơ sở khả thi làm hạt nhân tăng trưởng bền vững cho sự nghiệp bảo tồn di sản.

 Những nội dung lấy ý kiến cộng đồng về Nhiệm vụ quy hoạch được trưng bày tại di tích Phu Văn Lâu

Tháo gỡ định kiến coi di sản là yếu tố cản trở đầu tư

Về dự án Nhiệm vụ quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản lần này do Trung tâm làm chủ đầu tư, cơ quan tư vấn là Liên danh MQL và các đối tác. Theo nội dung lấy ý kiến cộng đồng lần này, định hướng bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể Di tích Cố đô Huế giai đoạn mới, từ nay đến năm 2030 tầm nhìn 2050, có những yêu cầu mới, như: Thực hiện các chiến lược phát triển của Trung ương và địa phương; khẳng định vai trò, vị thế của Quần thể di tích Cố đô Huế trong chiến lược phát triển Đô thị di sản Thừa Thiên Huế; nghiên cứu, xác định chân xác và đầy đủ cấu trúc không gian và phạm vi bảo tồn di sản kiến trúc cảnh quan, trong đó sông Hương và các chi lưu cùng các quần cư trong Đại nội, Kinh thành, phố cổ Bao Vinh, Gia Hội, khu nhà vườn Kim Long cần phải được xem như một phần không thể thiếu được của di sản cảnh quan văn hóa thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế.

Thiết lập hệ thống phát huy giá trị di sản một cách chuyên nghiệp và hữu hiệu, hệ thống bao gồm các không gian trưng bày (áp dụng giải pháp bảo tàng hoá), cấu trúc sản phẩm, tiện ích đồng bộ (hoạt động văn hóa, trình diễn đại cảnh-thực cảnh, biểu diễn nhóm, ấn phẩm, hàng hoá lưu niệm, dịch vụ, bản quyền thương hiệu) như một thiết chế bắt buộc đối với từng hợp phần trong quần thể di sản.

Nội dung quy hoạch được trưng bày, lấy ý kiến đến hết ngày 27.5

Đề xuất giải pháp toàn diện bảo tồn toàn vẹn Quần thể di tích Cố đô Huế, tháo gỡ định kiến coi di sản là yếu tố cản trở đầu tư xây dựng (gánh nặng cho phát triển), tạo cơ hội hoàn thiện di sản cảnh quan văn hóa và mở rộng phạm vi ảnh hưởng tích cực của di sản trong việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, xã hội; quy hoạch sẽ tạo nên dư địa về không gian cho các hoạt động làm tăng giá trị di sản bằng du lịch văn hóa; dung hoà được mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển; nghiên cứu các giải pháp quy hoạch đi kèm với tạo ra các tác nhân biến đổi vùng để tạo sức hút đô thị cùng chuỗi các hoạt động tạo nên sức sống mới cho khu vực di sản và thành phố Huế...

Việc quy hoạch cũng cần xem xét lại tính hợp lý trong phân cấp hiện hành, “loại bỏ” sự chồng chéo dễ dẫn đến các tiêu cực như hiện nay. Và phân cấp quản lý Quần thể di tích Cố đô Huế phù hợp với chiến lược phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. Vấn đề quan trọng và then chốt chính là đưa di sản trở về với cộng đồng, mang lại lợi ích cho cộng đồng, theo tinh thần của UNESCO. Đó là “các cộng đồng chủ nhân và dân cư bản địa phải được tham gia lập quy hoạch cho bảo tồn và du lịch” và “hoạt động du lịch và bảo tồn phải có lợi cho cộng đồng chủ nhân”.

Trước những yêu cầu của thực tế trong tình hình mới, việc lập Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể Di tích Cố đô Huế đến năm 2030 tầm nhìn 2050 là hết sức cần thiết và kịp thời. Đây cũng sẽ là cơ sở nhằm xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành Đô thị di sản theo Nghị quyết 54/NQ của Bộ Chính trị, cũng như xác lập vị thế là trung tâm du lịch văn hóa quốc gia và toàn cầu. 

10 ngày lấy ý kiến là phù hợp

Bản nội dung về Nhiệm vụ quy hoạch được Trung tâm đưa ra để lấy ý kiến dài 65 trang trong khi thời gian tham vấn chỉ vỏn vẹn 10 ngày. Nhiều người dân cho rằng sẽ không đủ thời gian nghiên cứu và cũng sẽ khó có những ý kiến chất lượng. Trao đổi với Văn Hóa về vấn đề này, ông Phan Văn Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết thời gian thông báo, đăng tải nội dung cũng như nhận ý kiến góp ý của cộng đồng dân cư được đơn vị cân đối phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trong quy hoạch đô thị, thời gian lấy ý kiến các cơ quan Nhà nước phải 15 ngày; lấy ý kiến cộng đồng dân cư 30 ngày. Còn đây là quy hoạch chuyên ngành, phạm vi quy mô nhỏ hơn, chưa kể đây chỉ mới là lấy ý kiến cho nội dung Nhiệm vụ quy hoạch. Sau khi nhận ý kiến của cộng đồng, Trung tâm sẽ tổng hợp các nội dung. Hội đồng khoa học cùng với Hội đồng của đơn vị tư vấn để chọn ra những ý kiến chất lượng để tiếp thu.

 Nội dung của lấy ý kiến cộng đồng được trưng bày tại di tích Phu Văn Lâu (đường Lê Duẩn, TP Huế) và trên website www.hueworldheritage. org,vn. Người dân có thể đóng góp ý kiến theo phiếu mẫu phát tại Phu Văn Lâu hoặc gửi qua thư điện tử huedisan@gmail.com.

 

 Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu lập quy hoạch nhằm loại bỏ các quy hoạch chồng chéo ảnh hưởng đến đầu tư phát triển. Xây dựng kịch bản phát triển, ý tưởng và phương án tổng thể, bố trí hợp lý không gian nhằm giải quyết các vấn đề xung đột về không gian trong địa bàn tỉnh hiện nay gắn với định hướng không gian cho các nhu cầu phát triển trong tương lai trên cơ sở huy động hợp lý các điều kiện bên trong và thu hút các nguồn lực từ bên ngoài.

Yêu cầu về nội dung quy hoạch cần định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột: Kinh tế, xã hội và môi trường; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế, các cam kết trong các điều ước quốc tế đa phương và song phương mà Việt Nam là thành viên. Đồng thời, đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện…

P.V

SƠN THÙY

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Giêng 2021»
T2T3T4T5T6T7CN
28
29
30
31
1
23
4
5
6
7
8
910
11
12
13
14
15
1617
18192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập: CHU THỊ THU HẰNG
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2021 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa
Back To Top