22 Tháng Giêng 2021

Tìm chủ sở hữu xe máy

Thứ Bảy 14/03/2020 | 16:52 GMT+7

VHO-Cơ quan CSĐT – Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội tiến hành xác minh, tìm chủ sở hữu đối với các xe máy có đặc điểm sau:

01.  Xe máy nhãn hiệu Honda Wave anpha màu vàng đồng BKS: 29H1-295.57 đã cũ và qua sử dụng. SM: HC12E 2319122, SK: RLHHC1202BY 518970

02.  Xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu đỏ đen BKS: 30H6-5976 xe đã cũ và qua sử dụng. SM:1F9408Y 022041, SK: RLCE1S9408Y 022041

03. Xe máy nhãn hiệu Honda Wave anpha màu đen BKS: 29Y4-5950 đã cũ và qua sử dụng. SM: HC09E 6672900, SK: RLHHC09026Y 619965

04. Xe máy nhãn hiệu Honda Wave RS màu đỏ BKS: 29B1-274.32 đã cũ và qua sử dụng. SM: HC09E 6351379, SK: RLHHC09096Y351299

05.  Xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter bị tháo vỏ BKS: 30L9-3755 xe đã cũ và qua sử dụng.SM: 1F94 057230, SK: RLCE1S940AY057228

06. Xe máy nhãn hiệu Honda  Airblade màu đen ghi BKS: 20F1- 386.42 đã cũ và qua sử dụng. SM: JF63E 1482011, SK: RLHJF6305FZ 127915

07. Xe máy nhãn hiệu Honda Wave anpha màu đỏ BKS: 29X6-8280 đã cũ và qua sử dụng.SM: HC09E 5325030;  SK: RLHHC090X7Y 226152

08. Xe máy nhãn hiệu Honda Wave Repsol màu xanh cam BKS: 29D2-409.20 đã cũ và qua sử dụng. SM: HC09E6630409, SK: RLHHC09046Y 617357

09. Xe máy nhãn hiệu Honda Wave S màu đen BKS: 29Y9-4949 đã cũ và qua sử dụng. SM: HC12E 0026259, SK: RLHHC12088Y 013329

10. Xe máy nhãn hiệu Honda SH 150i màu xanh BKS: 30M9- 6789 đã cũ và qua sử dụng. SM: KF08E 1048958KTGE1, SK: ZDCKF10B0AE 047047

11. Xe máy nhãn hiệu Honda Wave Anpha màu đen BKS: 29Z1-008.58 đã cũ và qua sử dụng. SM: HC12E 2654920 ,SK:RLHHC1209AY 154903

12. Xe máy nhãn hiệu Honda Wave Anpha màu cam BKS: 29X5-587.91 đã cũ và qua sử dụng. SM: HC09E5451789 ,SK: RLHH09037Y 351719

13. Xe máy nhãn hiệu Honda Wave  màu xanh dương BKS: 36G1-258.42 đã cũ và qua sử dụng. SM: HC12E 7433674 ,SK: RLHHC1256FY 433874

14. Xe máy nhãn hiệu Honda  Airblade màu đen BKS: 29T1- 419.23 đã cũ và qua sử dụng. SM: JF46E 5120173, SK: RLHHJF4616EY 420090

15. Xe máy nhãn hiệu Honda  Airblade màu đỏ đen BKS: 89K1- 097.38 đã cũ và qua sử dụng. SM: JF46E 4107246 ,SK: RLHJF4607DY 548215

16. Xe máy nhãn hiệu Honda Wave Anpha màu đỏ đen BKS: 30Y4- 4444 đã cũ và qua sử dụng. SM: HC12E1368776, SK: RLHHC121X9Y 168006

17. Xe máy nhãn hiệu Honda Wave Anpha màu trắng BKS: 28G1-255.55 đã cũ và qua sử dụng. SM: HC12E 7400337, SK: RLHHC1253FY 400265

18. Xe máy nhãn hiệu Honda Wave Anpha màu xanh nước biển BKS: 99G1-499.99 đã cũ và qua sử dụng. SM: JA39E 1006567, SK: RLHJA3910KY 150158

19. Xe máy nhãn hiệu Honda Wave RS màu xanh đen BKS: 29D2- 356.75 đã cũ và qua sử dụng. SM: HC09E 574 8674, SK; RLHHC057Y 648801

20. Xe máy nhãn hiệu Honda  Dream màu nâu đỏ BKS: 29H8- 8521 đã cũ và qua sử dụng. SM: HA05E 0070090, SK: RLHHA0603WY 070089

21. Xe máy nhãn hiệu Honda  Wave 110 màu xanh BKS: 29L9-9441 đã cũ và qua sử dụng. SM: NF110M0005942, SK: NF110ME0005942

22. Xe máy nhãn hiệu Honda  Wave Anpha màu xanh BKS: 29C1-023.42 đã cũ và qua sử dụng. SM: HC08E 0238168, SK: RLHHC08012Y 238054

23. Xe máy nhãn hiệu Honda  Wave S màu xanh BKS: 30M3- 9360 đã cũ và qua sử dụng. SM: JC43E 1533216, SK: RLHJC431XBY 002589 

24. Xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius màu đen trắng BKS: 19K1-004.37 xe đã cũ và qua sử dụng. SM: 5C 64404811, SK: RLCS5C640BY 404808.

25. Xe máy nhãn hiệu Honda  Future màu đen xám BKS: 30K7-3817 xe đã cũ và qua sử dụng. SM: JC35E 7028924, SK: RLHJC350X9Y 814659 

26. Xe máy nhãn hiệu Honda  Future màu đỏ BKS: 30K4- 1069 xe đã cũ và qua sử dụng. SM: JC35E 3015883, SK: RLHJC35049Y 208323

27. Xe máy nhãn hiệu Honda SH 150i màu đen BKS: 29M1-125.82 xe đã cũ và qua sử dụng. SM: KF08E 1077418 KTGE1,  SK: ZDCKF 10 B0BF105703

28. Xe máy nhãn hiệu Honda Wave Repsol màu xanh cam BKS: 29V6-8355 đã cũ và qua sử dụng. SM: HC09E6600430, SK: RLHHC09006Y600377

29. Xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu xanh trắng BKS: 18B1-083.25 xe đã cũ và qua sử dụng. SM: 55P1028069, SK: RLCE55P10BY028069

30. Xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu đen ghi không biển kiểm soát, xe đã cũ và qua sử dụng. SM: 5P71007345, SK: RLCE5P71098007342

31. Xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu xanh BKS: 29Y5-197.23 xe đã cũ và qua sử dụng. SM: 5P71000003, SK: RLCE5P7108Y 000003

32. Xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu đỏ BKS: 29V2-3726 xe đã cũ và qua sử dụng. SM: 1S92 008263, SK: RLCE1S9206Y 008263

33. Xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu đen trắng BKS: 29X3-000.16 xe đã cũ và qua sử dụng. SM: 1S94062459, SK: RLCE1S940AY062458

34. Xe máy nhãn hiệu Piagio LX màu vàng BKS: 30X5-5634 xe đã cũ và qua sử dụng. SM: M661M24142, SK: RP8M66100AV 023137

35. Xe máy nhãn hiệu Honda  Wave Anpha màu đen BKS: 29K1- 221.89 xe đã cũ và qua sử dụng. SM: HC12E 3278721, SK: RLHHC12093Y 479682

 36. Xe máy nhãn hiệu Honda  Cup màu xanh trắng BKS: 29- 739M5 xe đã cũ và qua sử dụng. SM: HAO2E 1107911, SK: HA 021107881

37. Xe máy nhãn hiệu Honda  Dream màu nâu đỏ BKS:29L4-1874 xe đã cũ và qua sử dụng. SM: HA05E 0218428, SK: RLHHA0608WY 218320

38. Xe máy nhãn hiệu Honda  Dream màu nâu đỏ BKS:29V2-7736 xe đã cũ và qua sử dụng.  SM:  HA08E0858915, SK: RLHHAO846Y 008892

39. Xe máy nhãn hiệu Honda  Dream màu nâu đỏ BKS:30L6-7935 xe đã cũ và qua sử dụng. SM: HA08E 1312521, SK: RLHHA0806AY 012550

40. Xe máy nhãn hiệu Honda Vision  màu đỏ trắng BKS: 29X1-799.99 xe đã cũ và qua sử dụng. SM: JS8GE 2166923, SK: RLHJF5832KY 102502

41. Xe máy nhãn hiệu Honda  Wave Anpha màu trắng BKS: 29X1-747.23 đã cũ và qua sử dụng. SM: JA39E 0818731, SK: RLHJA3903HY 838588

42. Xe máy nhãn hiệu Honda Wave RSX màu trắng đen BKS: 29H1- 113.73 đã cũ và qua sử dụng. SM: JC43E 6268438, SK: RLHJ643222BY 330145

43. Xe máy nhãn hiệu Honda Wave 110 màu xanh BKS: 29L2- 5573 đã cũ và qua sử dụng. SM: NF11ME8009141, SK: NF1110M 8009141

 44. Xe máy nhãn hiệu Honda Wave 110 màu xanh BKS: 29N2-9422đã cũ và qua sử dụng. SM: NF110ME 8020877, SK: NF110M 8020877

45. Xe máy nhãn hiệu Honda Wave 110 màu xanh BKS: 29D2-209.22 đã cũ và qua sử dụng. SM: NF110ME 8014944, SK: NF110M 8014944 

46. Xe máy nhãn hiệu Honda  Wave Anpha màu trắng BKS: 36L1-096.14 đã cũ và qua sử dụng. SM: HC12E 7398134, SK: RLHHC1256FY 397944

47. Xe máy nhãn hiệu Honda Dream màu nâu đỏ BKS: 29K1-1075 xe đã cũ và qua sử dụng. SM: C100ME 8045224, SK: C100M 8045224

48. Xe máy nhãn hiệu Honda  Future Neo màu ghi BKS: 30K6-4538 xe đã cũ và qua sử dụng. SM: JC35E 2803544, SK: RLHJC350X9Y 003511

49. Xe máy nhãn hiệu Honda Wave ZX màu đỏ BKS: 29U5-4428 đã cũ và qua sử dụng.  SM: HC09E5126776, SK: RLHHC9015Y 080530

50. Xe máy nhãn hiệu Honda SCR màu nâu đỏ BKS: 30L5- 6959 đã cũ và qua sử dụng. SM: WH150MH09M 00820, SK: LWBTDH 10591016030

51. Xe máy nhãn hiệu Honda Wave RS màu đỏ BKS: 29X1-4618 đã cũ và qua sử dụng. SM: HC09E 6514072, SK: RLHHC09046Y 514117

52. Xe máy nhãn hiệu Honda Wave 110 màu xanh BKS: 29R5-8983 đã cũ và qua sử dụng.  SM: NF110ME 801 6977, SK: NF110M 8016977

53. Xe máy nhãn hiệu Honda  Future Neo màu đỏ đen BKS: 14K9-9451 xe đã cũ và qua sử dụng. SM: JC35E 0091055, SK: RLJC35056Y 001158

54. Xe máy nhãn hiệu Honda Dream màu nâu đỏ BKS: 29K7-4776 xe đã cũ và qua sử dụng. SM: HA05E 0160994, SK: RLHHA0603WY 160939

Ai là chủ sở hữu hợp pháp của xe máy có trong danh sách trên xin mời liên hệ với đồng chí Vũ Xuân Hinh - Điều tra viên Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai - TP Hà Nội, điện thoại 0984.097.119.

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Giêng 2021»
T2T3T4T5T6T7CN
28
29
30
31
1
23
4
5
6
7
8
910
11
12
13
14
15
1617
18
19
20
21
22
2324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập: CHU THỊ THU HẰNG
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2021 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa
Back To Top