Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Giải trí
 4. Du lịch
 5. Thể thao
 6. Gia đình
 7. Kinh tế
 8. Ẩm thực
 9. Đời sống
 10. Nhịp sống số
 11. Pháp luật
 12. Thế giới
 13. Tư vấn
 14. Media

Văn hóa

26 Tháng Sáu 2022

Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hoá tư tưởng của tuổi trẻ

Thứ Tư 11/05/2022 | 13:02 GMT+7

VHO- Sáng 11.5, tại Hà Nội, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo TƯ, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Bộ VHTTDL, Đài Truyền hình Việt Nam và Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tổ chức Hội thảo “Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ”. Hội thảo được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, điểm cầu chính tại Hà Nội và kết nối các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành Đoàn.

Hội thảo “Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ”

Dự và chủ trì Hội thảo có Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Đặng Xuân Phương; Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân; Bí thư TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Tường Lâm.

Khai mạc và đề dẫn hội thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Đặng Xuân Phương phát biểu, trong quá trình toàn cầu hoá, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, các giá trị văn hóa Việt Nam đã, đang phát triển và khẳng định hơn vị thế của mình trên trường quốc tế. Điều đó đã mở ra cơ hội cho người dân Việt Nam được nâng cao tầm nhìn, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, nâng cao sự hiểu biết về nền văn hóa thế giới, làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Tuy nhiên, cùng với quá trình toàn cầu hoá, trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ, kỷ nguyên số hóa đã và đang đặt ra nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức cho sự phát triển của văn hóa Việt Nam, nhất là công tác bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trên không gian mạng. Những sản phẩm văn hóa trên không gian mạng đã và đang trở thành nguồn thông tin ngày càng phong phú và đa dạng xâm nhập sâu rộng vào mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là thanh thiếu nhi.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Đặng Xuân Phương phát biểu tại Hội thảo

“Văn hóa phải thật sự trở thành sức mạnh nội sinh của dân tộc, vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nhưng đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ chính trị, bảo vệ nhân dân, bảo vệ mục tiêu, lý tưởng, chủ trương, đường lối, chính sách phát triển đất nước của Đảng, Nhà nước ta từ sớm, từ xa", Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Đặng Xuân Phương nêu. Đồng thời, ông Phương nhấn mạnh, thế hệ trẻ là đối tượng thụ hưởng nhiều nhất  các sản phẩm văn hóa, là đối tượng có khả năng sáng tạo lớn nhất, tiềm năng nhất, đông đảo nhất tạo ra những sản phẩm văn hóa xuyên quốc gia mang đậm bản sắc dân tộc. Hội thảo được tổ chức chính là góp phần khẳng định vai trò của thế trẻ trong việc giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt Nam.

Phát biểu tại Hội thảo, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

 Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ  Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, thời gian qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đã và đang tổ chức nhiều phong trào, hoạt động cụ thể để góp phần giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ biên cương tư tưởng văn hoá trong bối cảnh chuyển đổi số.

Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội thảo

Tuy nhiên, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chúng ta đang đứng trước nhiều thách thức trong việc bảo vệ biên cương tư tưởng văn hoá. Đó là sự xâm nhập của những sản phẩm “độc hại” đang tác động và ảnh hưởng đến người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; các thế lực thù địch triệt để lợi dụng không gian mạng, nhất là các trang mạng xã hội để tán phát các tài liệu có nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước, chế độ…

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ  đề nghị, tổ chức Đoàn  tiếp tục, kiên trì, đổi mới phương thức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực văn hóa. Tận dụng tối đa ưu thế của không gian mạng và quá trình chuyển đổi số để nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử của dân tộc, những giá trị văn hoá độc đáo, đặc sắc của dân tộc; về vị trí, vai trò của văn hoá đối với quá trình phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, cần chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh với luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng với phương châm “Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan toả rộng”. Lan tỏa nhiều hơn, đa dạng hơn nữa những câu chuyện đẹp, gương người tốt việc tốt, những giá trị văn hóa tốt đẹp, tinh thần nhân ái, đoàn kết, thủy chung, yêu chuộng hòa bình của con người Việt Nam. Đồng thời, khơi nguồn sáng tạo trong thanh thiếu nhi, phát huy vai trò của những người có uy tín, nhất là văn nghệ sĩ trong định hướng những giá trị tốt đẹp cho thế hệ trẻ.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đồng chủ trì hội thảo

Tổ chức Đoàn cần tập trung, nghiên cứu, xác lập các giải pháp để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên lĩnh vực văn hóa, nhất là các ngành liên quan đến xuất bản, thời trang, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, trò chơi trực tuyến… Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp về văn hoá, đầu tư, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp về văn hoá, các ý tưởng, sản phẩm văn hoá có giá trị cao, có sức lan toả lớn trong thanh thiếu nhi.

Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; tạo môi trường văn hóa lành mạnh cho thanh thiếu nhi được tham gia, được trải nghiệm, phát huy hết tài năng, năng khiếu.

Hội thảo “Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hoá tư tưởng của tuổi trẻ” nhằm góp phần tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11.2021.

Hội thảo cũng góp phần cụ thể hóa Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030, nhằm nâng cao nhận thức và khẳng định vai trò của tuổi trẻ Việt Nam trong việc bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trong giai đoạn hiện nay.

BTC đã nhận được gần 60 bài tham luận gửi tham gia. Hội thảo được chia làm 2 phần chính:  “Biên cương văn hóa tư tưởng trên không gian mạng”; “OTT - Sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng từ sớm, từ xa”.

Các đại biểu tại hội thảo đã tập trung thảo luận các nội dung: Nhận diện tầm quan trọng, tác động, ảnh hưởng của không gian mạng, của các dịch vụ xuyên biên giới đối với sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trong giai đoạn hiện nay; Thực trạng và giải pháp nhằm phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc góp phần thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hoá tại Việt Nam phát triển, vươn tầm thế giới.

Có nhiều kiến nghị, đề xuất các cơ chế kiểm soát đối với các sản phẩm văn hóa trên không gian mạng để vừa đảm bảo cung cấp thông tin một cách chính xác, chân thực nhằm định hướng văn hóa cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; đồng thời tạo môi trường công bằng, lành mạnh để các nền tảng, các sản phẩm văn hóa trên không gian mạng trong nước phát triển; hiến kế, định hướng giúp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cấp, ngành và tuổi trẻ Việt Nam tham gia thực chất hơn, sâu hơn vào công tác bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng.

MINH NGỌC

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục theo ngày

«Tháng Sáu 2022»
T2T3T4T5T6T7CN
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27282930123
45678910

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2022 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top