Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Giải trí
 4. Du lịch
 5. Thể thao
 6. Gia đình
 7. Kinh tế
 8. Ẩm thực
 9. Đời sống
 10. Nhịp sống số
 11. Pháp luật
 12. Thế giới
 13. Tư vấn
 14. Media

Văn hóa

06 Tháng Bảy 2022

Hành lang pháp lý và chính sách đột phá cho phát triển điện ảnh

Thứ Ba 14/09/2021 | 16:46 GMT+7

VHO- Sáng 14.9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi). Cùng tham dự có các Phó Chủ tịch Quốc hội, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) 

Chính sách phát triển điện ảnh như một ngành kinh tế

Trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng,Trưởng Ban soạn thảo cho biết, sau 14 năm thực thi, Luật Điện ảnh hiện hành bên cạnh những đóng góp tích cực cũng đã bộc lộ những bất cập cần sớm được sửa đổi, bổ sung. Luật điện ảnh (sửa đổi) nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; khắc phục những bất cập của Luật hiện hành; bảo đảm phù hợp với các luật hiện hành của Việt Nam và cam kết trong điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động điện ảnh.

Dự thảo Luật gồm 8 chương, 52 điều. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, trong quá trình xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi) còn một số vấn đề có ý kiến khác nhau, cần xin ý kiến Quốc hội, đó là: quy định về sản xuất phim bằng nguồn ngân sách Nhà nước; phổ biến phim trên không gian mạng; Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh.

Chủ tịch Quốc hội  Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến về dự thảo Luật Điện ảnh ( sửa đổi) tại Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo Bộ trưởng, qua quá trình xin ý kiến về dự thảo Luật, đặc biệt sau hai phiên thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Bộ VHTTDL đã tiếp thu xác đáng các ý kiến đóng góp với mong muốn hoàn thiện hơn nữa dự án Luật. Hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần này đã có sự tiếp thu, hoàn thiện theo các nhóm vấn đề được góp ý. “Kết quả phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ sở để Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Luật theo hướng có “tuổi thọ”, đảm bảo phát triển điện ảnh với tư cách vừa là ngành nghệ thuật, vừa là ngành kinh tế…”, Bộ trưởng khẳng định.

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đã trình bày báo cáo tóm tắt thẩm tra sơ bộ dự thảo Luật Điện ảnh sửa đổi, nhấn mạnh, Thường trực Ủy ban tán thành với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Điện ảnh để phù hợp với tình hình thực tiễn. Mục đích, quan điểm xây dựng Luật nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi, khuyến khích sự tham gia của toàn xã hội, huy động các nguồn lực phát triển điện ảnh.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên họp thứ 3 của  Ủy ban Thường vụ Quốc  hội góp ý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi)

 Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, trong số các vấn đề còn có ý kiến khác nhau, quy định “Phổ biến phim trên không gian mạng” (Điều 21) được dự thảo Luật đưa ra 2 phương án quản lý hình thức phổ biến phim trên không gian mạng là hậu kiểm và tiền kiểm. Thường trực Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội đề xuất phương án 3 là kết hợp hậu kiểm và tiền kiểm một cách hợp lý, trong đó hậu kiểm là chủ yếu, tiền kiểm đối với phim có ảnh hưởng xấu đến chính trị, tư tưởng, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh 5 vấn đề cần đảm bảo khi xây dựng Luật: chặt chẽ, toàn diện, minh bạch, đổi mới, đáp ứng yêu cầu của đất nước và hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới. Theo ông Mẫn, phiên họp mở rộng do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục chủ trì mới đây còn có một số ý kiến về các vấn đề như: chính sách của Nhà nước phát triển điện ảnh, quản lý  Nhà nước về điện ảnh, nhất là 3 vấn đề Chính phủ xin ý kiến  Quốc hội: quy định về sản xuất phim bằng nguồn ngân sách Nhà nước; phổ biến phim trên không gian mạng và Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, sau hơn 14 năm thực hiện, Luật Điện ảnh hiện hành đã có nhiều thành tựu, góp phần quan trọng trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tuy nhiên, trên thực tế đã nảy sinh những hạn chế, bất cập và cần nhìn nhận ở hai giác độ. Thứ nhất, Luật Điện ảnh năm 2006 tiếp cận điện ảnh trên nền tảng truyền thống, sản xuất phim nhựa và chưa có hình thức trên nền tảng kỹ thuật số như hiện nay. Thứ hai, Luật Điện ảnh năm 2006 tiếp cận điện ảnh chủ yếu như một loại hình nghệ thuật, nhưng điện ảnh từ lâu đã là một ngành công nghiệp văn hóa.

“Điện ảnh  là bộ môn nghệ thuật tổng hợp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, trong đó có du lịch. Một địa điểm làm phim cũng trở thành điểm du lịch nổi tiếng, thu hút du khách. Chúng ta đã có những bối cảnh quay phim trở thành điểm tham quan  nổi tiếng. Vì vậy, trong sửa đổi toàn diện Luật Điện ảnh, cần nhìn nhận điện ảnh không chỉ là tác phẩm nghệ thuật mà còn là sản phẩm dịch vụ có tính văn hóa cao, một ngành kinh tế. Điện ảnh phải phát triển trên nền tảng là các quy luật kinh tế và phải có chính sách phát triển điện ảnh như một ngành kinh tế...”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội trình bày báo cáo tóm tắt thẩm tra sơ bộ dự thảo Luật Điện ảnh sửa đổi

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh hai vấn đề mấu chốt: Luật Điện ảnh phải điều chỉnh hoạt động điện ảnh trong môi trường  công nghệ số để khuyến khích điện ảnh phát triển nhanh chóng; đồng thời phải tạo hành lang pháp lý để phát triển công nghiệp điện ảnh. Luật Điện ảnh (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho sự phát triển của điện ảnh Việt Nam trong thời gian tới.

 Chính sách đột phá cho phát triển điện ảnh

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cơ quan soạn thảo và thẩm tra cần tiếp tục cân nhắc một số nội dung như chính sách Nhà nước về phát triển điện ảnh với tư cách vừa là nghệ thuật, vừa là ngành kinh tế. Công nghiệp điện ảnh là ngành văn hóa có tính tổng hợp, kết nối nhiều ngành, dự Luật phải thể hiện được điều này. “Chính sách cho phát triển điện ảnh cần rà soát kỹ, học tập kinh nghiệm của các nước có nền công nghiệp điện ảnh phát triển, hình thành hệ sinh thái làm phim thúc đẩy sự phát triển. Trong đó cần chú ý các yếu tố như xây dựng phim trường hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực…”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý.

Phó Chủ tịch Quốc hội  Nguyễn Khắc Định phát biểu góp ý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) 

Đối với các vấn đề Chính phủ xin ý kiến, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cần cân nhắc kỹ một số nội dung như tính khả thi của Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh; quy định về sản xuất phim sử dụng Ngân sách Nhà nước, cần thực hiện cả hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng và đấu thầu, trong đó quy định cụ thể trường hợp nào đấu thầu, tiêu chí đấu thầu như thế nào. Bên cạnh đó, cần tăng cường các dự án hợp tác công- tư, Nhà nước chỉ đầu tư một phần. Về quy định phổ biến phim trên không gian mạng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho ý kiến “nghiêng” về phương án kết hợp hai phương án tiền kiểm và hậu kiểm.

Về quản lý phổ biến phim trên không gian mạng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng cho rằng cần kết hợp các phương án tiền kiểm và hậu kiểm. Trong đó, về cơ bản là hậu kiểm nhưng một số trường hợp phải thực hiện tiền kiểm.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo Luật cần cụ thể hóa hơn chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư điện ảnh, trong đó cốt lõi là chính sách đãi ngộ nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho điện ảnh; người hoạt động điện ảnh chuyên sâu để xây dựng đội ngũ phát triển nền điện ảnh Việt Nam. Bà Thanh cũng góp ý những quy định về Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh cần làm rõ hơn những vấn đề liên quan, trong đó quy định cụ thể nguồn hình thành và cơ chế sử dụng Quỹ như thế nào.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát biểu góp ý cho dự thảo Luật Điện ảnh ( sửa đổi) 

Góp ý kiến về quy định sản xuất phim sử dụng Ngân sách Nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho rằng, bên cạnh việc giao nhiệm vụ và đặt hàng, việc thực hiện hình thức đấu thầu sẽ tạo sự bình đẳng giữa các đơn vị nhà nước và tư nhân, phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu.

Phát biểu tiếp thu, giải trình, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, ban soạn thảo sẽ tiếp thu các ý kiến để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự án Luật. Về quy định sản xuất phim sử dụng ngân sách Nhà nước, Bộ trưởng cho biết, ban soạn thảo sẽ tiếp thu theo hướng thực hiện cả hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng và đấu thầu, trong đó phân rõ trường hợp nào đấu thầu, trường hợp nào đặt hàng, giao nhiệm vụ. Về quy định phổ biến phim trên không gian mạng, tiếp thu các ý kiến, ban soạn thảo sẽ chỉnh lý theo hướng gắn tiền kiểm và hậu kiểm để bảo đảm các vấn đề an ninh chính trị. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh sự cần thiết có Quỹ Hỗ trợ phát triển điện ảnh, nhằm hỗ trợ, khuyến khích sự ra đời của các tác phẩm điện ảnh sáng tạo, thể nghiệm, tăng cường đầu tư cho các nghệ sĩ…

Ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật phát biểu góp ý cho dự thảo Luật Điện ảnh ( sửa đổi) 

“Ban soạn thảo mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến chỉ đạo sát sao của Chủ tịch Quốc hội và các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội để dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) được hoàn thiện có chất lượng, trình Quốc hội kịp tiến độ”, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự nỗ lực chuẩn bị hồ sơ dự án Luật của cơ quan soạn thảo. Bên cạnh đó, có một số vấn đề Ban soạn thảo và cơ quan thẩm tra cần tiếp tục phối hợp để hoàn thiện. Theo đó, việc sửa đổi Luật phải tạo được hành lang pháp lý và chính sách đột phá, có tầm nhìn dài hạn để phát triển điện ảnh Việt Nam với tư cách vừa là một ngành nghệ thuật, vừa là một ngành dịch vụ văn hóa, ngành kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; phát triển công nghiệp điện ảnh, thị trường điện ảnh, ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trong các khâu sản xuất, phát hành, phổ biến và lưu trữ phim… Luật mới khi ban hành phải tiếp tục thúc đẩy phát triển điện ảnh Việt Nam vừa tiên tiến, hiện đại, vừa đậm đà bản sắc dân tộc, có uy tín quốc tế, phục vụ tốt yêu cầu bảo vệ và đảm bảo quyền sáng tạo, hưởng thụ giá trị văn hóa nghệ thuật của người dân, cộng đồng. Phải tạo ra khuôn khổ pháp lý về điện ảnh, thực hiện tốt chức năng giáo dục, bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng thẩm mỹ của quần chúng theo đường lối văn hóa, nghệ thuật của Đảng.

Ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh phát biểu góp ý cho dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) 

Bên cạnh đó, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến, bổ sung các chính sách để xây dựng, phát triển hệ sinh thái sản xuất phim, khuyến khích xã hội hóa, huy động các thành phần kinh tế, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động điện ảnh, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển điện ảnh trong nước; rà soát quy định về quản lý Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan đến thẩm định, cấp phép, phân loại phim, xuất khẩu và nhập khẩu phim, phát hành phim, cấp phép đối với LHP, Giải thưởng, cuộc thi phim; chú ý về cơ chế chính sách cho điện ảnh, xây dựng phim trường, trường quay, đào tạo nguồn nhân lực cho điện ảnh…

Đối với 3 vấn đề xin ý kiến, theo ông Trần Thanh Mẫn, Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu và làm rõ các ưu, nhược điểm của các phương án về hình thức sản xuất phim bằng nguồn ngân sách Nhà nước; phổ biến phim trên không gian mạng; Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh để báo cáo, xin ý kiến đại biểu Quốc hội.

“Điện ảnh  là bộ môn nghệ thuật tổng hợp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, trong đó có du lịch. Một địa điểm làm phim cũng trở thành điểm du lịch nổi tiếng, thu hút du khách. Chúng ta đã có những bối cảnh quay phim trở thành điểm tham quan  nổi tiếng. Vì vậy, trong sửa đổi toàn diện Luật Điện ảnh, cần nhìn nhận điện ảnh không chỉ là tác phẩm nghệ thuật mà còn là sản phẩm dịch vụ có tính văn hóa cao, một ngành kinh tế. Điện ảnh phải phát triển trên nền tảng là các quy luật kinh tế và phải có chính sách phát triển điện ảnh như một ngành kinh tế...”.

(Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ)

PHƯƠNG ANH, ảnh: TRẦN HUẤN

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục theo ngày

«Tháng Bảy 2022»
T2T3T4T5T6T7CN
27
28
29
30
1
2
3
4
5
678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2022 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top