Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Giải trí
 4. Du lịch
 5. Thể thao
 6. Gia đình
 7. Kinh tế
 8. Ẩm thực
 9. Đời sống
 10. Nhịp sống số
 11. Pháp luật
 12. Thế giới
 13. Tư vấn
 14. Media

Văn hóa

06 Tháng Bảy 2022

Phát huy mạnh mẽ “sức mạnh mềm” của văn hóa

Thứ Năm 09/09/2021 | 17:09 GMT+7

VHO- “Trong những lúc khó khăn nhất, những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc lại được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ; lòng yêu nước, tinh thần tương thân tương ái, sống có nghĩa tình, mang đậm bản sắc văn hóa của người Việt lại càng tỏa sáng. Cả dân tộc kết thành một khối thống nhất về ý chí và hành động. Văn hóa đang thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc. Sự chuyển hướng về hoạt động của văn hóa đã tạo nên một vắc xin tinh thần hữu hiệu trong phòng chống dịch bệnh suốt thời gian qua…”, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị triển khai chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ VHTTDL, diễn ra ngày 9.9 tại Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị

Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Đoàn Văn Việt, Trịnh Thị Thủy, Hoàng Đạo Cương; lãnh đạo các đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ VHTTDL.

Văn hóa đang thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, thời gian qua, công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ VHTTDL đã đạt được nhiều hiệu quả tích cực. “Bộ VHTTDL nhận thức sâu sắc rằng, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, yêu cầu phải cao, quyết tâm phải lớn, xác định có trọng tâm, trọng điểm. Bộ mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp, hỗ trợ của các Bộ, Ban, ngành, đặc biệt từ Ban Tuyên giáo Trung ương”, Bộ trưởng khẳng định.

Bộ trưởng cho biết, trong khuôn khổ Hội nghị, hai bên tiếp tục ký kết Chương trình phối hợp theo tinh thần xây dựng chương trình khung, lượng hóa theo từng năm, từng nhiệm vụ chính trị để tổ chức thực hiện; với phương châm phát huy thế mạnh tổng hợp để tạo vector cùng chiều, thúc đẩy sự phát triển. Bộ trưởng khẳng định, những ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ được Bộ tiếp thu, bổ sung cho nhiệm vụ, giải pháp của ngành thời gian tới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận kết quả đã đạt được của Bộ VHTTDL trong thời gian qua. Theo đó, khối lượng công việc mà Bộ đã thực hiện rất lớn và đa dạng, tác động trực tiếp đến tâm tư, tình cảm của nhân dân. “Những thành tựu về kinh tế -xã hội của đất nước trong thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của  Bộ VHTTDL…”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng chia sẻ với những khó khăn, thách thức của toàn ngành  trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Báo cáo công tác VHTTDL giai đoạn 2016-2021 và phương hướng trọng tâm trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu rõ, trong những năm qua, dù phải đối diện với nhiều thách thức nhưng toàn ngành đã luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự hưởng ứng tích cực của nhân dân trong xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nhiệm vụ phát triển văn hóa trong giai đoạn này đã đạt được những kết quả tích cực, thể hiện trên sáu lĩnh vực lớn. Đó là, dòng chảy của văn hóa Việt Nam tiếp tục phát triển một cách toàn diện và sâu sắc, trong đó, tư tưởng, đạo đức, lối sống đã có chuyển biến tích cực. Hệ thống chính sách pháp luật về văn hóa tiếp tục chuyển biến, hoàn thiện, tạo điều kiện cho nhân dân được tham gia vào hoạt động sáng tạo, hưởng thụ văn hóa. Công tác bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa tiếp tục được quan tâm. Tổ chức tốt Chiến lược văn hóa đối ngoại, quảng bá hình ảnh của đất nước, con người, văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Thể dục thể thao cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu đặt ra. Thể thao quần chúng có bước phát triển; thể thao thành tích cao có nhiều chuyển biến tích cực; góp phần thực hiện tốt chức năng phát triển thể lực, xây dựng tầm vóc con người Việt Nam.

Du lịch Việt Nam cũng đã có bước phát triển rõ rệt, tiếp cận được mục tiêu của Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Toàn cảnh Hội nghị

“Khi đánh giá về văn hóa, chúng ta thấy rõ rằng, trong những lúc khó khăn nhất, những giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc lại được khơi dậy, phát huy mạnh mẽ. Lòng yêu nước, tinh thần tương thân tương ái, sống có nghĩa tình, mang đậm bản sắc văn hóa của người Việt lại càng tỏa sáng. Cả dân tộc đã kết thành một khối thống nhất về ý chí và hành động. Văn hóa đang thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội. Sự chuyển hướng về hoạt động của văn hóa đã tạo nên một liều vắcxin tinh thần quan trọng trong phòng chống dịch bệnh suốt thời gian qua…”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định.

Bên cạnh kết quả đạt được, Bộ trưởng nêu rõ, Bộ cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong hoạt động thực tiễn. Đó là, xuất hiện một số hiện tượng văn hóa lệch chuẩn nhưng lại thu hút một bộ phận người dân quan tâm; đạo đức xã hội, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm nghề nghiệp, quy tắc ứng xử văn minh nơi công cộng chưa được xây dựng theo chuẩn mực; đời sống văn hóa tinh thần một số nơi còn đơn điệu, khoảng cách hưởng thụ văn hóa chậm được rút ngắn, môi trường văn hóa đang có biểu hiện thiếu lành mạnh; thiếu những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao, lan tỏa những điều tốt đẹp. Công tác đào tạo thể thao thành tích cao còn thiếu chiến lược cơ bản. Hiệu quả phát triển du lịch chưa tương xứng tiềm năng…

Nhìn vào những mâu thuẫn để tìm giải pháp

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Bộ trưởng nhấn mạnh, Bộ VHTTDL chọn năm 2021 là năm của cơ chế chính sách, phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh; đồng thời cũng là năm đầu tập trung triển  khai Nghị quyết theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Theo đó, Bộ cố gắng hoàn thiện các thể chế pháp luật; tập trung tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ ban hành các Luật, Nghị định để quản lý tốt hơn các lĩnh vực văn hóa; ban hành các Thông tư theo quy định. “Bộ VHTTDL xác định rõ các nhiệm vụ: định vị vị trí, đổi mới tư duy, mục tiêu nhiệm kỳ và các khâu đột phá. Từ đó, xác định các giá trị cốt lõi của một Bộ đa ngành, trách nhiệm tham mưu Chính phủ để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Trong đó, tiếp cận sâu một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết, toàn ngành văn hóa đã chọn phương châm, thông điệp “Quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến”; từ đó lan tỏa đến toàn bộ hệ thống của ngành từ TƯ đến cơ sở…”, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng báo cáo công tác VHTTDL giai đoạn 2016-2021 và phương hướng trọng tâm trong thời gian tới

Cũng theo Bộ trưởng, Bộ đã nỗ lực tìm ra những mâu thuẫn và thách thức, từ đó tìm giải pháp tháo gỡ. Theo đó, 3 mâu thuẫn cơ bản là: xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực của sự phát triển bền vững đất nước nhưng sự quan tâm, đầu tư chưa tương xứng; mâu thuẫn giữa phát triển, giải phóng tiềm năng, thế mạnh, không gian phát triển rộng lớn về văn hóa, thể thao và du lịch  với cơ chế chính sách còn hạn hẹp; mâu thuẫn giữa đòi hỏi cao về mục tiêu xây dựng và phát triển với đầu tư nguồn lực còn hạn chế. “Ngành cũng đang đứng trước những thách thức lớn trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự phát triển vũ bão của khoa học công nghệ. Nhiều giá trị chuẩn mực còn bị dao động, môi trường văn hóa diễn biến phức tạp; xuống cấp đạo đức; bản sắc văn hóa dân tộc có nguy cơ phai nhạt; chưa xử lý thoả đáng giữa truyền thống và hiện đại, bảo tồn và phát triển… Đó là những thách thức mà ngành đang nỗ lực  ngăn chặn”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Cụ thể hóa Nghị quyết XIII của Đảng về  khát vọng xây dựng đất nước, theo Bộ trưởng, trong thời gian tới, toàn ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ, quan điểm: phát triển văn hóa và con người là động lực; đẩy mạnh phong trào TDTT là mục tiêu, nền tảng; phát triển du lịch bền vững là khâu đột phá; phát  huy bền vững các giá trị di sản là nhiệm vụ trọng tâm; phát triển công nghiệp văn hóa là điểm nhấn; xây dựng, phát triển ngành trong mối quan hệ tương quan  chặt chẽ với các Ban, Bộ, ngành, địa phương là nhiệm vụ xuyên suốt…  “Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là phải phát huy được sức mạnh mềm của văn hóa. Bộ VHTTDL đã khẩn trương trình Chính phủ Chiến lược phát triển Văn hóa Việt Nam đến năm 2030, trong đó cố gắng làm rõ và đăng ký để tổ chức thực hiện cho được Bộ chỉ số quốc gia về văn hóa, nhằm khẳng định vị thế của văn hóa trong đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Từ đó, thực hiện bằng được quan điểm “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”…”,  Bộ trưởng khẳng định.

Hoàn thiện hệ giá trị văn hóa chuẩn mực con người Việt Nam   

Nhất trí với những phương hướng, nhiệm vụ mà Bộ đề ra, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, trong thời gian tới, Bộ VHTTDL tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể là: triển khai đồng bộ, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả, tạo điểm nhấn và khắc phục được những điểm yếu.  Tập trung nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện hệ giá trị văn hóa chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, gắn với giữ gìn, phát huy hệ giá trị văn hóa con người, gia đình Việt Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo

Tiếp tục bám sát yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là chương trình hành động, quan điểm mới của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về phát triển công nghiệp văn hóa, đi đôi với xây dựng và hoàn thiện thị trường dịch vụ, sản phẩm văn hóa nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng, giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.  Tiếp tục tăng cường xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, văn hóa gia đình, doanh nghiệp, công sở gắn với phong trào TDĐKXDĐSVH, chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về gia đình; đầu tư, tạo đột phá về cơ sở vật chất thể thao; đầu tư công trình văn hóa trọng điểm, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công trình văn hóa trong việc phục vụ, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nhấn mạnh, tiếp tục cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, bảo đảm sự hài hòa giữa bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch. Xác định văn học nghệ thuật là động lực để thúc đẩy phát triển đất nước, tiếp tục quan tâm đầu tư cho văn học nghệ thuật, coi đó là trách nhiệm, tình cảm, yêu cầu từ thực tiễn cuộc sống, mong muốn có được những tác phẩm tầm vóc…

Ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ VHTTDL với Ban Tuyên giáo Trung ương trong thời gian qua, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, hiệu quả phối hợp trong thời gian tới cần tiếp tục được đẩy mạnh. Trong đó, một nhiệm vụ quan trọng là hai bên cùng phối hợp chuẩn bị nội dung tiến tới tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ VHTTDL giai đoạn 2021-2026

 

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình phối hợp thời gian qua và nội dung Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ VHTTDL giai đoạn 2021-2026.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy báo cáo kết  quả thực hiện chương trình phối hợp thời gian qua và nội dung chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ VHTTDL giai đoạn 2021-2026

 Chương trình phối hợp nhằm thực hiện có hiệu quả quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật, gia đình, thể thao và du lịch; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa hai cơ quan trong công tác định hướng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với các lĩnh vực của ngành VHTTDL; nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành Tuyên giáo và ngành VHTTDL bằng các chương trình phối hợp cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan; tăng hàm lượng thông tin về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trong tổng thể thông tin chung, góp phần xây dựng diện mạo truyền thông giàu tính nhân văn, văn hóa, giáo dục trên các phương tiện truyền thông chính thức.

Nội dung phối hợp tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm: tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng về lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật, gia đình, thể thao và du lịch; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá và định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng về lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật, gia đình, thể thao và du lịch; tham mưu xây dựng các đề án nhằm triển khai, cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật, gia đình, thể thao và du lịch để trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành,… tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học nghệ thuật, gia đình, thể thao và du lịch; nghiên cứu, học tập lý luận chính trị; xây dựng, phát triển tổ chức Đảng; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ văn nghệ sĩ, những người làm công tác văn hóa, văn học nghệ thuật, gia đình, thể thao và du lịch; định hướng, chỉ đạo công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện trọng đại của đất nước; chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông tập trung tuyên truyền về các chương trình, hoạt động phối hợp công tác của ngành VHTTDL theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về kết quả các hoạt động nổi bật của Bộ VHTTDL trong công tác quản lý, điều hành.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ và Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ VHTTDL giai đoạn 2021-2026

Cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu chính thống, chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL; tăng cường công tác dự báo, định hướng dư luận xã hội đối với những vấn đề có tính chất quan trọng, nhạy cảm, phức tạp liên quan đến ngành VHTTDL.

Chương trình phối hợp cũng đề ra cơ chế phối hợp công tác, kèm theo là Danh mục nhiệm vụ, chương trình, đề án phối hợp trong giai đoạn 2021-2026.

Danh mục nhiệm vụ, chương trình, đề án phối hợp trong giai đoạn 2021-2026 bao gồm: Phối hợp chuẩn bị nội dung tiến tới tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; Đề án Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01.12.2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về công tác thể dục, thể thao; Sơ kết, Tổng kết các Nghị quyết của của Đảng về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch theo đúng quy định; Công tác kiểm tra liên ngành đối với các Bộ, ngành, địa phương về lĩnh vực VHTTDL hằng năm.

Cũng tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ và Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ VHTTDL giai đoạn 2021-2026.  

PHƯƠNG ANH; ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục theo ngày

«Tháng Bảy 2022»
T2T3T4T5T6T7CN
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
78910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2022 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top