Văn hóa

20 Tháng Sáu 2021

Công tác thi đua, khen thưởng của Bộ VHTTDL ngày càng được đổi mới, phát huy được sức mạnh tổng hợp

Thứ Ba 10/11/2020 | 18:46 GMT+7

VHO- Chiều 10.11 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), Bộ VHTTDL đã trang trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III. Dự Đại hội có  Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch thứ Nhất - Hội đồng Thi đua, Khen thưởng TƯ; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL...

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện  và các đại biểu xem Triển lãm Một số hình ảnh phong trào Thi đua yêu nước và các gương điển hình tiên tiến của Bộ VHTTDL

Về phía Bộ VHTTDL có Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng của Bộ; các Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Tạ Quang Đông, Trịnh Thị Thủy, Hoàng Đạo Cương. Dự Đại hội còn có các nhà NGND, NSND được phong tặng danh hiệu giai đoạn 2016-2020; các văn, nghệ sĩ được tặng Giải thưởng nhà nước về VHNT 2016- 2020; các VĐV, HLV tiêu biểu giai đoạn 2016 – 2020. Đặc biệt, là sự có mặt của 200 đại biểu là chiến sĩ thi đua cấp Bộ giai đoạn 2016 – 2020, đại diện cho các điển hình tiên tiến của Bộ VHTTDL.

          Dấu mốc quan trọng   

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ; nơi hội tụ, biểu dương và tôn vinh các tập thể lao động, gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020, từ đó lan tỏa sâu rộng hơn nữa tinh thần sôi nổi trong phong trào thi đua yêu nước của Bộ VHTTDL.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại Đại hội

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, thực hiện Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Bộ VHTTDL đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7.4.2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Công tác thi đua khen thưởng ngày càng được đổi mới, ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua được phát động đã phát huy được sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Toàn cảnh Đại hội

Trong giai đoạn 2016-2020, Bộ VHTTDL đã triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương phát động như: Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19.5.2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016-2020).  Hằng năm, Bộ VHTTDL tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung và phù hợp với đặc điểm kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước. Tiêu biểu như:  Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23.01.2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948-11.6.2018); triển khai Phong trào TDĐKXDĐSVH và phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thực hiện các tiêu chí về văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Trong  Công tác khen thưởng 5 năm qua, hàng chục Huân chương Lao động các hạng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ Thi đua của Chính phủ trao tặng cho các tập thể và cá nhân; Chủ tịch nước trao tặng 18 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 95 Giải thưởng Nhà nước về VHNT; 186 NSND, 687 NSƯT; 66 NNND, 1187 NNƯT; 11 NGND; 15 NGƯT…

“Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng “Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt”, trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức từ thiên tai, dịch bệnh, chúng ta càng phải đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2020-2025, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII...”, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh.

Các đại biểu xem Triển lãm Một số hình ảnh phong trào Thi đua yêu nước và các gương điển hình tiên tiến của Bộ VHTTDL

Theo Bộ trưởng, Đại hội thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ III là một dấu mốc quan trọng, tạo bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong suốt những năm qua, đề ra phương hướng, mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020-2025. Đại hội cũng là dịp để tôn vinh các tập thể, cá nhân và các gương điển hình tiên tiến, chọn cử các cá nhân tiêu biểu đi dự Đại hội Thi đua Yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Sức lan tỏa từ những điển hình

Giai đoạn 2016-2020, phong trào thi đua, công tác khen thưởng của Bộ VHTTDL  đã có nhiều đổi mới, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Phong trào đã trở thành động lực thúc đẩy toàn ngành nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao. Sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch đã có những bước phát triển vững chắc, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên, khẳng định vai trò “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội”.

Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Tổng Cục TDTT 

Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Nguyễn Thị Thanh Hương

NSƯT Kiều Minh Hiếu, PGĐ Nhà hát Kịch Việt Nam 

Tại Đại hội, tiếng nói từ những gương điển hình tiếp tục tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Đại diện ngành TDTT, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Tổng Cục TDTT  cho biết, sự nghiệp TDTT Việt Nam trong những năm qua đã phát triển tương đối toàn diện. Xác định thi đua là biện pháp quan trọng, khen thưởng là động lực đòn bẩy để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, trong 5 năm qua, nhiều phong trào thi đua đã có sức lan tỏa mạnh mẽ đến toàn ngành. “Cùng với những thành tựu của quá trình đổi mới đất nước trong thời gian qua, sự nghiệp TDTT đã có sự phát triển toàn diện, cả về phong trào thể thao quần chúng lẫn thể thao thành tích cao, xã hội hóa TDTT, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hợp tác quốc tế.  Những thành tựu đó đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...”, ông Phấn cho biết.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho  Tổng cục Du lịch, Vụ Thư viện; trao Huân chương Lao động hạng Nhì Vụ Văn hóa Dân tộc

Chia sẻ những giải pháp “vượt khó” trong bối cảnh đại dịch Covid tác động nặng nề đến ngành du lịch, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết, ngành Du lịch đã chủ động, kịp thời tham mưu cho Bộ ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt các địa phương về công tác phòng chống dịch; các chính sách tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động; tham mưu và triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa, đạt hiệu quả tích cực... “Trong những năm qua, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Bộ VHTTDL phát động, ngành Du lịch đã thi đua phấn đấu, khắc phục khó khăn, đổi mới, sáng tạo vươn tới mục tiêu phát triển Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Giai đoạn 2015 - 2019, du lịch Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc; được các tổ chức uy tín trong khu vực và thế giới trao tặng nhiều giải thưởng danh giá”, Phó Tổng Cục trưởng cho biết.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao Cờ thi đua Chính phủ cho Báo Văn Hóa- đơn vị xuất sắc trong phong trào Thi đua năm 2019

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao Cờ thi đua Chính phủ cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào Thi đua năm 2019

NSƯT Kiều Minh Hiếu, PGĐ Nhà hát Kịch Việt Nam  chia sẻ, trong những năm qua, do tác động của nền kinh tế thị trường, Nhà hát Kịch Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Nhưng với ý chí quyết tâm, Nhà hát  đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên giành lại vị trí “Anh cả đỏ” của nền kịch nói Việt Nam. “Ban Giám đốc Nhà hát đã quán triệt, truyền lửa tới toàn thể cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên và người lao động trong toàn cơ quan một ý thức làm việc say sưa, yêu nghề, yêu Nhà hát với tinh thần “Không gì là không thể” quyết tâm giữ vững và phát triển thương hiệu nghệ thuật “Anh cả đỏ” của nền kịch nghệ Việt Nam...”, NSƯT Kiều Minh Hiếu cho biết.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện  chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Cục Du lịch và Vụ Thư viện; trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Vụ Văn hóa dân tộc, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác 2015-2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao Cờ Thi đua Chính phủ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2019, gồm: Tổng Cục TDTT; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Vụ Pháp chế; Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội; Công ty CP Hãng phim Hoạt hình Việt Nam; Liên đoàn Xiếc Việt Nam; Trung tâm Công nghệ thông tin; Báo Văn Hóa; Viện Bảo tồn di tích.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện  và các đại biểu dự Đại hội

Đại hội  đã thông qua danh sách Đại biểu của Bộ VHTTDL tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X: Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Bộ; Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Nguyễn Thị Thanh Hương; NSND Nguyễn Quang Vinh,  nguyên Q. Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn; Vụ trưởng Vụ Thư viện Vũ Dương Thúy Ngà;  Giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội Nguyễn Thị Minh Nguyệt; Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam Nguyễn Hải Linh; NSND, Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam Nguyễn Thị Bích Ngoan;  NSND, Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam Triệu Trung Kiên;  Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng Tô Linh Hương; NSND Tạ Minh Tâm, Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh; NSND, PGĐ Liên đoàn Xiếc Việt Nam Tống Toàn Thắng; NSND Đỗ Quốc Hưng, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; NSND Nguyễn Thị Hoàng Yến, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.Hồ Chí Minh;  Nguyễn Văn Dương, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; VĐV Đoàn Văn Hậu; VĐV Bùi Thị Thu Thảo.

BẢO NGÂN; ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Thời tiết

31oC

Độ ẩm: 55%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 04:30:00
ngày 2021-06-20

Danh mục theo ngày

«Tháng Sáu 2021»
T2T3T4T5T6T7CN
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21222324252627
2829301234
567891011

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập: CHU THỊ THU HẰNG

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2021 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa
Back To Top