08 Tháng Ba 2021

Trưng bày Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội: Tiếng nói từ những hình ảnh, hiện vật đặc biệt

Thứ Hai 18/01/2021 | 11:42 GMT+7

VHO-  Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2021) và hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trưng bày chuyên đề Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội.

Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp tại Tour (Pháp), tháng 12 năm 1920

Với hơn 200 hiện vật, tài liệu, hình ảnh đặc biệt giá trị, giới thiệu khái quát sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và 12 kỳ Đại hội Đảng, Trưng bày sẽ khai mạc vào sáng 19.1 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia (25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Những mốc son lịch sử

Đến tham quan Trưng bày, công chúng sẽ có cái nhìn khái quát, hệ thống về sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam; 12 kỳ Đại hội Đảng với những đường lối, chủ trương, chính sách lớn, cùng quá trình xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức, trong sáng về tư tưởng để đảm đương vai trò lãnh đạo đất nước; về những thành quả mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đạt được trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ, xây dựng và đổi mới đất nước; về sự gắn bó máu thịt của nhân dân đối với Đảng, góp phần giúp công chúng tăng thêm lòng tin và sự tự hào về Đảng.

Trưng bày gồm 3 phần: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội; Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ở nội dung đầu tiên, Trưng bày nhấn mạnh vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam; sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3.2.1930 thực hiện sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tại đây, công chúng có cơ hội được tiếp cận với nhiều tài liệu, hiện vật giá trị như: Bản án chế độ thực dân Pháp; Báo Thanh Niên; Chánh cương, Sách lược vắn tắt của Đảng; Điều lệ của Đảng…

Phần trưng bày Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội tập trung giới thiệu 2 chủ đề chính: Các kỳ Đại hội Đảng và Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh. Những hình ảnh, hiện vật, tài liệu ở phần trưng bày đặc biệt này thể hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng qua 12 kỳ Đại hội; những dấu mốc quan trọng và thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến nay; công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, chỉnh đốn, xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh. Một số tài liệu, hiện vật trưng bày đáng chú ý gồm: Sưu tập nghị quyết, văn kiện của Đảng; Sưu tập bản thảo bài viết, bài nói chuyện của các đồng chí Tổng Bí thư; Sưu tập tranh cổ động qua các kỳ Đại hội; Sưu tập tặng phẩm của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tặng Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội; Những tác phẩm, hình ảnh, bài nói, bài viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đào tạo đội ngũ cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Tổng Bí thư...

 Tổng Bí thư Trường Chinh trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, ngày 15.12.1986

Phần nội dung Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng giới thiệu về công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII: Đại hội Đảng các cấp, hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng… Tài liệu, hiện vật trưng bày ở phần này gồm các hình ảnh, áp phích tiêu biểu; các dự thảo báo cáo văn kiện, ý kiến đóng góp của nhân dân: Truyền hình, báo điện tử, báo giấy…; Phim tư liệu của Đài THVN, Chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay, Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Những hình ảnh, hiện vật "lên tiếng"

Theo Bảo tàng Lịch sử quốc gia, để khắc họa nổi bật những nội dung trưng bày, các hình ảnh, tài liệu, hiện vật được lựa chọn kỹ càng, mang tính tiêu biểu và đặc biệt có giá trị lịch sử. Xuyên suốt nội dung triển lãm, công chúng có cơ hội được tiếp cận nhiều hình ảnh, hiện vật mang tiếng nói của lịch sử dân tộc như: Bức ảnh Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp tại Tour (Pháp), tháng 12.1920; ảnh Nguyễn Ái Quốc - Người chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3.2.1930; Báo cáo (trang cuối) về việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, gửi Quốc tế Cộng sản, ngày 18.2.1930; Sách Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc, xuất bản tại Paris (Pháp), năm 1925; Báo Thanh niên, cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng do Nguyễn Ái Quốc sáng lập tại Quảng Châu (Trung Quốc), ra ngày 3.10.1926; Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt - cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, tháng 2.1930; Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Tác phẩm “Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam” của họa sĩ Phi Hoanh

Ở nội dung trung tâm của trưng bày: Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội, công chúng tiếp tục được tiếp cận những số liệu, hình ảnh về các kỳ Đại hội Đảng; ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Trường Chinh trao đổi về những văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng; ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng Lao động Việt Nam, Hà Nội, ngày 5.9.1960; hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt nhịp bản Kết đoàn trong buổi dạ hội chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III tổ chức tại vườn Bách thảo Hà Nội, ngày 19.9.1960.

Bên cạnh đó là những hình ảnh các kỳ đại hội đánh dấu những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hòa nhập quốc tế và phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Nhiều sưu tập đặc biệt cũng sẽ được bài trí ấn tượng tại triển lãm như sưu tập sách, văn kiện của Đảng qua các kỳ Đại hội; sưu tập tặng phẩm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế tặng Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội; sưu tập tranh cổ động các kỳ Đại hội Đảng; Tổng Bí thư của Đảng qua các thời kỳ…

Hướng tới Đại hội XIII của Đảng, trưng bày giới thiệu nhiều hình ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Tây Hồ (Hà Nội), ngày 15.10.2019; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc -Trưởng Tiểu ban Kinh tế xã hội, Đại hội lần thứ XIII tổ chức Hội nghị xin ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Hà Nội, ngày 26.8.2019; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các cử tri phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, ngày 28.4.2017; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 12.10.2020… 

 BẢO ANH

Print
«Tháng Ba 2021»
T2T3T4T5T6T7CN
22
23
24
2526
27
28
Trẻ bị nhiễm độc thuỷ ngân vì vỡ nhiệt kế

Trẻ bị nhiễm độc thuỷ ngân vì vỡ nhiệt kế

VHO- Do sơ ý đánh vỡ nhiệt kế thuỷ ngân, và mảnh vỡ chọc vào tay trẻ 11 tuổi khiến thuỷ ngân theo vết thương vào cơ thể, khiến vết thương bị nhiễm trùng. Kết quả chụp X.quang cho thấy ngón tay của cháy có nhiều hạt thuỷ ngân ở bên trong.

Chi tiết
1
2
3
4
5
6
7
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập: CHU THỊ THU HẰNG
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2021 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa
Back To Top