Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới
 14. Media

Chính trị

17 Tháng Tám 2022

Vinamilk: Doanh thu quý 2 đạt mức cao kỷ lục nhờ động lực từ thị trường xuất khẩu & phục hồi thị trường nội địa

Thứ Sáu 30/07/2021 | 19:10 GMT+7

VHO- Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (“Vinamilk”, “Công ty”) công bố báo cáo tài chính Q2/2021 với tổng doanh thu hợp nhất đạt 15.729 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.862 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất hoàn thành lần lượt 46,6% và 48,6% kế hoạch năm.

Tóm tắt kết quả kinh doanh hợp nhất Q2/2021 và 6T/2021 – Vinamilk

(tỷ đồng)

Q2/2021

Q2/2020

6T2021

6T2020

Tổng doanh thu

15.729

15.510

28.970

29.716

Doanh thu thuần

15.716

15.495

28.906

29.648

    Trong nước

13.251

13.364

24.430

25.457

    Nước ngoài

2.465

2.131

4.476

4.191

Lợi nhuận gộp

6.854

7.138

12.609

13.744

    Trong nước

5.743

6.094

10.601

11.798

    Nước ngoài

1.111

1.044

2.008

1.946

Chi phí BH&QLDN

3.575

3.757

6.528

7.151

Lãi/ (lỗ) khác không bao gồm lãi vay

243

369

608

556

EBITDA

4.070

4.306

7.736

8.262

Khấu hao

548

557

1.047

1.112

Lãi vay

28

38

41

80

Lợi nhuận sau thuế

2.862

3.085

5.459

5.861

EPS (VNĐ)

1.212

1.322

2.313

2.511

 

Tóm tắt kết quả kinh doanh hợp nhất Q2/2021 và 6T/2021 – CTCP Giống bò sữa Mộc Châu

(tỷ đồng)

Q2/2021

Q2/2020

6T2021

6T2020

Doanh thu thuần

790

734

1.411

1.367

Lợi nhuận gộp

253

218

428

395

Lợi nhuận sau thuế

87

59

137

106

EPS (VNĐ)

888

636

1.392

1.142