Chính trị

25 Tháng Giêng 2021

Phòng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Thứ Hai 10/08/2020 | 11:22 GMT+7

VHO- Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác của BCĐ phòng chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/ CP) và BCĐ quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) diễn ra mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định, trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù bị tác động rất bất lợi của đại dịch Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành chủ động quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự hưởng ứng, ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân cả nước, tốc độ phát triển trên các lĩnh vực cơ bản đã được duy trì.

 Các hoạt động kiểm tra việc dừng, giảm quy mô tổ chức lễ hội do tác động của dịch Covid-19 đã được Bộ VHTTDL triển khai mạnh mẽ trong những tháng đầu năm

 Trong những thành tích nổi bật, kết quả thực hiện “Phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL” 6 tháng đầu năm cũng đã ghi nhiều dấu ấn.

Tăng cường thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm

Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm của BCĐ 138/CP đánh giá, 6 tháng đầu năm, các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương đã triển khai quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và BCĐ 138/CP về phòng, chống tội phạm. Qua đó, răn đe và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong việc tuân thủ pháp luật nói chung và các quy định về phòng, chống dịch; góp phần vào thành quả chung của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua.

Trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, báo cáo của Bộ VHTTDL cho biết, 6 tháng đầu năm, công tác phòng ngừa tội phạm tiếp tục được tăng cường mạnh mẽ. Bộ đã ban hành Quyết định về việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL” năm 2020. Đồng thời, chỉ đạo toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực VHTTDL, nâng cao chất lượng, tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực ngành và hoạt động phòng, chống tội phạm trong xây dựng GĐVH, Làng, thôn, ấp, bản, Tổ dân phố văn hóa. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục hệ thống pháp luật về VHTTDL được tăng cường với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng, góp phần mang lại hiệu quả tích cực, hạn chế vi phạm pháp luật thông qua Phong trào TDĐKXDĐSVH.

Bộ VHTTDL đã phối hợp cùng các Bộ, ngành tổ chức triển khai các nhiệm vụ nhằm xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trong đó tập trung vào các lĩnh vực xây dựng tư tưởng đạo đức, lối sống, phát triển các ngành nghệ thuật, xây dựng GĐVH, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống, phát triển thể chất thông qua các hoạt động văn hóa tại các thiết chế văn hóa đa dạng từ TƯ đến địa phương như: phim ảnh, ca nhạc, sân khấu, mỹ thuật, văn nghệ dân gian, phong tục tập quán, lễ hội…

Cũng trong những tháng đầu năm, toàn ngành VHTTDL đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đa dạng để hướng tới xây dựng ý thức tập thể trong con người, giáo dục tinh thần đoàn kết, phấn đấu vì lợi ích chung; chú trọng xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, tạo môi trường xã hội an toàn, lành mạnh và ổn định”. Theo ông Lương Đức Thắng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực BCĐTƯ Phong trào TDĐKXDĐSVH, Thành viên Tổ giúp việc BCĐ 138/CP của Chính phủ về phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người và ma túy, công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở thông qua việc xây dựng và thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH đã và đang thu được những thành tựu khả quan, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, trong đó có nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Báo cáo của Bộ VHTTDL cũng cho biết, trong những tháng đầu năm 2020, công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, tăng cường tính răn đe và giảm thiểu những vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL. Cụ thể, Thanh tra Bộ đã triển khai 3 đoàn thanh tra hành chính và phòng, chống tham nhũng tại 3 đơn vị thuộc Bộ. 10 đoàn thanh tra chuyên ngành được triển khai, với 8 đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội; 2 đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành tại 37 tổ chức.

Về kết quả xử lý vi phạm hành chính, 6 tháng đầu năm 2020, Bộ VHTTDL đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 15 tổ chức, tổng số tiền xử phạt gần 380 triệu đồng. Trong đó, xử phạt trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đối với 10 tổ chức với tổng số tiền phạt là 300 triệu đồng; xử phạt trong lĩnh vực du lịch đối với 4 tổ chức với số tiền phạt 65 triệu đồng; xử phạt trong lĩnh vực thể thao đối với 1 tổ chức với số tiền phạt 7,5 triệu đồng.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác của BCĐ phòng chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/ CP) và BCĐ quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) nhấn mạnh, trong những tháng qua, về công tác phòng, chống tội phạm đã tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh, gây bức xúc trong nhân dân; ban hành nhiều chủ trương, văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành cùng tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm. Qua đó, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội, góp phần kéo giảm 8,4% số vụ tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội so với cùng kỳ năm 2019.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tội phạm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Trong các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, nhằm khắc phục những vấn đề hạn chế về công tác phòng chống tội phạm trong hoạt động VHTTDL, Bộ VHTTDL đã nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền. Theo Văn phòng Thường trực BCĐTƯ Phong trào TDĐKXDĐSVH, tuyên truyền nâng cao nhận thức là nhiệm vụ và cũng là giải pháp đặc biệt quan trọng, hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL” trong thời gian tới.

Nhiệm vụ trọng tâm thứ hai là công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh trong các lĩnh vực: Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, hoạt động quảng cáo; quyền tác giả, quyền liên quan; hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch; công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch.

“Phối hợp với BCĐ 138/CP và BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH ở TƯ và các địa phương tuyên truyền sâu rộng về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong xây dựng GĐVH, Làng, thôn, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa…”, Bộ VHTTDL nhấn mạnh. 

 Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền

Theo BCĐ 138/CP, những tháng cuối năm 2020, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội ở địa bàn cơ sở trong phòng, chống tội phạm, xác định trách nhiệm, giao nhiệm vụ cụ thể trong thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm. Đổi mới, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tuyên truyền, nghiên cứu sử dụng các mạng xã hội nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng ngừa tội phạm trên

các lĩnh vực.

HÀ PHƯƠNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Thời tiết

21oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 11:00:00
ngày 2021-01-25

Danh mục bài viết

«Tháng Giêng 2021»
T2T3T4T5T6T7CN
28
29
30
31
1
23
4
5
6
7
8
910
11
12
13
14
15
1617
18
19
20
21
22
2324
25
262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập: CHU THỊ THU HẰNG
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2021 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa
Back To Top