Chính trị

22 Tháng Giêng 2021

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh 400 chỉ tiêu đào tạo trình độ Thạc sĩ

Thứ Năm 07/11/2019 | 14:02 GMT+7

VHO-Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vừa có thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm học 2019-2020. Theo đó, trong kỳ tuyển sinh này, nhà trường tuyển 400 chỉ tiêu cao học cho 10 chuyên ngành đào tạo theo hình thức chính quy với thời gian học là 2 năm.

Các chuyên ngành tuyển sinh gồm:

 • Tài chính – Ngân hàng                    Mã số: 8.340.201
 • Quản lý Kinh tế                                Mã số: 8.340.410
 • Quản lý Công                                   Mã số: 8.340.403
 • Quản trị kinh doanh                         Mã số: 8.340.101
 • Kế toán                                              Mã số: 8.340.301
 • Kỹ thuật phần mềm                          Mã số: 8.480.103
 • Công nghệ Thông tin                       Mã số: 8.480.201
 • Hệ thống Thông tin                           Mã số: 8.480.104
 • Ngôn ngữ Anh                                  Mã số: 8.220.201
 • Kiến trúc                                            Mã số: 8.580.101

1. ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

1.1       Về văn bằng:

      Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải có các điều kiện sau đây :

a)     Đã có bằng tốt nghiệp đại học của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà nội đúng ngành, hoặc phù hợp với ngành - chuyên ngành đăng ký dự thi (khác nhau không quá 10% về nội dung và khối lượng kiến thức với ngành - chuyên ngành đăng ký dự thi) và thời gian tốt nghiệp không quá 5 năm (kể từ khi tốt nghiệp đến thời gian hết hạn nộp hồ sơ); Thí sinh đăng ký dự thi không phải học bổ sung kiến thức.

b)     Đã có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành - chuyên ngành đăng ký dự thi của các trường Đại học, các Học viện:

 • Thời gian tốt nghiệp không quá 5 năm, thí sinh không phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.
 • Thời gian tốt nghiệp quá 5 năm phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi 3 môn (do các khoa chuyên ngành lựa chọn).

c)     Đã có bằng tốt nghiệp đại học gần với ngành - chuyên ngành dự thi (Khác nhau không quá 40% về nội dung và khối lượng kiến thức):  Bằng cử nhân kinh tế các ngành; Bằng kỹ sư kinh tế các ngành; Bằng Công nghệ Thông tin & Toán tin, thí sinh phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi 6 môn (mỗi môn 3 ĐVHT).

d)     Bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác, thí sinh phải học chuyển đổi 9 môn để thi vào các ngành: Quản lý Kinh tế; Quản lý công, Quản trị Kinh doanh.

e)     Người có bằng đại học hệ vừa học vừa làm đúng ngành (hoặc ngành gần) loại khá trở lên được đăng ký dự thi tuyển sinh cao học ngay sau khi tốt nghiệp. Người có bằng loại trung bình phải có kinh nghiệm ít nhất 1 năm công tác thực tế kể từ khi tốt nghiệp.

f)      Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học Tiếng Anh hệ không chính quy (vừa học vừa làm; Đào tạo từ xa) chuyên ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành ngôn ngữ Anh và tốt nghiệp hệ chính quy quá 5 năm (trừ giáo viên tiếng Anh) phải hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức đại học do Khoa Tiếng Anh Sau Đại học thuộc trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ tổ chức giảng dạy và thi sát hạch.

1.2. Có lý lịch bản thân rõ ràng (không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ cảnh cáo trở lên). 

1.3. Có đủ sức khoẻ để học tập.

1.4   Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo qui định của Trường.

2. CÁC MÔN THI TUYỂN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN:

2.1. Các môn thi tuyển:

a)  Môn nghiệp vụ chuyên ngành (Theo chương trình đại học- Thời gian làm bài 180'), gồm có:

 • Ngành Tài chính Ngân hàng:               Lý thuyết Tiền tệ Tài chính.
 • Ngành Quản lý kinh tế:                        Quản lý nhà nước về Kinh tế.
 • Ngành Quản lý Công:                          Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.
 • Ngành Quản trị kinh doanh:                  Khoa học quản lý.
 • Ngành Kế toán:                                      Lý thuyết Kế toán.
 • Ngành Kỹ thuật phần mềm:                   Lập trình hướng đối tượng.
 • Ngành Công nghệ Thông tin:                 Quản trị cơ sở dữ liệu.
 • Ngành Hệ thống thông tin:                    Quản trị cơ sở dữ liệu.
 • Ngành Ngôn ngữ Anh:                            Kỹ năng thực hành tiếng.
 • Ngành Kiến trúc:                                                          Vật lý kiến trúc.

b) Môn cơ sở: Kinh tế chính trị học Mác – Lênin/ Lập trình cơ sở/ Lý thuyết ngôn ngữ Anh/ Lịch sử kiến trúc thế giới (theo chương trình đại học- Thời gian làm bài 180').

c) Môn Tiếng Anh; Tiếng Trung Quốc (trình độ A2 - Thời gian làm bài 120').

Các trường hợp sau được miễn thi môn Ngoại ngữ:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ học tập là tiếng Anh, được công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.
 • Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo đề án của Bộ Giáo dục và đào tạo.
 • Có bằng tốt nghiệp đại học ngành: Ngôn ngữ Anh.
 • Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh, bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong thời hạn 02 năm (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ tuyển sinh), hoặc tương đương Được quy định tại Phụ lục II: Bảng tham chiếu qui đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ (Kèm theo Thông tư số 15/2014/TTBG ĐT ngày 15.5.2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

2.2. Điều kiện trúng tuyển:

Sau khi cộng điểm ưu tiên (nếu có), Thí sinh phải đạt điểm 5 trở lên theo thang điểm 10 hai môn: Nghiệp vụ ngành và Môn cơ sở; Các môn Ngoại ngữ đạt yêu cầu (50 điểm trở lên theo thang điểm 100) mới đủ điều kiện trúng tuyển.

Điểm  trúng tuyển lấy từ cao xuống thấp trên cơ sở tổng điểm của hai môn : Nghiệp vụ ngành; Môn cơ sở và chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành.

Nếu tổng điểm của các thí sinh bằng nhau thì sẽ xét đến ưu tiên theo thứ tự:

- Thí sinh là nữ.

- Người có điểm cao hơn của các môn theo thứ tự: Nghiệp vụ ngành; Môn cơ sở; Ngoại ngữ (người được miễn thi hoặc có điểm cao hơn).

3. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC.

3.1 Số chuyên ngành được đăng ký dự thi: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi vào một chuyên ngành.

3.2 Các đối tượng và chính sách ưu tiên:

3.2.1 Đối tượng ưu tiên:

Người có thời gian công tác 02 năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được qui định là Khu vực I trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành. Trong trường hợp này thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái của cơ quan - tổ chức có thẩm quyền;

 • Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
 • Con liệt sĩ ;
 • Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động;
 • Người thuộc dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được qui định là Khu vực I trong Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành.
 • Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Được ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

3.2.2 Chính sách ưu tiên:

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 1 điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn Nghiệp vụ ngành và 10 điểm cho các môn Ngoại ngữ (thang điểm 100).

 

 4. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI:

4.1     Thời gian thi tuyển:  Hạ tuần tháng 11 năm 2019. Lịch cụ thể như sau:

 • Sáng 23.11.2019: Thí sinh nhận thẻ dự thi, nghe phổ biến qui chế tuyển sinh
 • Chiều 23.11.2019: Thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành.
 • Sáng 24.11.2019: Thi môn Môn cơ sở.
 • Chiều 24.11.2019: Thi môn Ngoại ngữ.

 4.2. Địa điểm thi tuyển: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Hồ sơ dự thi, nộp trực tiếp tại Văn phòng Viện đào tạo Sau đại học (Phòng A405)- Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Số 29A, ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Mọi thủ tục chi tiết xin liên hệ với Viện đào tạo Sau đại học, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, điện thoại: 024.36339114.

 Lưu ý :

 • Nếu có sai sót về : Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Đối tượng ưu tiên; Chuyên ngành đăng ký dự thi..., thí sinh phải thông báo trực tiếp đến Viện đào tạo Sau đại học để kịp thời đính chính trước khi thi.        
 • Trường hợp do địa chỉ không rõ ràng, hoặc không nhận được giấy báo dự thi, thí sinh có thể xem danh sách dự thi, phòng thi, số báo danh và lịch thi tuyển sinh tại Văn phòng Viện đào tạo Sau đại học, hoặc trên Website của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Khi đi thi, thí sinh phải mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ Căn cước.
 • Sau khi thi 30 ngày, Nhà trường sẽ thông báo kết quả thi các môn trên Website: www.hubt.edu.vn và niêm yết kết quả thi tại Viện đào tạo Sau đại học.
 • Khóa học dự kiến được khai giảng vào đầu tháng 12.2019.
Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Thời tiết

21oC

Độ ẩm: 60%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 17:30:00
ngày 2021-01-22

Danh mục bài viết

«Tháng Giêng 2021»
T2T3T4T5T6T7CN
28
29
30
31
1
23
4
5
6
7
8
910
11
12
13
14
15
1617
18
19
20
21
22
2324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập: CHU THỊ THU HẰNG
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2021 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa
Back To Top