Quốc tế ghi nhận trẻ sơ sinh Việt Nam được bú sớm trong vòng một giờ đầu (Thứ Sáu 03/08/2018 | 08:43 GMT+7)

VH- Theo báo cáo đánh giá công tác chăm sóc sơ sinh sớm thiết yếu của khu vực Tây Thái Bình Dương năm 2016-2017, tại Việt Nam, 73% trẻ mới sinh được cho bú sớm trong vòng một giờ đầu sau sinh.

Những thành tựu bước đầu này đã được WHO và UNICEF ghi nhận tại Hội nghị khu vực về đẩy nhanh các tiến bộ trong chăm sóc sơ sinh sớm thiết yếu được tổ chức năm 2017. Việt Nam đặt mục tiêu đạt 85% tỷ lệ cho trẻ bú sớm vào năm 2020 do đó sẽ cần rất nhiều nỗ lực để đạt được mục tiêu này và đảm bảo trẻ được bú mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu đời.

T.LAM

Print
Tags: