Phối hợp tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân (Thứ Tư 16/05/2018 | 19:38 GMT+7)

VH- Tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký kết Chương trình phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới, giai đoạn 2018 - 2021.

Theo đó, hai Bộ sẽ bố trí nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới; nghiên cứu, xây dựng Đề án “Phát triển Y tế, Lao động xã hội đến năm 2030”.

Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, hai Bộ sẽ nghiên cứu, đổi mới căn bản về giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, tâm lý, tăng số môn tập luyện tự chọn trong nhà trường, kết hợp chặt chẽ với tập luyện ngoài nhà trường. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về an toàn vệ sinh lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các làng nghề và cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động.

Đồng thời, ngành Y tế hỗ trợ nhân lực y tế, chỉnh hình và phục hồi chức năng cho các cơ sở của ngành LĐ,TB&XH, đặc biệt là các cơ sở điều dưỡng người có công với cách mạng, cơ sở chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, cơ sở cai nghiện và các cơ sở trợ giúp xã hội. Bên cạnh đó, hai Bộ tập trung tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012-2020 và Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển nghề công tác xã hội,  Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, Đề án người khuyết tật giai đoạn 2011-2020 (thực hiện đến hết năm 2020).

 Q.Hoa

 

Print
Tags: