Đào tạo cần gắn với nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo (Thứ Tư 11/07/2018 | 09:28 GMT+7)

VH- Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên về việc đôn đốc đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng gắn với việc nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo.

Trong những năm qua, chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo giáo viên đã bước đầu được đổi mới gắn với việc nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo. Tuy nhiên, chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên vẫn còn một số bất cập, hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo chưa được khắc phục triệt để, do đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục khẩn trương thực hiện các quy định về việc xây dựng, bồi dưỡng giáo viên gắn với việc nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo; khẩn trương đổi mới, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu thực tiễn đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông, đảm bảo bắt đầu từ năm học 2018-2019 tất cả cơ sở đào tạo giáo viên thực hiện chương trình đào tạo mới. Các cơ sở giáo dục cần xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng, thiết kế chuẩn đầu ra chú trọng việc hình thành cho người học các năng lực cốt lõi và phẩm chất đạo đức của nghề giáo…

K.G

Print
Tags: