Đưa hương ước được phê duyệt vào thực tiễn (Thứ Sáu 14/09/2018 | 09:28 GMT+7)

VH- UBND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ ký kết chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hương ước, quy ước từ Sở Tư pháp cho Sở VHTT.

Tính đến ngày 30.6, trên địa bàn tỉnh có 100% khối, xóm, làng, bản đã tổ chức xây dựng hương ước, quy ước, trong đó có 5.843 hương ước đã được phê duyệt, được niêm yết công khai và tổ chức thực hiện. Trên địa bàn tỉnh đã có 21/21 huyện, thành phố, thị xã đã rà soát các hương ước, quy ước được phê duyệt. Qua rà soát đã sửa đổi, bổ sung đối với 289 bản hương ước, loại bỏ các quy định vi phạm.

Các nội dung chủ yếu được bổ sung vào hương ước, quy ước bao gồm tiêu chuẩn về làng văn hóa, gia đình văn hóa, các quy định về việc cưới, việc tang lễ, quy định về bình đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng nông thôn mới... Bên cạnh đó, đã xóa bỏ các quy định về thu phí, hình phạt, hủ tục lạc hậu như hôn nhân cận huyết, tảo hôn. Ngoài ra, xuất phát từ nhu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước về một số lĩnh vực công tác mang tính đặc thù nên một số địa phương đã tiến hành chỉ đạo xây dựng hệ thống các quy ước về bảo vệ, phát triển rừng.

PHẠM NGÂN

Print
Tags: