Lễ công bố Báo cáo toàn cầu năm 2018 của UNESCO

Author: SuperUser Account/23 Tháng Năm 2018/Categories: Di sản

Rate this article:
No rating

Thực hiện nghĩa vụ quốc gia thành viên của Công ước về Bảo vệ và Phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa (Công ước 2005), Bộ VHTTDL đã chủ trì hoàn thiện Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước giai đoạn 2012-2015 theo quy định của UNESCO. Trên cơ sở báo cáo của các quốc gia tham gia Công ước, UNESCO đã xây dựng Báo cáo toàn cầu về việc thực hiện Công ước.

Tại buổi lễ, sau phần khai mạc của lãnh đạo Bộ VHTTDL và Văn phòng UNESCO Hà Nội sẽ diễn ra nhiều nội dung thuyết trình quan trọng, gồm: thuyết trình giới thiệu về Công ước về Bảo vệ và Phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa và sự tham gia của Việt Nam tại Công ước do Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VHTTDL Nguyễn Phương Hòa trình bày; thuyết trình giới thiệu về quá trình Việt Nam xây dựng Báo cáo quốc gia do Viện trưởng Viện VHNT Quốc gia Bùi Hoài Sơn trình bày; thuyết trình giới thiệu nội dung Báo cáo toàn cầu của UNESCO về việc thực hiện Công ước do đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội trình bày.

PHƯƠNG ANH

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x