​Tổ chức đại diện quyền tác giả: Đã qua rồi thời “một mình một chợ ”! (Thứ Hai 16/04/2018 | 09:27 GMT+7)

VH-  Việc gia đình cố nhạc sĩ An Thuyên hay bất cứ nhạc sĩ nào hoặc người có quyền tác giả, quyền liên quan nào chấm dứt hợp đồng ủy thác với VCPMC cũng là sự việc bình thường nếu như VCPMC từ trước đến nay không phải là tổ chức đầu tiên và gần như là duy nhất tại Việt Nam đại diện quyền tác giả, quyền liên quan. Cũng như dư luận sẽ không quá quan tâm nếu như trước đó chưa từng có những ồn ào trong việc thu, quản lý và phân chia tiền tác quyền giữa những người ủy quyền và VCPMC.

 

Sẽ minh bạch và rõ ràng hơn sau khi VCPMC không còn “một mình một chợ ”?

Theo quy định của pháp luật thì tổ chức, cá nhân có quyền tự bảo vệ đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan cũng có thể ủy quyền cho tổ chức đại diện nhằm bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan. Tại Điều 56 -Luật Sở hữu trí tuệ thì Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan là tổ chức phi lợi nhuận do các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan thỏa thuận thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan.

Bàn về quyền và trách nhiệm của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan, ông Bùi Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTTDL) cho biết: Theo quy định tại Nghị định 22/2018 mới đây thì Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan phải công khai, minh bạch, có bộ cơ sở dữ liệu thông tin quản lý quyền tác giả, quyền liên quan như: Hợp đồng ủy quyền của hội viên, danh sách tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan ủy quyền cho tổ chức đại diện tập thể được khai thác, sử dụng; biểu mức tiền nhuận bút, thù lao và tuân thủ đúng quy định của pháp luật về việc thu và phân phối tiền nhuận bút, thù lao theo ủy quyền.

Quan hệ giữa tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan với tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng hoặc giữa tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan với thành viên (hội viên ủy quyền) là các quan hệ dân sự, theo thỏa thuận hợp đồng giữa các bên và trong trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định pháp luật về tố tụng dân sự hoặc trọng tài.

Sau một thời gian dài với những “lùm xùm” của VCPMC thì việc nhiều tổ chức đại diện ra đời sẽ thêm nhiều lựa chọn cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan. Với mối quan hệ giữa tác giả và tổ chức đại diện tác quyền là mối quan hệ dân sự, được xác lập trên nguyên tắc quan trọng là tự nguyện, cùng có lợi thì tổ chức đại diện nào hoạt động tốt, công khai, minh bạch, sẽ là nơi để các tác giả gửi gắm sự ủy thác.

HOÀNG HƯƠNG

 

Print
Tags: