Hà Nội: Chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng (Thứ Sáu 10/08/2018 | 10:30 GMT+7)

VH- Để đảm bảo mỹ quan, an toàn và trật tự văn minh đô thị, UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường kiểm tra chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng trên địa bàn.

UBND thành phố giao Sở VHTT tiếp tục chỉ đạo Thanh tra Sở tăng cường phối hợp Sở LĐ,TB&XH, Sở GTVT, Công an thành phố Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra tại địa bàn, kiên quyết xử lý các trường hợp tổ chức không đúng địa điểm quy định.

Sở LĐ,TB&XH tăng cường quản lý đối tượng là người khuyết tật; kiểm tra, xử lý các cá nhân, tổ chức mạo danh người khuyết tật, hoạt động nhân đạo từ thiện để trục lợi. Xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi “xin tiền” phản cảm, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ địa bàn. Tăng cường quản lý lòng đường, vỉa hè và các khu vực diễn ra hoạt động của người tham gia giao thông. Nghiêm cấm các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường để biểu diễn nghệ thuật. Chỉ cho phép tổ chức đối với những hoạt động biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, chào mừng sự kiện quan trọng của thành phố, địa phương theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và phải đảm bảo thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 35; khoản 1, khoản 2 Điểu 36 Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008; các quy định của pháp luật về hoạt động văn hóa tại nơi công cộng, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan.

ĐÀO ANH

Print
Tags: