Phát hành Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và Đọc Tuyên ngôn Đảng Cộng sản dưới dạng sách bỏ túi (Thứ Sáu 04/05/2018 | 09:42 GMT+7)

VH- Ngày 3.5, NXB Trẻ đã giới thiệu đến độc giả cả nước bộ tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Đọc Tuyên ngôn Đảng Cộng sản dưới dạng sách bỏ túi (kích thước 9cm x 12,5cm) nhân dịp kỷ niệm 200 năm Ngày sinh của Karl Marx (5.5.1818 – 5.5.2018) và kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1848 và là một văn kiện không thể thiếu đối với những ai muốn tìm hiểu về chủ nghĩa Marx.

Trong suốt 170 năm kể từ khi tác phẩm được xuất bản, thế giới đã có nhiều biến đổi, chủ nghĩa cộng sản cũng trải qua nhiều bước thăng trầm nhưng những tư tưởng của Tuyên ngôn vẫn giữ nguyên giá trị về lý luận và thực tiễn. Nội dung của cuốn sách Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản gồm 3 phần: Giới thiệu tác giả Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản; giới thiệu bối cảnh ra đời, cấu trúc, nội dung cơ bản, ý nghĩa của tác phẩm; một số yêu cầu khi tìm hiểu tác phẩm kinh điển. So với lần xuất bản 1998, tác phẩm phát hành lần này đã được bổ sung và làm rõ thêm một số ý trong tư tưởng của tác phẩm trước nhằm giúp bạn đọc dễ dàng tiếp cận hơn và được phát hành theo bản song ngữ Anh – Việt.

T.S

 

Print
Tags: