Luật hấp dẫn trong tôi: Cho những điều tích cực (Thứ Sáu 30/03/2018 | 10:39 GMT+7)

VH- Cuốn sách Luật hấp dẫn trong tôi của hai tác giả Steve G. Jones và Frank Mangano do Bùi Thanh Châu dịch sang tiếng Việt.

Tác giả đưa ra cho bạn đọc những định nghĩa về các khái niệm khi chúng được áp dụng với Luật hấp dẫn. Quyển sách sẽ giải thích sáu bước của Luật hấp dẫn, cùng với những bài tập và gợi ý để áp dụng chúng trong cuộc sống. Sáu bước được bố trí rải rác giữa những chương với các chủ đề khác. Xuyên suốt trong Luật hấp dẫn trong tôi sẽ tiết lộ những khái niệm mà tác giả đã vận dụng để thăng tiến nghề nghiệp và cuộc sống cá nhân của mình. Người đọc có thể áp dụng những khái niệm và lý thuyết của Luật hấp dẫn và thay đổi cuộc sống của mình một cách tích cực mà chưa bao giờ nghĩ là có thể…

Steve G. Jones là một nhà thôi miên trị liệu. Ông đã hành nghề thôi miên liệu pháp kể từ những năm 1980. Ông là tác giả của 22 quyển sách về thôi miên liệu pháp. Bên cạnh đó, ông đã cho ấn hành vô số bản báo cáo và một số lượng đáng kể những bài viết liên quan đến sức khỏe tự nhiên.

H.T

Print
Tags: