Biểu diễn thường xuyên các vở chèo truyền thống (Thứ Tư 06/06/2018 | 08:59 GMT+7)

VH- Nhà hát Chèo Việt Nam vừa phục dựng thành công vở chèo truyền thống Nàng Trinh Nguyên, một vở chèo hay mang ý nghĩa nhân văn cao cả về tình người, tình mẫu tử, tình anh em. Tác phẩm mang lại bài học quý giá cho con người trong thời đại ngày nay.

 Cùng với Nàng Trinh Nguyên, Nhà hát Chèo Việt Nam cũng đã phục dựng thành công 6 vở chèo cổ từ truyền thống khác như: Quan Âm Thị Kính, Lưu Bình Dương Lễ, Suý Vân... NSƯT Thanh Ngoan, Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam cho biết, những vở chèo truyền thống này sẽ được Nhà hát công diễn thường xuyên vào tối thứ 7 cuối tháng. Việc phục dựng lại những tích chèo cổ nổi tiếng với những bài học đạo lý, giáo huấn con người sâu sắc không hề cũ với cuộc sống hôm nay.

ĐÀO ANH

Print
Tags: