Khai mạc triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua yêu nước (Thứ Sáu 08/06/2018 | 11:10 GMT+7)

VH- Lễ khai mạc triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua yêu nước do Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức đã diễn ra ngày 7.6 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội). Đây là hoạt động lớn nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 – 11.6.2018).

Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh, trong mỗi giai đoạn cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước phù hợp với nhiệm vụ của từng thời kỳ. Người chủ trương đa dạng các hình thức thi đua khen thưởng nhằm biểu dương và nhân rộng nhiều hơn nữa những tấm gương điển hình. 70 năm qua, tuy tên gọi, nội dung, hình thức và biểu hiện khác nhau, nhưng phong trào thi đua yêu nước vẫn phát triển theo dòng chảy liên tục. Đó là những phong trào trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với rất nhiều tấm gương điển hình đã xuất hiện trên mọi lĩnh vực.

Với hơn 200 tài liệu, hiện vật, triển lãm giới thiệu vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc khởi xướng, tổ chức và động viên toàn dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nội dung triển lãm có kết cấu gồm ba phần: Thi đua kháng chiến và kiến quốc (1945- 1954); Thi đua xây dựng XHCN ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954 – 1975); Thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh (từ 1975 đến nay).

“Triển lãm là hoạt động ý nghĩa, góp phần giúp người xem ôn lại truyền thống thi đua và có nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua đó, góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, vượt qua mọi khó khăn, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Vũ Mạnh Hà khẳng định.

HÀ NGÂN

Print
Tags: