Nên cho phép phạm nhân được lao động ngoài trại giam (Thứ Tư 19/09/2018 | 10:37 GMT+7)

VH- Dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) do Bộ Công an xây dựng có quy định mới là tổ chức khu sản xuất, điểm lao động ngoài trại giam và phối hợp giữa trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ với doanh nghiệp, cá nhân hoặc tổ chức trên địa bàn. Quy định này đang gây ra một số ý kiến khác nhau, đó là nên hay không nên cho phép phạm nhân được lao động, sản xuất bên ngoài trại giam.

Điều kiện kết nạp lại đối với đảng viên bị khai trừ do sinh con thứ 3, 4 (Thứ Tư 19/09/2018 | 10:36 GMT+7)

VH- Hỏi: Đề nghị quý báo cho biết điều kiện kết nạp lại đối với đảng viên bị khai trừ do sinh con thứ 3, 4?

Ông Trần Quang Thành (Ba Vì – Hà Nội)

Quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS (Thứ Hai 17/09/2018 | 09:38 GMT+7)

 Hỏi: Đề nghị quý báo cho biết quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS? Ông Hồ Văn Thành (Quế Phong – Nghệ An)

Hộp thư (Thứ Hai 17/09/2018 | 09:38 GMT+7)

 Tuần qua, Toà soạn Báo Văn Hoá đã nhận được tin, bài, tranh, ảnh của các bạn:

Các trường hợp tinh giản biên chế cán bộ, công chức (Thứ Tư 12/09/2018 | 09:32 GMT+7)

Hỏi: Đề nghị quý báo cho biết cán bộ, công chức bị tinh giản biên chế trong những trường hợp nào?​Ông Đoàn Lê Minh Hà (Phúc Thọ - Hà Nội)

ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG (Thứ Hai 10/09/2018 | 09:23 GMT+7)

VH- Hỏi: Đề nghị quý báo cho biết điều kiện các bộ, ngành, địa phương được công nhận ngày truyền thống?

Ông Lê Minh Tài (Ba Vì - Hà Nội)

Hộp thư (Thứ Hai 10/09/2018 | 09:22 GMT+7)

VH- Tuần qua, Toà soạn Báo Văn Hoá đã nhận được tin, bài, tranh, ảnh của các bạn:

Những đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế được hưởng chế độ người có công với cách mạng khi đang định cư ở nước ngoài (Thứ Tư 05/09/2018 | 10:11 GMT+7)

VH- Hỏi: Đề nghị quý Báo cho biết những người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế thuộc đối tượng như thế nào thì được hưởng chế độ người có công với cách mạng khi đang định cư ở nước ngoài?

Ông Nguyễn Hữu Vỹ (Biên Hòa - Đồng Nai)

Hộp thư (Thứ Hai 03/09/2018 | 11:09 GMT+7)

Tuần qua, Toà soạn Báo Văn Hoá đã nhận được tin, bài, tranh, ảnh của các bạn:

Quyền và trách nhiệm của người tham gia lễ hội (Thứ Hai 03/09/2018 | 11:08 GMT+7)

Hỏi: Đề nghị quý báo cho biết người tham gia lễ hội có quyền gì và phải chịu trách nhiệm như thế nào? Bà Trịnh Thị Thúy Minh (Hoằng Hóa - Thanh Hóa)

RSS
12345678