Thông điệp chung và riêng (Thứ Hai 08/01/2018 | 09:22 GMT+7)

VH-  Một năm mới đã lại đến với cả thế giới. Gần như đã trở thành truyền thống chính trị và xã hội, lãnh đạo các quốc gia trên thế giới thường phát đi thông điệp đầu năm gửi tới người dân ở trong nước và thế giới bên ngoài.

Những thông điệp ấy bao hàm lời chúc mừng năm mới tốt đẹp và phác họa cả định hướng cũng như ưu tiên chính sách của quốc gia ấy trong năm mới.

Thông điệp đầu năm của lãnh đạo các nước trên thế giới năm nay đều rất giống nhau ở hai điểm. Thứ nhất là tập trung hàng đầu vào những vấn đề đối nội và thứ hai là đặc biệt nhấn mạnh sự gắn kết và đồng thuận trong nội bộ xã hội. Có thể nhận diện ra từ đó định hướng và ưu tiên chính sách cho năm mới được tập trung dành cho đảm bảo ổn định chính trị và an ninh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội. Rõ ràng là định hướng và ưu tiên chính sách này được xác định bởi nhận thức về nỗi lo ngại chính của người dân trong thế giới đầy biến động, về sự cần thiết phải tự lực tự cường và tăng khả năng ứng phó thách thức trước những dự báo chung là thế giới trong năm mới và cả trong thời gian tới chưa dễ được yên bình và hài hoà. Cách tiếp cận ở đây xem ra là phải làm cho “trong ấm” trước thì mới có thể giữ cho “ngoài được yên”. Thế giới càng biến động và thách thức từ bên ngoài càng ghê gớm thì quốc gia càng cần sự đoàn kết thống nhất và gắn kết nội bộ, sự đồng thuận sâu rộng giữa lãnh đạo và người dân, sự gia tăng thực lực và niềm tin vào tương lai.

Nội dung riêng ở những thông điệp đầu năm của lãnh đạo các quốc gia trên thế giới là ưu tiên chính sách cụ thể cho năm tới thể hiện ở những cam kết của lãnh đạo các nước. Các đối tác bên ngoài nhìn vào đó không chỉ để hiểu biết mà còn để định hướng cho quan hệ của họ với quốc gia ấy. Thông điệp đầu năm vì thế trở thành tuyên bố chính sách đầu tiên của lãnh đạo các quốc gia trên thế giới trong năm mới và cho năm mới.

Lương San

Print
Tags: