Triển khai các chương trình phát triển làng nghề (Thứ Sáu 26/01/2018 | 11:30 GMT+7)

VH- Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với làng nghề.

Đồng thời, phối hợp với Bộ TT&TT đẩy mạnh công tác truyền thông, quan tâm đến việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc các làng nghề truyền thống, có chính sách ưu đãi, khuyến khích và chú trọng đào tạo nghệ nhân. Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương và các cơ quan, địa phương liên quan lập danh mục làng nghề cần bảo tồn lâu dài, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong quý IV.2018.

T.S

Print
Tags: