PC Khánh Hòa :Truyên truyền công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc (Thứ Tư 04/07/2018 | 11:27 GMT+7)

VH- Vừa qua, Công ty PC Điện Lực Khánh Hòa (Khánh Hòa) đã phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa phổ biến đến CB-CNV công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) và chuyển tải các thông tin liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự, các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Tuyên truyền bảo vệ an ninh tổ quốc

Bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước, muốn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này phải có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Quán triệt quan điểm đó, năm 2018 PC Khánh Hòa xác định: hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị có hiệu quả và phát triển bền vững thì nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là giữ vững sự ổn định, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tài sản cơ quan.
Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng và vai trò của quần chúng đối với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, từ nhiều năm nay phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của PC Khánh Hòa luôn được quan tâm, tổ chức thực hiện, đạt nhiều kết quả, tạo nền tảng vững chắc phục vụ đắc lực cho công tác sản xuất, kinh doanh điện năng trên địa bàn toàn tỉnh.
Với đặc thù cơ sở hạ tầng của Công ty là hệ thống đường dây, các trạm biến áp được phân bố khắp nơi trong toàn tỉnh, nhiều địa bàn xa xôi, vượt sông, băng rừng hẻo lánh, dân cư thưa thớt nên đơn vị gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ, và đây là điều kiện thuận lợi cho hoạt động tội phạm trộm cắp, xâm hại hệ thống lưới điện của đơn vị. Do đó, hằng năm Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Công ty đều quan tâm tạo điều kiện cho các đoàn thể phát huy được vai trò của mình trong việc động viên quần chúng, CB-CNV tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh, an toàn lưới điện do đơn vị mình quản lý.  

XUÂN HƯỚNG
 

Print
Tags: