PC Khánh Hòa: Cam kết áp dụng hệ thống quản lý bảo đảm an toàn cho sức khỏe (Thứ Tư 09/05/2018 | 20:13 GMT+7)

VH-    Nhằm ngăn ngừa những rủi ro và bảo đảm an toàn sức khỏe nghề nghiệp, ngày 7.5, Công ty CP Điện Lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) đã phối hợp với Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường Chất lượng 2 tổ chức buổi hướng dẫn xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho các đơn vị trực thuộc PC Khánh Hòa.

       

Toàn cảnh buổi hướng dẫn và áp dụng Hệ thống quản lý ATSKNN

 Tham gia buổi hướng dẫn có sự hiện diện của Giám đốc Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường Chất lượng 2; lãnh đạo các Phòng, Ban, các đơn vị Điện lực trực thuộc PC Khánh Hòa; Xí nghiệp, Trung tâm, nhóm Thư ký chất lượng, Ban OHSAS, nhóm đánh giá nội bộ OHSAS cùng toàn thể các cá nhân phụ trách liên quan.

          Áp dụng tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 một lần nữa khẳng định  PC Khánh Hòa cam kết về việc ngăn ngừa rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại đơn vị. Qua việc áp dụng tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 sẽ mang lại các lợi ích như: tiết kiệm, giảm các chi phí về sức khỏe và tai nạn, cải thiện văn hóa và đạo đức của tổ chức, tạo ra cơ chế kiểm soát và đo lường khả năng thực hiện về an toàn sức khỏe nghề nghiệp, giúp đỡ các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện phù hợp với các yêu cầu của luật pháp, bảo vệ uy tín toàn Công ty, cải thiện cảm nhận của khách hàng và hình ảnh của một đơn vị kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Song song với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hiện có, việc triển khai xây dựng và áp dụng thêm tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 các đơn vị thuộc  PC Khánh Hòa dễ dàng nhận biết được các rủi ro; những mối đe dọa về an toàn lao động để có thể quản lý tốt hơn;  kết quả hoạt động kinh doanh tốt hơn, đáp ứng được mục tiêu đề ra của lãnh đạo và mong muốn của toàn thể CBCNV trong đơn vị.

XUÂN HƯỚNG

 

                                                                     

 

 

 

         

         

 

 

Print
Tags: