Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với lĩnh vực gia đình

Author: SuperUser Account/04 Tháng Năm 2018/Categories: Gia Đình

Rate this article:
No rating

Tại Sở, mỗi cán bộ, công chức đều được trang bị một máy tính để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 100% công chức phụ trách công tác gia đình từ tỉnh đến huyện đều có máy tính để soạn thảo văn bản phục vụ công việc. Hạ tầng kết nối internet tốc độ cao và ứng dụng các tiện ích của internet trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn về công tác gia đình được triển khai đầy đủ. Việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản lý hành chính về công tác gia đình luôn được chú trọng, nhất là trong các thủ tục hành chính. Từ năm 2015, Sở đã triển khai dịch vụ công trực tuyến về công tác gia đình như: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân BLGĐ; Thủ tục cấp thẻ nhân viên tư vấn về PCBLGĐ; Thủ tục cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bị BLGĐ… Các dữ liệu về gia đình được lưu giữ và xử lý trên phần mềm Excel là chủ yếu, giúp cán bộ phụ trách công tác gia đình dễ dàng thống kê, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện khi cần thiết.

HÀ NHUNG

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x