Ra mắt CLB "Xây dựng gia đình hạnh phúc" ở Bố Trạch

Ra mắt CLB "Xây dựng gia đình hạnh phúc" ở Bố Trạch

Author: SuperUser Account/27 Tháng Sáu 2018/Categories: Gia Đình

Rate this article:
No rating

Lễ ra mắt CLB "Xây dựng gia đình hạnh phúc" ở huyện Bố Trạch

Cụ thể, Hội đã phối hợp tổ chức lễ ra mắt CLB "Xây dựng gia đình hạnh phúc" tại Chi hội phụ nữ thôn Trung Duyệt (xã Phú Trạch), thôn Tân Định (xã Phú Định), thôn Nam Giang (xã Hưng Trạch), thôn 2 và thôn 7 (xã Lý Trạch)... Đồng thời, Hội LHPN huyện Bố Trạch còn duy trì sinh hoạt CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc” ở tổ dân phố Dũng Cảm (thị trấn Nông trường Việt Trung), thị trấn Hoàn Lão và xã Đồng Trạch.
Đến nay, trên địa bàn huyện Bố Trạch có 8 CLB "Xây dựng gia đình hạnh phúc" với hơn 800 thành viên tham gia. Để các CLB phát huy hiệu quả, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bố Trạch đã chỉ đạo các CLB trên địa bàn tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề từng tháng, từng quý và thường xuyên gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; "Tổ phụ nữ không sinh con thứ 3"; “Phòng chống bạo lực gia đình”. Các thành viên CLB trở thành những tuyên truyền viên tích cực ở cơ sở trong việc thực chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. 
Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bố Trạch tiếp tục nhân rộng mô hình CLB " Xây dựng gia đình hạnh phúc" nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Đề án 938 của thủ tướng Chính phủ, phấn đấu vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Phạm Phú

 

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x