Hội An: Ra mắt điểm tư vấn pháp luật miễn phí cho phụ nữ

Author: SuperUser Account/03 Tháng Tám 2018/Categories: Gia Đình

Rate this article:
No rating

Qua đó góp phần bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của công dân nói chung, phụ nữ và trẻ em nói riêng.

Điểm tư vấn miễn phí này được đặt tại Công ty Luật Lê Vân và Cộng sự (127 đường Lý Thường Kiệt); thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (tư vấn, khiếu nại, tố cáo, tiền tố tụng, tố tụng…) cho phụ nữ; thực hiện vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em gái. Thời gian tổ chức tư vấn vào ngày 9 hằng tháng, hằng năm còn tổ chức 1-2 hoạt động tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho hội viên phụ nữ về những vấn đề xã hội liên quan đến quyền và lợi ích của công dân nói chung, phụ nữ nói riêng, tùy điều kiện có thể tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật” của nước ta.

KHÁNH CHI

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x