“Bêu dâm” - Góc nhìn Pháp luật và Đạo lý

Author: SuperUser Account/09 Tháng Hai 2018/Categories: Gia Đình

Rate this article:
No rating

Các ý kiến tại tọa đàm đã đưa tới một cách nhìn khách quan đối với những người phụ nữ đang hành nghề mại dâm trong xã hội. Tọa đàm cũng đưa ra nhiều biện pháp để bảo vệ quyền con người đối với những người phụ nữ hành nghề mại dâm giúp họ không bị ngược đãi, đánh đập, giúp họ chữa bệnh xã hội tại các trung tâm, giáo dục, đồng thời tái hoà nhập với cộng đồng trở về cuộc sống lương thiện.

Đ.A

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x