Quảng Nam: Thành lập Hội Homestay (Thứ Hai 25/12/2017 | 09:19 GMT+7)

VH- Hội Homestay Quảng Nam trực thuộc Hiệp hội Du lịch Quảng Nam với 79 hội viên vừa ra mắt và bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 9 thành viên.

 

Hội hướng đến mục tiêu liên kết, hợp tác, hỗ trợ các thành viên, nâng cao giá trị chất lượng, sản phẩm du lịch, khả năng cạnh tranh trong và ngoài tỉnh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên cũng như kết nối hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, làng nghề… Qua đó góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, nâng cao thu nhập cho các cơ sở, đóng góp vào sự phát triển của ngành du lịch tỉnh.

Khánh Chi

Print
Tags: