Tiếp nhận hơn 11 tỉ đồng hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số (Thứ Hai 02/07/2018 | 09:51 GMT+7)

VH- Phòng GD & ĐT huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) vừa tiếp nhận hơn 11 tỉ đồng từ Ban Quản lý dự án “Nâng cao khả năng sẵn sàng đi học và kết quả học tập cho trẻ em dân tộc thiểu số tại Việt Nam” nhằm hỗ trợ trẻ em khó khăn vùng biên giới đến trường.

Dự án do Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế (Save the Children International -SCI) hỗ trợ và được triển khai trong vòng 3 năm (2018-2020) tại 4 trường trên địa bàn huyện miền núi Tây Giang. Theo đó dự án sẽ hỗ trợ hơn 1.000 học sinh tại 4 trường học, 100 giáo viên và 600 đối tượng phụ huynh học sinh được hưởng lợi từ việc chăm sóc, giáo dục trẻ độ tuổi từ 6 đến 11. Các mục tiêu cụ thể mà dự án triển khai sẽ nhằm tăng cường kỹ năng đọc viết cho trẻ em tiểu học tại trường và gia đình nhằm cải thiện kết quả học tập của trẻ dân tộc thiểu số. Phương pháp tiếp cận này sẽ bổ sung thêm yếu tố giáo dục song ngữ dựa trên tiếng mẹ đẻ để giải quyết các rào cản ngôn ngữ giữa giáo viên và học sinh. Dự án cũng cải thiện môi trường giáo dục chất lượng tại các trường thông qua việc hỗ trợ cải thiện các cơ sở vật chất trường học, cải thiện một số phòng học và thư viện, góc đọc sách tại các điểm trường, cung cấp tài liệu giáo dục phù hợp cho giáo dục trẻ. Vận động chính sách ủng hộ các phương pháp thực hành tốt trong việc cải thiện phát triển kỹ năng đọc viết và toán cho trẻ em đồng bào thiểu số...

KHÁNH CHI

Print
Tags: