Tăng cường vai trò cộng đồng trong công tác bảo tồn khu vực Trung Trường Sơn (Thứ Tư 08/08/2018 | 09:53 GMT+7)

VH- UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt dự án “Tăng cường vai trò của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn khu vực Trung Trường Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam” do Tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (SIDA) tài trợ thông qua Tổ chức WWF Việt Nam.

Với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 4,8 tỉ đồng, dự án sẽ được thực hiện tại vùng đệm Khu bảo tồn loài và sinh vật cảnh Sao la Quảng Nam (huyện Đông Giang) trong vòng 5 năm, từ năm 2018-2022, hướng đến các mục tiêu như: Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội và cộng đồng để có thể tham gia tích cực, hiệu quả trong quá trình vận động chính sách, quá trình ra quyết định có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên, thúc đẩy sự phát triển bền vững. Giúp tạo ra môi trường thuận lợi cho các tổ chức xã hội và cộng đồng tham gia tích cực vào quản lý tài nguyên thiên nhiên. Giúp cải thiện và nâng cao sinh kế của cộng đồng phụ thuộc vào rừng, thông qua đó giảm áp lực lên tài nguyên thiên nhiên.

Khu bảo tồn loài và sinh vật cảnh Sao la Quảng Nam được đề xuất thành lập từ năm 2011 với tổng diện tích tự nhiên là 15.400,96 ha, gồm 22 tiểu khu. UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã phê duyệt kế hoạch quản lý khu bảo tồn Sao la giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020. Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch hơn 25 tỉ đồng, dự kiến được huy động từ nhiều nguồn như vốn ngân sách Nhà nước, vốn đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, hoặc vốn đầu tư bảo vệ môi trường và vốn sự nghiệp khoa học, các quỹ, cùng với vốn kêu gọi hỗ trợ quốc tế đểthực hiện mục tiêu quản lý khu bảo tồn mang tính chiến lược dài hạn.

Thời gian qua, với sự hỗ trợ của dự án Dự trữ cacbon và bảo tồn đa dạng sinh học (dự án CarBi) thuộc Chương trình Việt Nam của Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF Great Mekong), một số chương trình quản lý bảo vệ đã được triển khai tại khu bảo tồn.

Bên cạnh đó, từ nhiều nguồn vốn của Nhà nước, vốn vay, vốn tài trợ, tỉnh Quảng Nam cũng triển khai một số chương trình hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân trên địa bàn các xã vùng đệm. Các dự án tập trung vào các lĩnh vực hoạt động như: Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, khuyến khích nông lâm, hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng, xóa nhà tạm;… Qua đó đã góp phần rất lớn vào việc xóa đói giảm nghèo, định canh định cư, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người dân địa phương, giảm tình trạng sống phụ thuộc vào tài nguyên rừng.

KHÁNH CHI

Print
Tags: