Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Việc học tập, làm theo Bác đã dần trở thành thói quen (Thứ Tư 16/05/2018 | 19:35 GMT+7)

VH- Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” diễn ra sáng 16.5. Tham dự Hội nghị ở điểm cầu Hà Nội có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Kinh tế TƯ Nguyễn Văn Bình; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Hội nghị

Nhiều mô hình hay, cách làm mới

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng  khẳng định, qua 2 năm đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực... Việc học tập và làm theo Bác đã dần dần trở thành thường xuyên, thành thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, Đảng viên và nhiều người dân trong cả nước, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cấp, từng địa phương, đơn vị.

Báo cáo đánh giá, trong 2 năm, việc triển khai thực hiện Chỉ thị  về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  gắn với thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã và đang đạt được những kết quả quan trọng; bước đầu ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã từng bước tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và nhân dân.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng chỉ ra một số  hạn chế, việc thực hiện Chỉ thị chưa tạo được sự chuyển biến toàn diện, đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành; tinh thần tự phê bình và phê bình còn yếu, chưa chủ động đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; công tác thông tin, tuyên truyền trong một số thời điểm chưa thường xuyên, thiếu trọng tâm, trọng điểm…

Một số bài học kinh nghiệm đã được rút ra:  Phát huy vai trò của cấp ủy, người đứng đầu và công tác tham mưu của Ban tuyên giáo cấp ủy các cấp. Sự quan tâm sâu sát, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác chỉ đạo, định hướng, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong tổ chức, thực hiện tạo quyết tâm, động lực, khích lệ các cấp ủy, lãnh đạo các địa phương, đơn vị tích cực, chủ động, trách nhiệm cao hơn trong chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở địa phương, đơn vị, cơ sở.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị

“Vai trò của cấp ủy, của đồng chí bí thư cấp ủy và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị có tính quyết định trên cả hai mặt: Quyết tâm, kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức việc thực hiện Chỉ thị và gương mẫu, đi đầu, nêu gương trong học tập và làm theo Bác. Đồng thời, sự năng động, sáng tạo và chủ động tìm tòi để tham mưu cho cấp ủy của Ban Tuyên giáo các cấp là yếu tố hàng đầu thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở các địa phương, đơn vị đạt kết quả thiết thực, hiệu quả...”, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Đồng thời, phải luôn luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cá nhân, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên. Chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục về kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Chỉ thị, nhất là về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát huy vai trò người đứng đầu

Tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận những kết quả đạt được và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên  mọi miền đất nước.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng, bên cạnh những kết quả đó, việc thực hiện Chỉ thị vẫn còn những hạn chế. Ở không ít cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn tình trạng lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 cho sát hợp với điều kiện, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình. Tình trạng thiếu tự giác, tổ chức thực hiện hình thức, chiếu lệ, thiếu kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện Chỉ thị ở một số nơi vẫn còn tồn tại. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa tự giác, chưa thường xuyên rèn luyện, học tập, chưa là tấm gương cho nhân dân noi theo.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị

“Trong thời gian tới, chúng ta cần kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém để thực hiện Chỉ thị 05, tạo chuyển biến, có kết quả thực sự rõ nét trong đời sống xã hội, hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh...”, Thường trực Ban Bí thư  nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư  đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ,  đoàn thể trong thời gian tới tập trung quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam...

“Việc thực hiện Chỉ thị 05 phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết TƯ 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; về đổi mới tổ chức và quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết TƯ 7 vừa qua về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Tập trung khắc phục, quyết dứt điểm, triệt để những vấn đề bức xúc, những hạn chế, khuyết điểm...”, đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu.

Ông cũng khẳng định, hơn lúc nào hết, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh luôn là bài học, là sức mạnh tinh thần to lớn của dân tộc trên con đường phát triển.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, cấp ủy cần tăng cường hơn nữa trong chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí, xuất bản, tuyên truyền, tích cực đổi mới nội dung, hình thức thông tin, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời giới thiệu những gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Phát huy trách nhiệm xã hội của các nhà báo, văn nghệ sĩ  trong việc đấu tranh với cái xấu, vừa khích lệ, động viên, bảo vệ, tôn vinh, phát huy những giá trị, những hành động cao đẹp.

Bảo An; ảnh: Trần Lưu

 

 

 

 

Print
Tags: