Quảng Nam+: Kỷ luật, cách chức hàng loạt cán bộ kiểm lâm vì để mất rừng (Thứ Hai 07/05/2018 | 09:53 GMT+7)

VH- Liên quan đến các vụphárừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam mà Báo Văn Hóa đã có bài phản ánh, mới đây Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã có quyết định kỷ luật, cách chức các cán bộ kiểm lâm vì không hoàn thành nhiệm vụ được giao, để xảy ra phá rừng trên lâm phận quản lý.

  Hiện trường vụ phá rừng ở Nam Giang - thuộc lâm phận Rừng phòng hộ Nam Sông Bung

Cụ thể, quyết định kỷ luật cách chức đối với ông Trần Lanh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ (RPH) Nam Sông Bung, kiêm Giám đốc Ban Quản lý RPH Nam Sông Bung. Ông Lanh bị cách chức do không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong các vụ phá rừng trái phép tại xã Tà Pơ và xã Chà Vàl (huyện Nam Giang), thuộc lâm phận RPH Nam Sông Bung.

Quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Hồ Văn Minh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm RPH Sông Kôn, kiêm Giám đốc Ban Quản lý RPH Sông Kôn vì vi phạm trách nhiệm bảo vệ của chủ rừng, để xảy ra vụ phá rừng trái phép trong lâm phận RPH Sông Kôn (huyện Đông Giang).

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cũng đã ký quyết định kỷ luật 6 kiểm lâm viên ở 2 đơn vị trên với hình thức cảnh cáo và khiển trách do không hoàn thành nhiệm vụ được giao để xảy ra các vụ phá rừng trên lâm phận quản lý.

Sau hàng loạt vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra thời gian qua, mới đây, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã thông báo kết luận của ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, tổ chức lại công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, giao Sở NN& PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực các lực lượng quản lý bảo vệ rừng, tập trung chủ yếu tại 6 huyện miền núi cao theo hướng quản lý bảo vệ theo ranh giới hành chính cấp huyện. Đề án phải hoàn thành trước tháng 10.2018 để trình các cơ quan chức năng phê duyệt và tổ chức triển khai đầu năm 2019.

KHÁNH CHI

 

Print
Tags: